Zasady i warunki

Ta strona internetowa i oferowane na niej firmy są przeznaczone dla użytkowników pełnoletnich, ponieważ firmy mogą być używane wyłącznie poprzez przesłanie formularza zamówienia, który stanowi prawną umowę między osobą a firmą. Jeśli jesteś osobą w podeszłym wieku, radzimy natychmiast opuścić witrynę i nie składać zamówienia.

Złożenie zamówienia automatycznie potwierdza, że ​​przeczytałeś, zrozumiałeś i zgodziłeś się mieć pewność w autoryzowanej umowie zawierającej wyrażenia dostawców wydrukowane w niniejszym dokumencie.

Korzystanie z naszej strony internetowej lub składanie jakichkolwiek zamówień bez przeczytania i zrozumienia naszych wyrażeń dotyczących usług będzie prawdopodobnie w pełni Twoją alternatywą, a Firma nie zostanie obciążona żadnymi karami z powodu nieznajomości klauzul, o których mowa w niniejszym dokumencie.

Poufność

Jesteśmy zarejestrowani zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie danych z 1998 r. i jako taka, wszelkie informacje dotyczące kupującego i ich odpowiednich danych klienta mogą również zostać przekazane na trzecie wydarzenie. Jednak dane klientów są traktowane jako poufne i nie zostaną ujawnione żadnej stronie trzeciej, z wyjątkiem [naszych producentów / dostawców i], jeśli jest to prawnie wymagane do podjęcia działań wobec odpowiednich władz. Klienci mają dokładne prawo do żądania wglądu i kopii wszelkich przechowywanych przez nas Danych Konsumenta, pod warunkiem, że otrzymamy niedrogie informacje o takim żądaniu. Klienci proszeni są o zachowanie kopii wszelkiej literatury wydanej w związku ze świadczeniem naszych usług. W miejscu mającym zastosowanie, będziemy odnosić się do Kupującego z akceptowalnymi pisemnymi informacjami, ulotkami lub kopiami akt jako część uzgodnionej umowy, z korzyścią dla obu stron. Nie będziemy promować, udostępniać ani wypożyczać Twoich danych osobowych żadnym stronom trzecim ani wykorzystywać Twojego adresu e-mail do bezpośredniej poczty. Wszelkie wiadomości e-mail wysyłane przez tę firmę będą wyłącznie w związku z dostarczaniem uzgodnionych dostawców i produktów.

Zasady zwrotów

W przypadku, gdy Kupujący nie skorzysta z bezpłatnych poprawek, aby naprawić błędy i zażądać zwrotu pieniędzy, jego / jej prośba zostanie prawdopodobnie odrzucona. W przypadku, gdy Klient skorzystał z bezpłatnego narzędzia do weryfikacji, ale nie jest zadowolony z jakości papieru, może złożyć wniosek o zwrot płatności.

Poniżej przedstawiono 2 scenariusze, w których firma nie przyjmuje wniosków o zwrot pieniędzy.

Drobne błędy w opisie

  • niewielkie opóźnienie w realizacji zamówienia

W przypadku, gdy dostarczony esej nie spełnia oczekiwań klienta nawet po kilku jednostkach poprawek, Konsumentowi przysługuje pełny zwrot pieniędzy.

W przypadku pomyłkowego dwukrotnego obciążenia lub potrącenia dodatkowej kwoty, radzimy bezpośrednio zgłosić problem naszej ekipie zajmującej się obsługą kupujących, a my upewnimy się, że błędnie naliczona kwota prawdopodobnie zostanie zwrócona na Twoje konto tak szybko, jak to możliwe.

Prywatność

Szanujemy Twoją prywatność oraz wykorzystanie i bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności, aby uzyskać niezbędne informacje i ujawnienia dotyczące gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych.

Zasady anulowania

W kolejnych dwóch przypadkach Firma ma wszelkie prawa do anulowania zamówienia bez wysyłania powiadomienia do Klienta.

  • W przypadku, gdy klient naruszył dowolne lub wszystkie wyrażenia i okoliczności, celowo lub nieumyślnie LUB
  • W przypadku stwierdzenia, że ​​Konsument jest zaniepokojony działaniem oszustwa lub jest odpowiedzialny za oszustwo.

Żadne wynagrodzenie nie może zostać przyznane Kupującemu w ramach wyżej wymienionych warunków.

W przypadku, gdy Konsument chce anulować zamówienie, jest proszony o zrobienie tego w ciągu godziny od złożenia zamówienia, gdyż często jest to czas potrzebny na realizację zamówienia i nałożenie obowiązku na autora. Żądania anulowania złożone po wyżej wymienionym okresie będą podlegały potrąceniu ceny realizacji zamówienia.

Zasady dotyczące plagiatu

Ponieważ mamy teraz grupę doświadczonych pisarzy akademickich i specjalistów w dziedzinie materiałów tematycznych, prawdopodobieństwo, że nasz artykuł zawiera plagiat, jest niewielkie lub wcale. Niemniej jednak, dla zadowolenia naszych nabywców, przeprowadziliśmy ostateczny zapis za pomocą niezawodnego narzędzia do sprawdzania plagiatu, takiego jak Turnitin, a raport o plagiacie może zostać przesłany wraz z artykułem.

Zasady zwrotów

Odpowiadamy za terminowe dostarczenie Produktu zgodnie z potrzebami Klienta wskazanymi w Zamówieniu. W przypadku naruszenia któregokolwiek ze zobowiązań Konsumenta, Kupujący ma prawo do częściowego lub pełnego zwrotu kosztów zgodnie z naszą Polityką MoneyBackGwarantee.

Powiadomienie o zmianach

Firma zastrzega sobie prawo do zmiany tych okoliczności od czasu do czasu według własnego uznania, a dalsze korzystanie z pozycjonowania będzie oznaczać akceptację wszelkich zmian w niniejszych warunkach. Jeśli nastąpią jakiekolwiek zmiany w naszej polityce prywatności, poinformujemy, że zostały one wprowadzone na naszej stronie internetowej dotyczącej mieszkania i na różnych kluczowych stronach w naszej witrynie. W przypadku jakichkolwiek zmian w sposobie korzystania z perspektyw naszej witryny internetowej ‟Informacje umożliwiające identyfikację osoby, powiadomienie e-mailem lub pocztą zostanie wysłane do osób, których dotyczy ta zmiana. Wszelkie zmiany w naszym zakresie ochrony prywatności zostaną opublikowane na naszej stronie internetowej 30 dni przed wprowadzeniem tych zmian. W związku z tym zaleca się, aby codziennie ponownie uczyć się tego stwierdzenia

Te zwroty i warunki stanowią część Umowy między Klientem a nami. Uzyskanie dostępu do tej witryny internetowej i / lub zobowiązanie się do dokonania rezerwacji lub Umowy oznacza zrozumienie, ugodę i akceptację informacji o zrzeczeniu się odpowiedzialności oraz wszystkich warunków i sytuacji zawartych w niniejszym dokumencie. Twoje ustawowe prawa klienta pozostają nienaruszone.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy