Oświadczenie pojednawcze bankowe

17.02.2021
Category: Może Zostać

Poprzednia lekcja:Petty Cash Book

Bank i firma prowadzą niezależną ewidencję rachunku bieżącego firmy. Te dwa salda prawie nigdy nie są takie same z dwóch powodów wymienionych poniżej:

 • Opóźnienia które uniemożliwiają jednej ze stron zarejestrowanie transakcji w tym samym okresie.
 • Błędy jednej ze stron w rejestrowaniu transakcji. Błędy bankowe są rzadkie.Księga kasowa i książeczka biletowa / wyciąg bankowy są przygotowywane osobno. Przedsiębiorca przygotowuje księgę kasową, a książeczkę przepustową przygotowuje Bank (tutaj przez księgę kasową rozumiemy dwu- lub trzykolumnową księgę kasową). Ale ponieważ obie księgi są powiązane z jedną osobą i te same transakcje są zapisane w obu księgach, więc saldo obu ksiąg powinno być zgodne, tj. Saldo zgodnie z książeczką przepustową powinno odpowiadać saldzie w banku zgodnie z księgą kasową.

  Ale często te dwa salda się nie zgadzają, konieczne staje się ich pogodzenie poprzez przygotowanie wyciągu, który nazywa się pojednaniem bankowym. Bankowy wyciąg z rozliczenia można zdefiniować jako wyciąg pokazujący pozycje różnic między saldem księgi kasowej a saldem księgi zaliczkowej, sporządzony w dowolnym dniu w celu uzgodnienia obu sald.

  Transakcja dotycząca banku musi być odnotowana w obu księgach tj. Kasie i książeczce biletowej. Ale czasami zdarza się, że transakcja bankowa jest zapisywana tylko w jednej książce i nie jest rejestrowana jednocześnie. Powoduje to, że różnica w obu saldach zwykle wynika z czasu lub błędów.

  Brak metody rozliczenia banku

  W metodzie brakującej najpierw wykopujemy brakujące lub błędne elementy (Find Missing or Error Items). Następnie znajdź brakującą książkę kasową lub wyciąg bankowy (Find Missing Book). Na koniec przeanalizuj, czy brakuje w nim debetu lub kredytu (Find Missing Side).

  Czeki nieprzedstawione / zaległe / niezrealizowane lub niezrealizowane

  Czek wystawiony (do płatności) przez firmę, ale nie przedstawiony do zapłaty. Kasjer może wysłać czeki do dostawców, z których niektórzy mogą natychmiast przedstawić czek w banku, podczas gdy inni mogą zatrzymać czek przez kilka dni. Kasjer odnotuje wszystkie płatności w księdze kasowej natychmiast po wystawieniu czeków. Jednak ewidencje bankowe będą pokazywać tylko czeki, które zostały faktycznie przedstawione przez dostawców.

  Niewymienione / niepobrane / nierozliczone lub kontrole zewnętrzne

  Czek zdeponowany (w przypadku paragonów), ale nie odebrany przez bank. Kasjer firmy rejestruje pokwitowanie w księdze gotówkowej, gdy przygotowuje bankowy dowód wpłaty. Bank nie może jednak odnotować pokwitowania na wyciągu bankowym przez około jeden dzień.

  Bank pobiera pewną kwotę od każdego klienta tytułem opłat dodatkowych, opłat windykacyjnych, odsetek od kredytu w rachunku bieżącym itp. Bank obciążył kwotę z książeczki biletowej. Ale klient dowiaduje się o tym dopiero pod koniec miesiąca.

  Kredyt odsetkowy przez Bank

  Gdy bank przyznaje klientowi odsetki, uznaje konto klienta. Ale klient dowiaduje się o tym dopiero pod koniec miesiąca, niż zdałby odpowiedni wpis.

  Bezpośrednie wpłaty do bankuGdy bank otrzymał bezpośrednią kwotę w imieniu firmy. Bank odnotuje pokwitowanie na koncie firmy w banku, ale firma nie będzie tego świadoma.

  Bezpośrednia płatność przez BankBank mógł odliczyć pozycje z konta klienta, ale klient może nie być świadomy tego potrącenia do momentu otrzymania wyciągu bankowego. Przykładami takich potrąceń są polecenia stałe i polecenia zapłaty.

  Sprawdź DishonoredCzek może zostać zhańbiony z wielu powodów. Brakuje odwrotnego wpływu na księgę kasową, jak zarejestrowano przed zniesławieniem.

  Błędy i zaniechaniaCzasami różnica między tymi dwoma saldami może wynikać z błędu lub pominięcia na wyciągu bankowym lub w księdze kasowej przedsiębiorstwa. Znajdź brakujące, aby naprawić błąd lub pominięcie rekordu

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy