Wszystko o ulgach podatkowych na dzieci

Wszystko o ulgach podatkowych na dzieci
16.10.2020
Category: Musisz Mieć

Jeśli masz dzieci lub inne osoby na utrzymaniu w wieku poniżej 17 lat, prawdopodobnie kwalifikujesz się do ulgi podatkowej na dzieci. Kredyt ten obniża federalny podatek dochodowy o maksymalnie 2000 USD na dziecko w roku podatkowym 2019 (nowy termin składania wniosków: 15 lipca 2020 r.). Począwszy od roku podatkowego 2018 nastąpiły znaczące zmiany w tej uldze podatkowej. Zmiany te obejmują wyższą kwotę limitu dochodu i wymóg posiadania przez dziecko numeru ubezpieczenia społecznego, aby się kwalifikować.

Planowanie finansów rodziny to nie tylko podatki. Znajdź lokalnego doradcę finansowego już dziś.

Co to jest ulga podatkowa na dziecko?

Child Tax Credit (CTC) ma na celu zwiększenie dochodów rodziców lub opiekunów dzieci i innych osób pozostających na utrzymaniu. Dotyczy to tylko osób pozostających na utrzymaniu, które w ostatnim dniu roku podatkowego mają mniej niż 17 lat. Kredyt jest wart do 2000 $ na osobę pozostającą na utrzymaniu, ale Twój poziom dochodów określa dokładnie, ile możesz uzyskać. Aby zakwalifikować się do CTC, musisz zarobić co najmniej 2500 $. Następnie wycofuje się z dochodu powyżej 200 000 USD dla osób składających pojedyncze zgłoszenia i 400 000 USD dla podmiotów zbiorczych. Jeśli uzyskany dochód przekracza obowiązujący próg, otrzymasz częściowy kredyt.

Przypominamy, że ulgi podatkowe bezpośrednio zmniejszają kwotę, którą jesteś winien IRS. Tak więc, jeśli Twój rachunek podatkowy wynosi 3000 USD, ale przysługuje Ci 1000 USD ulg podatkowych, Twój rachunek wynosi teraz 2000 USD. Różni się to od ulgi podatkowej, która zmniejsza, jaka część Twojego dochodu podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

CTC podlega zwrotowi do kwoty 1400 USD. Oznacza to, że jeśli kwalifikujesz się do CTC, a Twoje zobowiązanie podatkowe (ile jesteś winien) spadnie poniżej zera, IRS prześle Ci pozostałą kwotę kredytu, do wysokości 1400 USD.

Ostatnie zmiany w uldze podatkowej na dzieci

Ustawa o cięciu podatkowym i zatrudnieniu z 2017 r. Wprowadziła duże zmiany do amerykańskiego kodeksu podatkowego. Zmiany te weszły w życie w roku podatkowym 2018 i dotyczą podatków 2019 (nowy termin składania: 15 lipca 2020). Ten nowy plan podatkowy obejmował następujące zmiany w CTC:

 • Kwota kredytu (na dziecko) wzrosła z 1000 USD do 2000 USD.
 • CTC podlega zwrotowi do kwoty 1400 USD. Wcześniej nie podlegał zwrotowi.
 • Aby się zakwalifikować, dzieci muszą mieć numer ubezpieczenia społecznego.
 • Próg dochodu, który kwalifikuje się do CTC, wynosi 2500 USD.
 • CTC wycofuje się z dochodem na poziomie 200 000 USD dla osób składających pojedyncze zgłoszenia i 400 000 USD dla podmiotów zbiorczych. W 2017 roku poziom wycofywania wyniósł 75 000 USD w przypadku pojedynczych filtrów i 110 000 USD w przypadku urządzeń wspólnych.
 • Dla każdego pozostającego na utrzymaniu powyżej 17 roku życia dostępny jest kredyt w wysokości 500 $ (bezzwrotny).

Inną dużą zmianą było to, że nowy plan podatkowy w dużej mierze łączył Dodatkową ulgę podatkową na opiekę nad dzieckiem (ACTC) z CTC. Jest to jeden z powodów, dla których CTC podlegało zwrotowi, a jego limity wzrosły.

Które osoby na utrzymaniu kwalifikują się do ulgi podatkowej na dzieci

Kwalifikacja do CTC zależy od kilku czynników. Dziecko, które deklarujesz jako pozostające na Twoim utrzymaniu, musi przejść sześć testów IRS:

 1. Test wieku: dziecko miało mniej niż 17 lat (czyli 16 lub mniej) na koniec roku podatkowego.
 2. Test relacji: Dziecko to twoja córka, syn, pasierb, przybrane dziecko, adoptowane dziecko, brat, siostra, przyrodni brat, przyrodnia siostra, przyrodnia siostra lub przyrodni brat. Dziecko może być również bezpośrednim potomkiem któregokolwiek z wyżej wymienionych (np. Twojego wnuka, siostrzenicy lub siostrzeńca).
 3. Test wsparcia: dziecko nie zapewniało więcej niż połowy własnego „wsparcia”. To pieniądze, których używają na utrzymanie. Dziecko nie może również złożyć wspólnego zeznania w tym roku.
 4. Test zależny: dziecko należy zgłosić jako pozostające na utrzymaniu w federalnym zeznaniu podatkowym.
 5. Test obywatela i rezydenta: dziecko musi być obywatelem USA, obywatelem USA lub obcokrajowcem zamieszkałym w USA. Począwszy od roku podatkowego 2018 dziecko musi również posiadać numer ubezpieczenia społecznego.
 6. Test na miejsce zamieszkania: dziecko musi mieszkać z Tobą przez ponad połowę roku podatkowego.

Limity dochodów na podatek na dzieci

Oprócz sześciu testów wymienionych powyżej, Twój dochód określa, czy możesz ubiegać się o CTC. Po pierwsze, musisz mieć dochód w wysokości co najmniej 2500 USD, aby zakwalifikować się do kredytu. Następnie, wraz ze wzrostem skorygowanego dochodu brutto (AGI), ulga podatkowa na dzieci zaczyna się wycofywać.

Tak więc, gdy przekroczysz pewien próg dochodu (poziom wycofania), kwalifikujesz się tylko do częściowego kredytu. Wraz ze wzrostem dochodu kwota, o którą możesz się ubiegać, będzie się zmniejszać, aż do momentu, gdy w ogóle nie będziesz mógł ubiegać się o kredyt.

W roku podatkowym 2019 stopniowe wycofywanie CTC rozpoczyna się od 200 000 USD AGI dla osób składających dokumenty jednoosobowe i głowy rodziny. Nie możesz ubiegać się o kredyt, jeśli Twój dochód przekracza 240 000 USD. W przypadku osób, które wspólnie dokonują zgłoszenia, kredyt zaczyna się zmniejszać i wynosi 400 000 USD. Wycofuje się całkowicie z ceną 440 000 USD.

Ubieganie się o ulgę podatkową na dziecko

Kwalifikujący się składający mogą ubiegać się o CTC na formularzu 1040, wiersz 12a, lub na formularzu 1040NR, wiersz 49. Aby pomóc Ci dokładnie określić, do jakiej kwoty kredytu kwalifikujesz się, możesz skorzystać z arkusza „Ulga podatkowa na dziecko i kredyt dla innych osób na utrzymaniu” dostarczony przez IRS.

Jeśli chcesz złożyć zeznanie za rok przed 2018 r., Możesz ubiegać się o kredyt tylko na formularzach 1040, 1040A lub 1040NR.

Jaka część ulgi podatkowej na dziecko podlega zwrotowi?

W 2019 roku zwrotowi podlega nawet 1400 USD CTC. (Wcześniej CTC nie podlegał zwrotowi). Jeśli więc Twój rachunek za podatek dochodowy w 2019 r. Wynosi zero, możesz otrzymać zwrot 1400 $ na każde kwalifikujące się dziecko. Kwota ta jest również indeksowana do inflacji, więc co roku będzie nieznacznie wzrastać.

Jednak nowe prawo podatkowe ogranicza również podlegającą zwrotowi część CTC do 15% Twojego dochodu, który przekracza 2500 USD. Oznacza to, że musisz mieć co najmniej 11 830 $ dochodu, aby kwalifikować się do pełnego zwrotu 1400 $.

Dodatkowa ulga podatkowa na dzieci (ACTC)

Zanim nowe prawo podatkowe umożliwiło zwrot podatku Child Tax Credit, niektórzy składający wnioski kwalifikowali się do dodatkowego Child Tax Credit (ACTC). Kredyt ten faktycznie zapewnił zwrot pieniędzy, jeśli CTC zmniejszyło Twój rachunek podatkowy do mniej niż zera. (Pamiętaj, że wcześniej CTC nie podlegało zwrotowi). ACTC jest w dużej mierze wycofane, ale jeśli musisz złożyć zeznanie za rok podatkowy poprzedzający 2018, możesz znaleźć informacje dotyczące ACTC na formularzu 1040.

Kredyt dla innych osób na utrzymaniu (ODC)

Począwszy od roku podatkowego 2018, istnieje dodatkowy kredyt w wysokości 500 USD dla innych osób na utrzymaniu (ODC). Umożliwia to ubieganie się o osoby na utrzymaniu niebędące dziećmi, takie jak rodzic i osoby pozostające na utrzymaniu, które są studentami (w wieku poniżej 24 lat). Wymagania kwalifikacyjne są bardzo podobne, ale nie możesz ubiegać się o ODC dla osoby pozostającej na utrzymaniu, która kwalifikuje się do CTC.

Ulga podatkowa na dzieci i osoby pozostające na utrzymaniu (CDCTC)

Innym podobnym kredytem jest ulga podatkowa na dzieci i osoby pozostające na utrzymaniu (CDCTC). Możesz ubiegać się o ten kredyt, jeśli masz dochód i płacisz komuś innemu za opiekę nad osobą pozostającą na utrzymaniu. W przeciwieństwie do CTC, do którego możesz się ubiegać tylko wtedy, gdy jesteś rodzicem lub opiekunem małoletnich dzieci, możesz ubiegać się o CDCTC w przypadku starzejących się rodziców i innych niepełnosprawnych krewnych. Kwalifikujące się osoby na utrzymaniu dla CDCTC obejmują:

 • Dzieci, które na koniec roku podatkowego nie ukończyły 12 lat
 • Pełnoletni członkowie rodziny lub małżonkowie pozostający na utrzymaniu, którzy nie są w stanie samodzielnie zadbać o siebie z powodu upośledzenia umysłowego lub fizycznego, chyba że mieli dochód brutto w wysokości 4150 USD lub

  więcej

Z CDCTC możesz ubiegać się o kredyt w wysokości do 35% kosztów kwalifikowanej opieki. Dokładny procent, który możesz odliczyć, zależy od Twojego poziomu dochodów. Maksymalna kwota wydatków na opiekę, na którą można przeznaczyć kredyt, wynosi 3000 USD, jeśli masz jedną osobę na utrzymaniu, i 6000 USD, jeśli masz więcej niż jedną osobę na utrzymaniu. Oznacza to, że największy możliwy kredyt to 1050 USD w przypadku jednego zależnego i 2100 USD w przypadku wielokrotności. CDCTC nie podlega zwrotowi.

Według IRS, wydatki kwalifikujące się do CDCTC obejmują pieniądze, które zapłaciłeś „za usługi domowe i opiekę nad osobą uprawnioną podczas pracy lub poszukiwania pracy”. Alimenty na dzieci nie kwalifikują się.

Aby ubiegać się o CDCTC, należy wypełnić formularz 2441.

Stanowe ulgi podatkowe na dzieci

Niektóre stany oferują uzupełniające CTC i / lub CDCTC na poziomie stanowym, które odpowiadają części lub całości kredytu federalnego. W niektórych stanach kredyty podlegają zwrotowi, aw innych nie. Ten przewodnik po stanach przedstawia, które stany oferują własne ulgi podatkowe, CTC lub CDCTC.

Na wynos

IRS oferuje ulgi podatkowe na dzieci, aby pomóc rodzicom i opiekunom zrównoważyć niektóre koszty związane z wychowaniem rodziny. Jeśli masz na utrzymaniu osobę, która nie jest Twoim bezpośrednim dzieckiem, możesz również kwalifikować się do ubiegania się o kredyt. A ponieważ niektóre ulgi podatkowe na dzieci podlegają zwrotowi, możesz nawet zarobić trochę pieniędzy, gdy wszystko zostanie powiedziane i zrobione.

Aby uzyskać dalszą pomoc w obniżeniu rachunku podatkowego, rozważ współpracę z doradcą finansowym specjalizującym się w podatkach w celu opracowania planu finansowego. Posiadanie planu finansowego może być kluczem do upewnienia się, że bierzesz wszystko pod uwagę w sezonie podatkowym. Nasze narzędzie do dopasowywania doradców finansowych może pomóc Ci znaleźć specjalistę do współpracy, aby spełnić Twoje potrzeby. Wystarczy odpowiedzieć na kilka pytań dotyczących Twojej lokalizacji, sytuacji finansowej i celów, a zostaniesz dopasowany do maksymalnie trzech doradców w Twojej okolicy. Następnie możesz przeprowadzić z nimi rozmowę telefoniczną lub osobiście i wybrać, z kim chcesz pracować.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy