Twoje konto bankowe – kto naprawdę jest właścicielem pieniędzy (wskazówka: to nie Ty)

17.02.2021
Category: Twoje Konto

Chociaż niewielu deponentów zdaje sobie z tego sprawę, zgodnie z prawem bank jest właścicielem środków deponenta, gdy tylko zostaną one umieszczone w banku. Nasze pieniądze stają się pieniędzmi banku, a my stajemy się niezabezpieczonymi wierzycielami posiadającymi IOU lub obiecującymi zapłacić.

Ogólnie rzecz biorąc, niezabezpieczeni wierzyciele, tacy jak deponenci banku, będą mieli bardzo niewiele środków na pokrycie swoich długów, jeśli spółka zostanie postawiona w stan likwidacji. Sądy nie będą zajmować się kwestią, która kategoria wierzycieli powinna mieć pierwszeństwo przed innymi grupami w takich okolicznościach.

W przypadku bankowości wskazuje na ograniczoną odpowiedzialność banku wobec deponentów z chwilą wpłaty przez bank pieniędzy na rachunek. Zasada ilustruje, że relacja między deponentem a bankiem nie jest relacją między mocodawcą a agentem, w przypadku gdy bank jako agent działa w imieniu mocodawcy i jego interesów. Pieniądze zdeponowane na koncie nie są już uważane za należące do głównego zobowiązanego, ale raczej do banku.

Pieniądze wpłacane bankierowi są pieniędzmi znanymi przez zleceniodawcę jako złożonymi tam w celu pozostania pod kontrolą bankiera; wtedy są to pieniądze bankiera; znany jest z tego, że traktuje to jak własne; osiąga z tego pożytek, jaki może, a który zachowuje dla siebie. (Przepisy bankowe rynków finansowych Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych – Dr Dalvinder Singh)

W bankowości czasowniki „wpłata i „wypłata oznaczają klienta wpłacającego pieniądze na konto i wypłacającego je z konta. Z prawnego i finansowego punktu widzenia, rzeczownik „depozyt jest używany przez sektor bankowy w sprawozdaniach finansowych do opisania zobowiązania zaciągniętego przez bank wobec deponenta, a nie środków, które bank posiada w wyniku depozytu, co są wykazywane jako aktywa banku.

Nadal jednak są ludzie, którzy decydują się w to wątpić i twierdzą, że deponenci nie są wierzycielami. Wszystko, co musimy zrobić, to przyjrzeć się „zasadzie preferencji wpłacających. Zasada preferencji deponentów wymaga, aby w przypadku niewypłacalności banku roszczenia deponenta miały uprzywilejowany status. Większość krajów G-20 ma jakąś formę reguły preferencji deponentów, w tym Australia, Szwajcaria i Stany Zjednoczone. Coraz większa liczba krajów europejskich, które przeszły lub są w trakcie realizacji programów UE / MFW, w tym Grecja, Portugalia, Węgry, Łotwa i Rumunia, wprowadziły systemy preferencji deponentów. W Stanach Zjednoczonych wśród niezabezpieczonych wierzycieli roszczenia syndyka zajmują pierwsze miejsce, a deponenci wyprzedzają roszczenia podatkowe i roszczenia odszkodowawcze pracowników. W przeciwnym razie powiedział,stanowi to, że deponenci muszą stać w kolejce, aby odzyskać pieniądze, które bank jest im winien (a nie pieniądze, które ich zdaniem należą do nich na koncie bankowym!).

Wcześniej bank był zobowiązany do zwrotu pieniędzy deponentowi na żądanie w formie gotówki. Zgodnie z 15-stronicowym dokumentem FDIC-BOE zatytułowanym „Rozwiązywanie globalnie aktywnych, systemowo ważnych instytucji finansowych, IOU zostaną zamienione na „kapitał bankowy. Bank otrzyma pieniądze, a deponent – akcje banku. Przy odrobinie szczęścia deponent może sprzedać akcje komuś innemu, ale kiedy i za jaką cenę?

Dlaczego to ma znaczenie? Ponieważ jeśli IOU banku zostaną zamienione na akcje banku, nie będą już podlegać ochronie ubezpieczeniowej FDIC, ale będą „zagrożone i podatne na zniszczenie, tak jak akcjonariusze Lehman Brothers w 2008 roku.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy