Zrozumienie obligacji skarbowych i innych inwestycji

17.02.2021
Category: Można Znaleźć

Inwestycje skarbowe pozwalają na zbudowanie podstawowego portfela obligacji o niewiarygodnie niskim ryzyku niewypłacalności.

Obligacja skarbowa to dług emitowany przez rząd Stanów Zjednoczonych w celu pozyskania pieniędzy. Z technicznego punktu widzenia każdy rodzaj długu emitowanego przez rząd federalny jest obligacją, ale Departament Skarbu USA definiuje obligację skarbową jako obligację 30-letnią. Powiązane terminy „weksel i „weksel są zarezerwowane do opisania obligacji o terminie zapadalności od czterech tygodni do 10 lat. Generalnie uważane za najbezpieczniejszą inwestycję na świecie, amerykańskie papiery skarbowe dowolnej długości stanowią niemal gwarantowane źródło dochodu i zachowują swoją wartość w niemal każdym środowisku gospodarczym. To sprawia, że ​​są niezwykle atrakcyjne w okresach niepewności gospodarczej dla dużych i małych inwestorów.

Bez względu na wiek i cele inwestycyjne dobrym pomysłem jest posiadanie przynajmniej niewielkiego procentu portfela w obligacjach. A skarbowe papiery wartościowe – obligacje emitowane przez rząd federalny Stanów Zjednoczonych – są najbezpieczniejszymi z obligacji wysokiej jakości i stanowią podstawę Twojego portfela obligacji.

Wszystkie wersje skarbowych papierów wartościowych mają pewne cechy. Są wspierani przez pełną wiarę rządu USA, więc ich ryzyko niewypłacalności jest powszechnie uważane za nieistniejące. Ponieważ z tymi papierami wiąże się tak małe ryzyko, ich stawki płatności są zazwyczaj niskie w porównaniu z obligacjami korporacyjnymi lub obligacjami komunalnymi.

Obligacje skarbowe

Z technicznego punktu widzenia, wszystkie omówione tutaj papiery wartościowe to obligacje, ale rząd federalny używa terminu „obligacje skarbowe w odniesieniu do swoich długoterminowych podstawowych papierów wartościowych. Obligacje skarbowe są zawsze emitowane na 30 lat i co sześć miesięcy są oprocentowane. Jednak nie musisz trzymać obligacji przez pełne 30 lat; możesz go sprzedać w dowolnym momencie po pierwszych 45 dniach. Podobnie jak wszystkie obligacje długoterminowe, obligacje skarbowe niosą ze sobą znaczne ryzyko, że stopy procentowe wzrosną w ciągu tego 30-letniego okresu, zmniejszając wartość obligacji. W rezultacie emisje długoterminowe często oprocentowane są wyższą stopą procentową, aby zrekompensować nabywcy obligacji to ryzyko.

Jak inwestować w obligacje skarbowe

Ogólnie rzecz biorąc, istnieją dwa popularne sposoby kupowania pojedynczych skarbowych papierów wartościowych. Możesz je kupić w Treasury Direct, oficjalnej stronie Departamentu Skarbu do zarządzania obligacjami skarbowymi lub u swojego brokera online. Wielu brokerów umożliwia kupowanie i sprzedawanie skarbowych papierów wartościowych na koncie maklerskim; jednak brokerzy często wymagają minimalnego zakupu skarbowych papierów wartościowych w wysokości 1000 USD, podczas gdy na stronie internetowej Treasury Direct można kupić większość papierów wartościowych w krokach po 100 USD. Odsetki zapłacone od skarbowych papierów wartościowych są zwolnione z podatków stanowych i lokalnych, ale podlegają podatkowi federalnemu.

Źródło obrazu: Getty Images.

Bony skarbowe

Bony skarbowe są średnioterminowymi papierami wartościowymi i są obecnie emitowane na dwa, trzy, pięć, siedem i 10 lat. Obligacje średnioterminowe są dobrym kompromisem między stosunkowo wysokim ryzykiem obligacji długoterminowych a niskimi wypłatami obligacji krótkoterminowych, są więc doskonałym miejscem do rozpoczęcia inwestycji w skarbowe papiery wartościowe. Stopy procentowe różnią się w zależności od okresu obowiązywania obligacji, przy czym dłuższe obligacje są zwykle wyższe.

Bony skarbowe

Bony skarbowe są krótkoterminową wersją skarbowych papierów wartościowych i są oferowane na 4, 13, 26 lub 52 tygodnie. Specjalna wersja bonu zwana „rachunkiem za zarządzanie gotówką jest zwykle wystawiana w ciągu zaledwie kilku dni. W przeciwieństwie do bonów i obligacji skarbowych bony skarbowe nie powodują płatności odsetek; zamiast tego bony skarbowe są sprzedawane z rabatem. Na przykład, jeśli wystawiony zostanie bon skarbowy z oprocentowaniem 1%, inwestor kupi bon o wartości 1000 USD za 990 USD. Kiedy weksel dojrzeje, Departament Skarbu zapłaci inwestorowi 1000 dolarów: 990 dolarów, które wydali na jego zakup, plus 10 dolarów odsetek.

Nic dziwnego, że bony skarbowe zwykle oprocentują najniższe względne stawki ze wszystkich różnych skarbowych papierów wartościowych; w chwili pisania tego tekstu stawki oferowane na ostatnich aukcjach wahały się od 0,13% dla emisji czterotygodniowych do 0,16% dla rocznego bonu skarbowego, podczas gdy 30-letnie obligacje skarbowe opłaciły 1,49%. Biorąc pod uwagę, że można znaleźć konta oszczędnościowe online, które płacą więcej, bony skarbowe nie są świetnym zakupem, jeśli chcesz zaoszczędzić kwotę gotówki, która mieści się na poziomie ubezpieczenia FDIC dla depozytów bankowych.

Obligacje oszczędnościowe

W przeciwieństwie do innych rodzajów skarbowych papierów wartościowych, obligacje oszczędnościowe można kupić tylko bezpośrednio za pośrednictwem rządu USA. Zostały zaprojektowane jako narzędzie do oszczędzania, a nie jako opcja inwestycyjna. Są one emitowane w dwóch rodzajach, serii EE i serii I. Odsetki od tych obligacji są zazwyczaj bardzo niskie, przy czym obligacje EE opiewają obecnie na poziomie około 0,1%, ale stawki są często aktualizowane. Obligacja I to zabezpieczona przed inflacją obligacja oszczędnościowa, która płaci kombinację stałej stopy procentowej (obecnie 0%) i półrocznej stopy inflacji (często około pół procent), która rośnie i spada wraz z inflacją – prowadząc do regularnych aktualizacji stóp .

Możesz wykupić każdy rodzaj obligacji po roku, ale jeśli wykupisz go przed upływem pięciu lat, stracisz odsetki z ostatnich trzech miesięcy. Obligacje oszczędnościowe zapadają po 30 latach i przestają spłacać odsetki w tym momencie.

Wybór skarbowych papierów wartościowych

Dla większości inwestorów zbywalne papiery skarbowe mają znacznie większy sens niż obligacje oszczędnościowe. Zastanów się, czy Departament Skarbu odnotuje podstawę strategii inwestowania w obligacje; 10-letnie obligacje skarbowe są świetną opcją w przypadku drabin obligacyjnych. Skarbowe papiery wartościowe najlepiej przechowywać na koncie emerytalnym z odroczonym podatkiem, ponieważ pozwoli to uniknąć opodatkowania wypłaty odsetek. Wreszcie, gdy zbliżasz się do emerytury, zwiększ swój procent obligacji w porównaniu do akcji. Po przejściu na emeryturę będziesz mógł cieszyć się bezpiecznym i stabilnym przepływem dochodów z portfela papierów skarbowych.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy