Zgłoś skargi lub problemy banków: Kto reguluje banki?

17.02.2021
Category: Obsługi Klienta

Skargi banków Problemy banków Kto reguluje banki

 • Proces reklamacji banku: System Rezerwy Federalnej
 • Zgłoś skargę / problem banku onlineZgłoś skargę / problem banku faksemZgłoś skargę / problem banku pocztąSkontaktuj się telefonicznie z Rezerwą Federalną, jeśli masz pytania dotyczące skarg / problemów bankówZgłaszaj skargi lub problemy bankowe innym federalnym agencjom / organom regulacyjnym Proces reklamacji banku: System Rezerwy Federalnej

  Jeśli masz skargi lub problemy z bankiem (lub inną instytucją finansową), możesz zgłosić skargę lub problem banku do Systemu Rezerwy Federalnej lub odpowiedniego organu regulacyjnego swojej instytucji bankowej. Jeśli nie masz pewności co do organu nadzoru bankowego, złóż raport skargi do Rezerwy Federalnej, a ona przekaże skargę banku do odpowiedniej federalnej agencji regulacyjnej. Rezerwa Federalna zobowiązuje się odpowiedzieć na skargi / problemy banków w ciągu 15 dni roboczych i poinformować federalnego regulatora lub Bank Rezerw, które zbada skargę lub problem banku.

  Rezerwa Federalna jest odpowiedzialna za wykonanie wielu przepisów federalnych, które chronią konsumentów w kontaktach z bankami i instytucjami finansowymi. Rada Gubernatorów z siedzibą w Waszyngtonie współpracuje z dwunastoma bankami Rezerwy Federalnej w całym kraju, aby upewnić się, że banki komercyjne, które nadzoruje Rezerwa Federalna, przestrzegają tych przepisów. Jako federalna agencja regulacyjna, System Rezerwy Federalnej bada skargi konsumentów otrzymane przeciwko bankom posiadającym licencję stanową, które są członkami Systemu. Skargi / problemy dotyczące banków i instytucji finansowych, które nie są nadzorowane przez System Rezerwy Federalnej, są kierowane do odpowiedniej agencji federalnej.

  Rezerwa Federalna może pomóc indywidualnym konsumentom, odpowiadając na pytania dotyczące praktyk bankowych oraz badając skargi i problemy z określonymi bankami podlegającymi jej nadzorowi. Jeśli uważasz, że bank działał z Tobą w sposób nieuczciwy lub nieuczciwy lub naruszył prawo lub regulacje, jako konsument masz prawo złożyć skargę bankową. Rezerwa Federalna jest szczególnie zaniepokojona tym, że banki państwowe przestrzegają federalnych przepisów i regulacji, które zabraniają dyskryminacji w udzielaniu kredytów. W takich przypadkach podejmowane są dodatkowe kroki, aby zapewnić szybkie i dokładne zbadanie skargi bankowej lub problemu bankowego.

  Rezerwa Federalna zachęca konsumentów, aby najpierw spróbowali rozwiązać problem z bankiem lub instytucją finansową. Może to obejmować bezpośrednie skontaktowanie się z kierownictwem wyższego szczebla lub przedstawicielem obsługi klienta banku w celu uzyskania pomocy. Jeśli nadal nie możesz rozwiązać problemu bankowego, możesz złożyć pisemną skargę bankową do Rezerwy Federalnej, podając następujące informacje:

   Twoje imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail

  Imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail banku, którego dotyczy Twoja skarga lub zapytanie

  Imię i nazwisko osoby, z którą kontaktowałeś się w banku, wraz z datą, jeśli dotyczy

  Opis skargi banku: opisz, co się stało, podając daty i nazwiska osób, z którymi miałeś do czynienia w banku

  W jaki sposób Twoim zdaniem skarga banku może zostać zadowalająco rozpatrzona

 • Nie dołączaj oryginalnej dokumentacji – agencja federalna badająca skargę banku skontaktuje się z Tobą, jeśli będą potrzebne dodatkowe dokumenty
 • Ważne jest, aby podać jak najwięcej informacji o problemie bankowym; pomoże to w szybszym udzieleniu odpowiedzi.  Zgłoś skargę / problem


  banku online Rezerwa Federalna udostępnia formularz skargi bankowej online dla Twojej wygody.  Zgłoś skargę / problem


  banku faksem Możesz przesłać faksem skargę banku, w tym informacje wymienione powyżej, korzystając z formularza skargi banku Federalnej Rezerwy Federalnej w formacie PDF, na numer faksu: 877-888-2520  Zgłoś skargę / problem


  banku pocztą Skargę banku, w tym informacje wymienione powyżej, możesz przesłać pocztą, korzystając z formularza skargi banku Federalnego Rezerwy Federalnej w formacie PDF na adres:

  Federal Reserve Consumer Help

  PO Box 1200, Minneapolis, MN 55480  Skontaktuj się z Rezerwą Federalną telefonicznie, jeśli


  masz pytania dotyczące skarg / problemów banku. Aby uzyskać więcej informacji, możesz zadzwonić pod bezpłatny numer Federal Reserve Consumer Help, od 8:00 do 18:00 czasu CST, pod numer 888-851-1920 (TTY: 877-766- 8533).


  Skargi konsumentów składane przeciwko bankom państwowym są rozpatrywane przez 12 regionalnych Banków Rezerwy Federalnej. Po otrzymaniu skargi z banku zostanie ona rozpatrzona przez personel ds. Konsumentów, który skontaktuje się z bankiem w sprawie Twojego problemu. Bank Rezerw zbada każdą kwestię poruszoną w Twoim piśmie i zwróci się do zaangażowanego banku o informacje i zapisy w odpowiedzi na skargę banku. Jeśli potrzebne są dodatkowe informacje, Rezerwa Federalna skontaktuje się z Tobą telefonicznie lub pisemnie. Bank Rezerw przeanalizuje odpowiedź banku na Twoją skargę, aby upewnić się, że Twoje obawy zostały uwzględnione i wyśle ​​do Ciebie list zawierający informacje o swoich ustaleniach. Jeśli dochodzenie wykaże, że federalne prawo lub rozporządzenie zostało naruszone, zostaniesz poinformowany o naruszeniu i działaniach naprawczych, które bank ma podjąć.

  Chociaż Rezerwa Federalna bada wszystkie skargi dotyczące banków, które nadzoruje, nie ma uprawnień do rozwiązywania wszystkich rodzajów problemów bankowych. Na przykład nie jest w stanie rozstrzygać sporów umownych, nieudokumentowanych faktycznych sporów między klientem a bankiem lub nieporozumień dotyczących zasad i procedur banku. Kwestie te są zwykle określane przez politykę banku i nie są regulowane przez prawo lub przepisy federalne. Jednak w wielu przypadkach, składając skargę, bank może dobrowolnie współpracować z Tobą w celu rozwiązania Twojej sytuacji. Jeśli jednak sprawa nie zostanie rozwiązana, Rezerwa Federalna poinformuje Cię, czy doszło do naruszenia prawa lub czy powinieneś skorzystać z porady prawnej w celu rozstrzygnięcia skargi bankowej.  Zgłaszanie skarg lub problemów bankowych do innych agencji federalnych / organów regulacyjnych

  Jeśli znasz organ nadzoru swojej instytucji bankowej, możesz przyspieszyć proces składania skarg bankowych, kontaktując się bezpośrednio z nim. Ponownie, jeśli nie masz pewności co do organu nadzoru bankowego, złóż raport w Rezerwie Federalnej, a ona przekaże skargę banku do odpowiedniej federalnej agencji regulacyjnej. Możesz również wyszukać swoją instytucję bankową w Centrum pomocy konsumenta FFIEC, które pomoże zidentyfikować odpowiedni federalny organ nadzoru bankowego lub przejrzeć poniższą listę.

  Kontroler waluty

  Nadzoruje banki, których obywatelem jest imię i nazwisko lub NA po nazwisku

  Zgłoś skargę / problem banku do Kontrolera waluty

  Biuro kontrolera Currency

  Customer Assistance Group

  1301 McKinney Street, Suite 3450

  Houston, TX 77010-9050

  Tel: 1-800-613-6743

  Faks: 713-336-4301

  Federalna Korporacja Ubezpieczeń Depozytów

  Reguluje banki posiadające licencję stanową, które nie są członkami Systemu Rezerwy Federalnej

  Zgłoś skargę / problem banku do FDIC

  Federal Deposit Insurance Corporation

  Consumer Response Center

  2345 Grand Boulevard, Suite 100

  Kansas City, MO 64108-2638

  1-877-275-3342 (1-877-ASK-FDIC)

  Urząd Nadzoru

  Oszczędności Reguluje federalne oszczędności i pożyczki oraz federalne kasy oszczędnościowe

  Zgłoś skargę / problem banku do OTS

  Office of Thrift Supervision

  1700 G Street, NW

  Washington, DC 20552

  Tel: 1-800-842-6929

  Faks: 202-906-7342

  E-mail: [email protected]

  National Credit Union Administration

  reguluje federalne spółdzielcze kasy pożyczkowe.

  Zgłoś skargę / problem banku do National Credit Union Administration

  National Credit Union Administration

  1775 Duke Street

  Alexandria, VA 22314-3428

  Tel: 800-755-1030

  Email: [email protected]

  Federalna Komisja Handlu

  Reguluje firmy finansowe, sklepy, dealerów samochodowych, firmy hipoteczne i biura kredytowe

  Zgłoś skargę / problem do FTC

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy