Zalety i wady odwróconego kredytu hipotecznego

17.02.2021
Category: Zastaw Domu

Wpis gościnny od Tricia French, MSc, PHEc

Odwrócony kredyt hipoteczny to sposób, w jaki właściciele domów uzyskują dostęp do części przechowywanej wartości ich domu do wykorzystania w dniu dzisiejszym, zachowując jednocześnie prawo własności do domu. W efekcie zamiana kapitału na gotówkę, którą można otrzymać w postaci ryczałtu, regularnych płatności lub połączenia tych dwóch form. Umowa jest pożyczką „dożywotnią, czyli pożyczką na okres (y) życia właścicieli lub na cały okres posiadania domu.

Odwrócone kredyty hipoteczne są sprzedawane bardzo skutecznie. Ten portret wydaje się niezaprzeczalnie przekonujący. Zostań w domu. Pozostań niezależny. Zachowaj wolność finansową. Ciesz się teraz swoimi pieniędzmi, zasługujesz na to. Odnów swój dom. Daj pieniądze swojej rodzinie. Twój dom będzie nadal zyskiwał na wartości i zrównoważył koszty odsetek i utratę kapitału.

Zalety:
 • Płatności z odwróconej hipoteki są dochodami wolnymi od podatku, więc świadczenia uzależnione od dochodów, takie jak OAS i GIS, nie będą miały wpływu.
 • Odwrócone kredyty hipoteczne nie muszą być spłacane, dopóki nie sprzedasz domu lub nie umrzesz Ty lub Twój pozostały przy życiu partner.Swoboda eliminacji miesięcznych płatności może być zaletą w przypadku napiętych budżetów.W każdej chwili możesz spłacić pożyczkę.Jeśli rynek inwestycyjny zacznie spadać, odwrócona hipoteka może wypełnić lukę, dopóki inwestycje nie ustabilizują się lub nie osiągną dojrzałości.Kwota, którą jesteś winien, nigdy nie może przekroczyć wartości twojego majątku.Ty i Twoi beneficjenci nie będziecie odpowiedzialni za jakiekolwiek niedobory w przypadku wzrostu stóp procentowych i spadku wartości mieszkań.W zależności od dostawcy środki mogą być otrzymywane w formie ryczałtu, regularnych płatności lub kombinacji ryczałtu i regularnych płatności.Odsetki zapłacone od odwróconej hipoteki można odliczyć od podatku, jeżeli wpływy zostały przeznaczone na dochód z inwestycji (odsetki lub dywidendy).Niedogodności:
  • Chociaż Twój dom może nadal zyskiwać na wartości i rekompensować część kosztów odsetek i utratę kapitału, odsetki będą szybko narastać od pożyczonej kwoty.
  • Dostawcy promują korzyści z korzystania z odwróconego kredytu hipotecznego w celu zwiększenia oszczędności poprzez przeniesienie bogactwa z domu do inwestycji. Ta forma dźwigni zwiększa ryzyko.Z powodu opłat za rozpoczęcie działalności i wyższych stóp procentowych odwrócone kredyty hipoteczne są droższe niż konwencjonalne linie kredytowe lub hipoteki. Wcześniejsza spłata całości lub części pożyczonej kwoty może skutkować karami za przedpłatę. Pożyczka pod zastaw domu wpłynie na kwotę dostępną do przekazania beneficjentom.Istnieją ograniczone opcje, ponieważ tylko dwie firmy w Kanadzie oferują odwrócone kredyty hipoteczne: Canadian Home Income Plan (CHIP) i Seniors Money Canada.Odwrócone kredyty hipoteczne mogą być drogim sposobem uzyskania dostępu do części wartości zgromadzonej w domu. Opłaty za rozpoczęcie działalności mogą być znaczne, a oprocentowanie odwróconych kredytów hipotecznych jest znacznie wyższe niż standardowe oprocentowanie kredytów hipotecznych. Opłaty początkowe zależą od wybranych opcji, ale zazwyczaj obejmują opłatę za wniosek, opłatę za ocenę w domu oraz koszty niezależnej porady prawnej. Opłaty mogą z łatwością sięgać od 2000 do 2500 USD, co jest potrącane z otrzymanej kwoty głównej.Kwota, jaką można pożyczyć w ramach odwróconej hipoteki, różni się znacznie w zależności od położenia geograficznego, rodzaju posiadanego mieszkania, wieku i płci oraz kwoty aktualnego zadłużenia. W takich okolicznościach odwrócona hipoteka może nie być opcją.Odwrotne linie kredytu hipotecznego

   Odwrotne linie kredytu hipotecznego są dostępne w niektórych spółdzielczych kasach pożyczkowych w Kolumbii Brytyjskiej i Ontario. Odwrócona linia kredytu hipotecznego działa jak odwrócony kredyt hipoteczny, w którym nie są wymagane żadne spłaty, dopóki nie sprzedasz domu lub nie umrzesz ze swoim współmałżonkiem. Jeśli chcesz, możesz spłacać odsetki lub odsetki i kwotę główną. Limit linii kredytowej opiera się na podobnych kryteriach jak w przypadku hipoteki odwrotnej: wartość nieruchomości, położenie geograficzne, rodzaj mieszkania i wysokość aktualnego zadłużenia.

   Dostawcy:

   Tylko dwie firmy w Kanadzie oferują odwrócone kredyty hipoteczne: Canadian Home Income Plan (CHIP) i Seniors Money Canada. Canadian Home Income Plan (CHIP) to prywatna korporacja, która oferuje odwrócone kredyty hipoteczne od 1986 roku i jest wiodącym dostawcą. Seniors Money Canada, oddział Seniors Money International, został wprowadzony na rynek kanadyjski z Nowej Zelandii w sierpniu 2007 r., Aw styczniu 2008 r. Rozszerzył swoją ofertę o Kanadę zachodnią i atlantycką. Ze względu na warunki ekonomiczne na świecie, Seniors Money przestał przyjmować nowe pożyczki . Wielu brokerów kredytów hipotecznych lub akredytowanych specjalistów ds. Kredytów hipotecznych (AMP) udzieli informacji i porad dotyczących produktów odwróconej hipoteki. Dostawcy kredytów hipotecznych współpracują z bankami, spółdzielniami pożyczkowymi, brokerami hipotecznymi, doradcami finansowymi i inwestycyjnymi,i inni specjaliści finansowi, którzy otrzymują wynagrodzenie za skierowanie klientów.

   W przeciwieństwie do standardowego kredytu hipotecznego, odwrócone kredyty hipoteczne to rosnący dług, który pochłania kapitał własny w Twoim domu. Chociaż saldo, pożyczona zasada plus skumulowane odsetki, nie musi być spłacane do momentu sprzedaży lub śmierci, po cichu rośnie i może osiągnąć poziom, w którym pozostały kapitał jest zbyt wyczerpany, aby umożliwić rozważenie alternatywnych typów mieszkań, tj. redukcja. Możesz wyczerpać swój kapitał szybciej, niż go zbudowałeś. Obaj usługodawcy w Kanadzie oczekują, że zwrócisz się o niezależną poradę prawną i zapłacisz za nią, aby mieć pewność, że zawierasz umowę w sposób wolny, to znaczy bez presji, oraz że rozumiesz umowę i wszelkie potencjalne ryzyko.

   Minimalne i maksymalne kwoty pożyczek różnią się w zależności od usługodawców i na ogół opierają się na procencie wartości domu. Jednak kwota, jaką można pożyczyć w ramach odwróconej hipoteki, różni się znacznie w zależności od położenia geograficznego, rodzaju posiadanego mieszkania, wieku i płci oraz kwoty aktualnego zadłużenia.

   Produkty te są złożone i wszystkie koszty, zalety i wady należy dokładnie rozważyć w kontekście ogólnego planu finansowego.

   Patricia French jest doradcą finansowym i profesjonalnym ekologiem człowieka specjalizującym się w planowaniu z klientami w wieku poniżej 50 lat. Jest doświadczonym facylitatorem, pedagogiem dla osób w wieku przedemerytalnym i instruktorem uniwersyteckim na Wydziale Ekologii Człowieka Uniwersytetu Alberta. finansów rodzinnych. Zależy jej, aby dostarczać klientom, uczestnikom i studentom kluczową wiedzę, umiejętności i strategie poruszania się po często dziurawej finansowej drodze.

   Jeśli chcesz napisać post gościnny na Happy Blog Retire, prześlij prośbę za pośrednictwem naszej strony kontaktowej. Prosimy, aby temat dotyczył czytelników kanadyjskich i zapraszamy do umieszczenia w artykule kilku linków, a także biografii autora z linkiem.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy