Ulga podatkowa na podatek dochodowy (EITC), pytania i odpowiedzi

Ulga podatkowa na podatek dochodowy (EITC), pytania i odpowiedzi
16.10.2020
Category: Jeśli Jesteś

Więcej w kredytach i potrąceniach

 • Osoby indywidualne
 • Firmy i osoby pracujące na własny rachunek

Oto lista najczęściej zadawanych pytań na temat EITC. Kliknij lub przewiń w dół, aby znaleźć nasze odpowiedzi:

 • Co to jest ulga podatkowa na podatek dochodowy (EITC)?
 • Kto może ubiegać się o kredyt i jak go otrzymać?
 • IRS odmówił mi EITC w zeszłym roku, ale kwalifikuję się w tym roku, co mam zrobić?
 • Kim jest kwalifikujące się dziecko?
 • Co to jest dochód uzyskany?
 • Jak obliczyć swój kredyt?
 • Co się stanie, jeśli nie będę mógł ubiegać się o EITC przez okres lat?
 • Gdzie mogę uzyskać więcej informacji?

Co to jest ulga podatkowa na podatek dochodowy (EITC)?

EITC, Earned Income Tax Credit, to ulga podatkowa dla osób pracujących, które zarabiają niskie lub umiarkowane dochody. Ulga podatkowa to więcej pieniędzy w Twojej kieszeni. Zmniejsza kwotę należnego podatku, a także może zapewnić zwrot.

EITC jest również nazywany EIC lub Earned Income Credit.

Kto może ubiegać się o kredyt i jeśli się kwalifikuję, jak go otrzymać?

Aby ubiegać się o EITC w zeznaniu podatkowym, musisz spełnić wszystkie następujące zasady:

 • Ty (i Twój współmałżonek w przypadku składania wspólnego zeznania) oraz wszystkie inne osoby wymienione w załączniku EIC, każdy z nich musi mieć wymagany numer ubezpieczenia społecznego, który został wydany w dniu lub przed terminem złożenia zeznania podatkowego (w tym przedłużenia)
 • Musisz mieć dochód z pracy dla kogoś innego lub z posiadania lub prowadzenia gospodarstwa rolnego lub firmy
 • Twój status zgłoszenia nie może być małżeństwem składając osobno
 • Musisz być obywatelem USA lub obcokrajowcem zamieszkałym w USA przez cały rok (jeśli jesteś cudzoziemcem niebędącym rezydentem w związku małżeńskim z obywatelem USA lub cudzoziemcem będącym rezydentem, patrz Publikacja 519, Przewodnik podatkowy USA dla cudzoziemców)
 • Nie możesz być kwalifikującym się dzieckiem innej osoby
 • Nie możesz złożyć formularza 2555 lub formularza 2555 EZ (dotyczy to dochodu uzyskanego z zagranicy)
 • Musisz spełnić limity dochodu uzyskanego, AGI i dochodu z inwestycji (limity dochodu zmieniają się co roku), patrz Limity dochodu EITC dla kwot w roku podatkowym
 • Musisz spełnić jedno z poniższych:
  • Masz kwalifikujące się dziecko (patrz Kto jest kwalifikującym się dzieckiem? Poniżej)
  • Jeśli nie masz kwalifikującego się dziecka, musisz:
   • mieć 25 lat, ale poniżej 65 lat na koniec roku,
   • mieszkać w Stanach Zjednoczonych przez ponad pół roku oraz
   • nie kwalifikować się jako pozostające na utrzymaniu lub kwalifikujące się dziecko innej osoby.

Jeśli kwalifikujesz się do EITC, musisz złożyć zeznanie podatkowe w IRS, nawet jeśli nie jesteś winien podatku lub nie musisz go składać.

IRS odmówił mi EITC w zeszłym roku, ale kwalifikuję się w tym roku, co mam zrobić?

Jeśli IRS odmówił lub obniżył Twój EITC na dowolny rok po 1996 roku z jakiegokolwiek powodu innego niż błąd matematyczny lub pisarski, musisz kwalifikować się do ubiegania się o kredyt, spełniając wszystkie zasady opisane powyżej i musisz dołączyć wypełniony formularz 8862, Informacje do ubiegania się o pewne Kredyty po odrzuceniu PDF do następnego zeznania podatkowego, aby ubiegać się o EITC.

Ale nie składaj formularza 8862, jeśli (1) lub (2) poniżej jest prawdą.

1. Po tym, jak Twój EITC został zmniejszony lub odrzucony w poprzednim roku:

 • Złożyłeś formularz 8862 (lub inne dokumenty), a następnie zezwolił na to IRS, Twój EITC i
 • IRS nie zmniejszył ani nie zabronił Ci ponownie EITC z żadnego innego powodu niż błąd matematyczny lub pisarski.

2. Przyjmujesz EITC bez kwalifikującego się dziecka, a jedynym powodem, dla którego IRS obniżył lub odmówił przyznania Ci EITC było to, że dziecko wymienione w harmonogramie EIC nie było Twoim kwalifikującym się dzieckiem.

Nie możesz również ubiegać się o EITC ani użyć formularza 8862, aby ubiegać się o EITC w przypadku:

 • 2 lata po tym, jak IRS podjął ostateczną decyzję o obniżeniu lub odrzuceniu Twojego EITC z powodu lekkomyślnego lub celowego lekceważenia zasad EITC, lub
 • 10 lat po tym, jak IRS podjął ostateczną decyzję o obniżeniu lub odrzuceniu Twojego EITC z powodu oszustwa.

Kim jest kwalifikujące się dziecko?

Twoje dziecko kwalifikuje się jako dziecko, jeśli spełnia wszystkie poniższe testy:

 1. Wiek
 2. Związek
 3. Pobyt
 4. Wspólny zwrot

Twoje dziecko musi spełniać jeden z poniższych warunków:

 • Być w wieku poniżej 19 lat pod koniec roku i mniej niż Ty lub Twój współmałżonek, jeśli składasz wspólny zeznanie
 • Być studentem studiów dziennych przez co najmniej pięć miesięcy w roku i poniżej 24 roku życia na koniec roku i młodszym niż Ty lub Twój współmałżonek, jeśli złożysz wspólny zeznanie
 • Być na stałe i całkowicie niepełnosprawne w dowolnym momencie w ciągu roku i w każdym wieku.

Związek

Aby być Twoim kwalifikującym się dzieckiem, dziecko musi być:

 • Syn, córka, adoptowane dziecko 1, pasierb, uprawnione przybrane dziecko 2 lub potomek któregokolwiek z nich (na przykład wnuk), lub
 • Brat, siostra, przyrodni brat, przyrodnia siostra, przyrodni brat, przyrodnia siostra lub potomek któregokolwiek z nich (na przykład twoja siostrzenica lub siostrzeniec).

Definicje wyjaśniające test relacji

1 Dziecko adoptowane. Dziecko adoptowane jest zawsze traktowane jak własne dziecko. Obejmuje to dziecko, które zostało umieszczone z Tobą w celu legalnej adopcji przez upoważnioną agencję adopcyjną

2 Kwalifikujące się przybrane dziecko. Osoba jest kwalifikującym się dzieckiem zastępczym, jeśli dziecko zostało umieszczone u Ciebie przez upoważnioną agencję pośrednictwa lub na podstawie wyroku, dekretu lub innego postanowienia sądu właściwej jurysdykcji. Autoryzowane agencje pośrednictwa pracy obejmują stanowe lub lokalne agencje rządowe lub indyjski rząd plemienny. Obejmuje również organizację zwolnioną z podatku licencjonowaną przez stan lub plemię indyjskie.

Test rezydencji

Twoje dziecko musiało mieszkać z Tobą lub z Twoim współmałżonkiem, jeśli składasz wspólny zeznanie, w Stanach Zjednoczonych przez ponad pół roku.

Wspólny test powrotny

Twoje dziecko nie mogło złożyć wspólnego zeznania lub jeśli złożyło wspólne zeznanie, Twoje dziecko i jego / jego małżonek złożyli wniosek jedynie o zwrot kosztów i nie byli zobowiązani do złożenia wniosku.

Więcej szczegółów w publikacjach 596 PDF , 596 (SP) PDF i 501 PDF

Co to jest dochód uzyskany?

Wypracowany dochód obejmuje cały dochód podlegający opodatkowaniu i płace, które uzyskujesz z pracy dla kogoś innego lub jesteś właścicielem lub prowadzisz firmę lub gospodarstwo rolne.

Dochód podlegający opodatkowaniu obejmuje również:

 • Płace, pensje i napiwki
 • Korzyści ze strajku związkowego
 • Niektóre świadczenia z tytułu niezdolności do pracy otrzymane przed osiągnięciem minimalnego wieku emerytalnego
 • Zarobki netto z samozatrudnienia

Opłata bojowa

Możesz włączyć niepodlegające opodatkowaniu wynagrodzenie bojowe do dochodu podlegającego opodatkowaniu, aby otrzymać EITC. Ale musisz uwzględnić całość lub żadną z nich. Upewnij się, że sprawdziłeś, czy uwzględnienie wynagrodzenia bojowego jako dochodu podlegającego opodatkowaniu zwiększa zwrot lub zmniejsza kwotę podatku, który jesteś winien. Jeśli twój współmałżonek również ma niepodlegające opodatkowaniu wynagrodzenie bojowe, oboje możecie wybrać najlepszy dla siebie sposób. Kwota twojego niepodlegającego opodatkowaniu wynagrodzenia bojowego powinna być pokazana na formularzu W-2, w polu 12, z kodem Q.

Jak obliczyć swój kredyt?

Kiedy wiesz, że kwalifikujesz się do EITC, masz dwie możliwości obliczenia kredytu:

 1. Niech IRS obliczy dla Ciebie kredyt i postępuj zgodnie z instrukcjami dla wiersza 18a na formularzu 1040 lub 1040-SR.
 2. Sam oblicz kredyt. Aby to zrobić, należy skorzystać z arkusza kalkulacyjnego dochodu zarobkowego (arkusza roboczego EIC) w broszurze z instrukcjami dotyczącymi formularzy 1040 i 1040-SR oraz tabeli kredytu dochodu wypracowanego (EIC) w instrukcji obsługi lub skorzystać z narzędzia pomocniczego EITC online. Jest dostępny w języku angielskim i hiszpańskim.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz Obliczanie i ubieganie się o EITC w publikacji 596 PDF.

Co się stanie, jeśli nie będę mógł ubiegać się o EITC przez okres lat?

Jeśli IRS odmówił przyznania Ci EITC przez którykolwiek rok po 1996 roku i stwierdził, że błąd wynikał z lekkomyślnego lub celowego lekceważenia zasad EITC, nie możesz ubiegać się o EITC przez następne 2 lata. Jeśli błąd wynikał z oszustwa, nie możesz ubiegać się o EITC przez następne 10 lat. Data odmowy wydania EITC przez IRS oraz data złożenia zeznania podatkowego mają wpływ na okres 2 lub 10 lat, w którym nie możesz ubiegać się o EITC.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy