Wynagrodzenie podstawowe i brutto w 2020 r. Dla urzędników próbnych banków (PO) – SBI, spółdzielczy i prywatny bank

17.02.2021
Category: Istnieje Wiele

Wynagrodzenie dla Banku PO 2020

Bank PO Salary 2020 – dla aspirantów poszukujących pracy w sektorze bankowym, PO (Probationary Officer) jest najbardziej poszukiwaną pracą z możliwością owocnego rozwoju kariery. Kurator jest Zastępcą Kierownika I stopnia w banku. Próbny Officer przechodzi intensywny program szkoleń w Instytucie Zarządzania bankowe po zakończeniu kryteriów wyboru.

Urzędnik w okresie próbnym jest szkolony w zakresie wielu operacji, takich jak finanse, księgowość, fakturowanie, inwestycje, pobór dochodów itp. W okresie próbnym, aby zapoznać go z różnymi procedurami pracy banku.

SBI Bank PO Wynagrodzenie 2020Obecnie podstawowe wynagrodzenie PO w State Bank of India wynosi 27 620 / – (z czterema podwyżkami zaliczek) w skali 23700-980 / 7-30560-1145 / 2-32850-1310 / 7-42020. Dodatki takie jak HRA (dodatek na mieszkanie), DA (zasiłek pielęgnacyjny), CCA (zasiłek miejski), TA (zasiłek podróżny), zasiłek medyczny i inne są przyznawane urzędnikowi.

PO w State Bank of India zarabia około 8,20 Lakhs minimum i maksimum 13,08 lakhs rocznie.

Jako dodatkowe świadczenia SBI zapewnia również 100% ubezpieczenie medyczne dla PO i 75% dla członków rodziny, Bezgotówkowe leczenie w wybranych placówkach medycznych w całym kraju, dodatki na gazety, dodatki na książki i czasopisma, dodatki na benzynę, dodatki na utrzymanie domu, zwrot kosztów rachunków telefonicznych, Dodatki na rozrywkę, ulgowe oprocentowanie kredytu mieszkaniowego, kredytu samochodowego i

kredytu osobistego. Istnieje wiele możliwości rozwoju kariery i awansów.

Struktura rozwoju i awansu kariery w SBI PO:

– Kurator

– Zastępca Kierownika

– Kierownik

– Dyrektor

– Zastępca Dyrektora Generalnego

– Zastępca Dyrektora

Generalnego

– Dyrektor Generalny – Dyrektor Generalny

Wynagrodzenie IBPS PO 2020Institute of Banking Personnel and Selection jest głównym organem zarządzającym, który co roku rekrutuje wykwalifikowanych kandydatów w bankach publicznych. IBPS PO to jedno z najbardziej wymagających stanowisk wśród aspirantów, ponieważ jest pierwszym krokiem do wejścia do banku i pełnienia funkcji oficera. Wynagrodzenia podstawowego o I BPS PO 23,700 rupees i pobory brutto wynosi około 36570 rupees.

Oprócz podstawowego wynagrodzenia, PO w IBPS otrzymuje inne korzyści i korzyści, takie jak wynajmowane zakwaterowanie, dodatki podróżne, pomoc medyczna, zwrot kosztów za gazety itp.

Szczegóły wynagrodzenia IBPS PO:

– Wynagrodzenie podstawowe: 23,700 rupii.

– Ulgi specjalne: 1836,75 rupii.

– DA (Dearness Allowances): 10163,63 rupii.

– CCA (City Compensatory Allowances): 870 rupii.

– HRA (dodatki na wynajem domu): 2133 rupii.

– Brutto z HRA: 38.703,38 rupii.

– Pomoc medyczna: 8 000 rupii.

– Rozrywka: 500 rupii.

– Gazeta: 300 rupii.

– Benzyna: 3000 rupii.

– Telefon: 400 rupii.

– Dopłata do stołówki: 400 rupii.

– Składka emerytalna: 2500 rupii.

– Roczne CTC brutto (z HRA, ale bez wynajmowanego mieszkania): 5,57,640 rupii.

Wynagrodzenie banku spółdzielczego PO 2020Wynagrodzenie żadnego banku spółdzielczego nie jest tak dobre, jak innego banku PO. Banki spółdzielcze są raczej bankami społecznymi, które są regulowane przez Bank Rezerw Indii . Podstawowa pensja PO w banku spółdzielczym wynosi około 30 000 rupii.Każdy stan ma swój własny bank spółdzielczy i obsługują one głównie drobny przemysł i osoby samozatrudnione. Banki te są zarejestrowane na mocy ustawy o spółdzielniach z 1912 r. Wynagrodzenie banku spółdzielczego PO różni się w zależności od stanu.

Wynagrodzenie PO Banku Prywatnego 2020Weźmy przykład jednego z prywatnych banków. Wśród wszystkich banków prywatnych ICICI jest obecnie najwyżej notowanym bankiem prywatnym. Chociaż struktura wynagrodzeń banku ICICI jest znacznie mniejsza w porównaniu z bankami sektora publicznego, takimi jak SBI . Wynagrodzenie PO w banku ICICI to połowa pensji oferowanej kandydatom pracującym na tym samym profilu zawodowym w banku sektora publicznego, jakim jest SBI.

Pensja PO w banku sektora publicznego jakim jest ICICI, wynosi 34 561 rupii miesięcznie , czyli niewiele ponad 4 lakh rupii rocznie.

Większość banków prywatnych, takich jak Axis Bank, Yes Bank, HDCF Bank itp., Stosuje podobną strukturę wynagrodzeń, z niewielkimi różnicami.

Przełammy miesięczne wynagrodzenie PO banku ICICI :

1. Wynagrodzenie podstawowe: 11 000 rupii.

2. Dodatek na wynajem domu: 5000 rupii.

3. Dodatek na transport: 2500 rupii.

4. Dodatek na ubezpieczenie emerytalne: 1650 rupii.

5. Dodatek na wyjazd na podróż: 2000 rupii.

6. Dodatkowy dodatek HRA: 3125 rupii.

7. Kantyna: 1300 rupii.

8. Medyczne: 1250 rupii.

9. PF i napiwek: 2236 rupii.

10. Wynagrodzenie za wyniki: 45 000 rupii.

Chociaż wynagrodzenie nie zawsze jest w rękach kandydata, zależy ono od ogólnych kosztów firmy. Świadczenia i dodatki są istotną częścią wynagrodzenia każdego pracownika. Biorąc pod uwagę wszystkie korzyści i zalety pracy PO, warto przygotować się do tej owocnej pracy.

Dlatego przygotuj się i zyskaj możliwość pracy w sektorze bankowym na stanowisku kierowniczym.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy