Stopnie naukowe i kariera w bankowości Jak pracować w bankowości

17.02.2021
Category: Spłaty Pożyczki

Amerykańskie instytucje bankowe i inwestycyjne są odpowiedzialne za znaczną część działalności finansowej zarówno w gospodarkach krajowych, jak i międzynarodowych, a dziesiątki tysięcy wyszkolonych specjalistów nadzoruje różnorodne usługi – od pożyczek i inwestycji po zarządzanie ryzykiem i przejęcia przedsiębiorstw – w ich murach. Bankowość to ogromna i stale rozwijająca się branża, a ten przewodnik ma na celu pomóc osobom zainteresowanym karierą w tym sektorze dowiedzieć się więcej o dostępnych opcjach i edukacji, której będą potrzebować, aby odnieść sukces.

Kariera w bankowości otwiera szerokie możliwości, a osoby z sektora bankowego i finansowego mają wiele możliwości wykorzystania swoich umiejętności w znaczący sposób. Specjalistów, którzy ukończyli studia z odpowiednim tytułem w obszarach biznesowych lub finansowych, można znaleźć, pomagając właścicielom domów po raz pierwszy w zaciągnięciu pożyczki, doradzając inwestorom w najlepszych sektorach do lokowania swoich pieniędzy, analizując międzynarodowe giełdy, tworząc budżety dla osób fizycznych lub firm pośrednictwo w umowach finansowych lub audyt istniejących zapisów finansowych w celu zapewnienia przestrzegania praktyk prawnych.

Ponieważ dziedzina bankowości jest tak różnorodna, można w niej znaleźć ludzi o niezliczonych zainteresowaniach i umiejętnościach. Osoby, które lubią pracować z różnymi klientami, często skłaniają się ku inwestycjom i pożyczkom, podczas gdy ci, którzy wolą bardziej samotną pracę, mogą znaleźć się w audycie. Wiele miejsc pracy przebiega zgodnie z harmonogramem typowego tygodnia pracy, podczas gdy osoby, które zdecydują się pracować dla dużych firm inwestycyjnych i maklerskich, mogą być zmuszone do pracy w nieregularnych lub dłuższych godzinach w zamian za wyższe roczne pensje. Większość stanowisk wymaga co najmniej tytułu licencjata, podczas gdy osoby zajmujące stanowiska kierownicze lub kierownicze mogą potrzebować dyplomu MBA lub podobnego zaawansowanego poświadczenia.

Kroki prowadzące do uzyskania stopnia naukowego w bankowości i kariery bankiera inwestycyjnego

Chociaż znalezienie dyplomów z inwestycji i bankowości może być trudne, wiele programów ma specjalizacje w tych dziedzinach w ramach innych programów. Finanse, księgowość i biznes to najbardziej prawdopodobny wybór, ale firmy inwestycyjne i banki również mogą być zadowolone z dyplomów z ekonomii, matematyki lub inżynierii. Niezależnie od nazwy programu komisje rekrutacyjne naprawdę chcą zobaczyć, że jesteś dobry w liczbach, a każdy z tych stopni wymaga tego od swoich absolwentów. W szkole uczniowie powinni zacząć doskonalić umiejętności potrzebne do odniesienia sukcesu jako bankierzy inwestycyjni. Ćwiczenie prezentacji, zapoznanie się z Microsoft PowerPoint i Excel, nauka mówienia o liczbach w autorytatywny, ale przystępny sposób,oraz interakcja z wieloma różnymi typami ludzi to tylko kilka sposobów na budowanie umiejętności pomocniczych, a jednocześnie zagłębianie się w pracę na zajęciach.

Staże letnie są częstym krokiem prowadzącym do ukończenia studiów w tej branży i zapewniają znaczne korzyści, jeśli chodzi o zatrudnienie. Chociaż największe firmy inwestycyjne mają swoje siedziby w dużych miastach, istnieją również możliwości w mniejszych butikowych firmach inwestycyjnych. Letnie praktyki oferują jedne z najbardziej szanowanych grup inwestycyjnych na świecie, w tym JP Morgan, Goldman Sachs, Jefferies i Deloitte. Konkurencja o czołowe firmy będzie zaciekła, więc studenci powinni wcześnie rozpocząć badania i utrzymywać swoje oceny.

Podczas gdy kilka ról inwestycyjnych na poziomie podstawowym może przyjmować wnioski od osób posiadających tylko tytuł licencjata, tytuł magistra staje się coraz bardziej normą. Ponieważ programy akademickie na tym poziomie pozwalają studentom dostosować naukę do przyszłych planów zawodowych, istnieje wiele stopni magisterskich oferujących koncentrację w bankowości. Inne popularne wybory obejmują administrację biznesową lub tytuł magistra finansów.

Aby reprezentować bank lub instytucję finansową jako bankier inwestycyjny, specjaliści ci muszą zarejestrować się w Urzędzie Regulacji Przemysłu Finansowego (FINRA), co obejmuje egzamin oparty na ich konkretnej pracy. Najpopularniejsze egzaminy – lub serie, jak się je nazywa w tej branży – obejmują:

  • Seria 79 Egzamin na przedstawiciela bankowości inwestycyjnej składa się ze 185 pytań i jest wymagany dla osób, które chcą nadzorować wykupy spółek i bezpośrednie refinansowanie.
  • Seria 7 Egzamin na Przedstawiciela Papierów Wartościowych obejmuje 260 pytań i jest przeprowadzany przez tych, którzy chcą pracować jako maklerzy giełdowi.

Poziomy studiów bankowych

Znajdź odpowiedni program studiów bankowych

Już pracuję na pełny etat, interesuje mnie, aby dowiedzieć się więcej o umiejętnościach bankowych lub poprawić te, które już posiadam, ale potrzebuję elastycznej opcji, która pozwoli mi uczyć się podczas pracy.

Fascynują mnie liczby, statystyki i prognozy, ale jeszcze nie zawęziłem dokładnie dziedziny, którą chcę się zająć. Mam nadzieję, że kilka semestrów pokrewnych zajęć pomoże mi zawęzić moje możliwości.

Sektor finansowy fascynuje mnie bez końca, a moją pasją jest praca z ludźmi i pomaganie im w osiąganiu ich celów. Nie jestem pewien, która rola na poziomie podstawowym najbardziej mi odpowiada, ale wiem, że tytuł licencjata z pokrewnego przedmiotu kwalifikuje mnie do wielu.

Pracując przez kilka lat w bankowości, zawęziłem swoje możliwości i znalazłem niszę w sektorze, która najbardziej mi odpowiada. Teraz chcę zwiększyć swoje umiejętności i wiedzę, aby być konkurencyjnym na tej zaawansowanej pozycji.

Certyfikaty z bankowości

Certyfikaty są szeroko stosowane w bankowości, aby zapewnić obecnym specjalistom bankowym skoncentrowaną wiedzę w określonej dziedzinie i zapewnić klientom wiedzę na ten temat. Istnieje szeroka gama certyfikatów, ale niektóre z najważniejszych opcji obejmują:

  • Certyfikowany planista zaufania i finansów
  • Certyfikowany specjalista ds. Zaufania korporacyjnego
  • Certyfikowany menedżer ds. Zgodności z przepisami
  • Dyplomowany analityk finansowy
  • Certyfikowany planista finansowy
  • Dyplomowany analityk ds. Alternatywnych inwestycji

Licencjat z bankowości i finansów

Te dwuletnie programy, najczęściej dostępne w college’ach lokalnych, wprowadzają studentów w podstawowe zasady rządzące branżą bankową i finansową poprzez połączenie dyskusji klasowych, projektów grupowych, zadań i egzaminów. Programy studiów stowarzyszonych celowo wykluczają kursy z zakresu sztuk wyzwolonych lub nauk ścisłych, umożliwiając tym samym studentom skupienie się wąsko na ich polu zainteresowań. Absolwenci znajdują pracę jako młodsi specjaliści ds. Kredytów, kasjerzy lub asystenci menedżera kredytów. Typowe kursy mogą obejmować:

Studenci zapoznają się z podstawowymi funkcjami i rolami sektora bankowego, z tematami od systemów monetarnych i funkcji płatniczych po rolę deponenta w sukcesie instytucji bankowej.

Świadomość tego, jak działa pożyczanie i otrzymywanie

Umiejętność omawiania szerokich zagadnień z branży bankowej

Zrozumienie głównych elementów banku

Zrozumienie ryzyka, obliczanie liczb i analiza danych finansowych to ważne elementy kariery bankowej, a ten kurs wprowadza studentów w te i nie tylko te pojęcia. Niezależnie od tego, czy studiujesz prawdopodobieństwo, zbiory danych czy regresję korelacji, po ukończeniu studenci będą mieli gruntowną, podstawową wiedzę.

Umiejętność korzystania z technologii i narzędzi związanych ze statystykami

Zrozumienie głównych rodzajów analizy statystycznej

Świadomość ważnych cech w zestawie danych

Koncentrując się na zasadach rachunkowości powszechnie stosowanych w przedsiębiorstwach, studenci tego kursu są narażeni na podstawowe tematy w tej dziedzinie, w tym sprawozdania finansowe, raportowanie, analizowanie i interpretowanie informacji finansowych.

Umiejętność sporządzania sprawozdań finansowych

Świadomość wpływu informacji finansowych na decyzje biznesowe

Zrozumienie żywotności informacji finansowych

Licencjat z bankowości i finansów

Specjaliści z bankowości przybywają do branży z różnych środowisk edukacyjnych, wśród których jest przede wszystkim finanse. Inne popularne stopnie naukowe mogą obejmować biznes, księgowość lub ekonomię, a wiele zajęć nauczanych w każdym z tych programów pokrywa się z innymi wymienionymi. Niezależnie od tytułu specjalności studenci tych programów zdobywają cenny wgląd i wiedzę na temat sektora finansowego, jednocześnie ucząc się tematów w zakresie sztuk wyzwolonych lub nauk ścisłych, które pomogą im lepiej zrozumieć siły społeczne i kulturowe wpływające na bankowość. Oferty pracy dla absolwentów studiów licencjackich obejmują stanowiska doradców finansowych lub księgowych, a także audytorów lub urzędników ds. Pożyczek. Typowe kursy obejmują:

Ten kurs pierwszego roku wprowadza studentów w zasady i przepisy dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych oraz obejmuje podstawowe prawa dotyczące tej formy podatku. Studenci uczą się, jak przygotowywać i analizować indywidualne zeznania podatkowe oraz jak korzystać z powszechnego oprogramowania służącego do tych celów.

Znajomość przepisów dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych

Możliwość przygotowania indywidualnych formularzy podatku dochodowego

Zrozumienie powszechnego oprogramowania używanego do przygotowywania zeznań podatkowych

W trakcie semestru studenci dowiadują się, jak czynniki pieniężne wpływają zarówno na bankowość, jak i gospodarkę światową, poprzez badania Rady Rezerwy Federalnej, polityki pieniężnej i obowiązków fiskalnych instytucji finansowych.

Umiejętność wyjaśnienia, jak Rada Rezerwy Federalnej funkcjonuje w branży finansowej

Zrozumienie roli pieniądza w bankach

Świadomość polityki pieniężnej i fiskalnej

Studenci, którzy planują pracować jako doradca kredytowy lub analityk ryzyka, często biorą udział w tym kursie. Często badane tematy obejmują wyniki kredytowe, dokumentację pożyczki, oznaki, że pożyczka może mieć kłopoty i umiejętności przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych.

Zrozumienie systemu kredytowego

Możliwość przeprowadzenia rozmowy kredytowej

Świadomość różnych czynników ryzyka wpływających na scenariusze kredytowe

Magister zarządzania bankowością i usługami finansowymi

Na poziomie magisterskim studenci są w stanie jeszcze głębiej skoncentrować swoją naukę na tematach związanych z bankowością. Podczas gdy programy stowarzyszone i licencjackie koncentrują się na sektorze finansowym jako całości, programy nauczania na poziomie magisterskim będą zagłębiać się w tematy szczególnie związane z poszczególnymi komponentami branży, aby zapewnić studentom specjalistyczną wiedzę w dziedzinie, w której mają nadzieję pracować. Niektórzy studenci mogą również zdecydować się na studia MBA ze specjalizacją w finansach lub bankowości, a programy te są również doskonałym wyborem dla przyszłych karier. Niektóre z tytułów, jakie może przyjąć absolwent tego typu programu, to menedżer portfela, bankier inwestycyjny, konsultant ds. Globalnych usług finansowych czy dyrektor ds. Zarządzania ryzykiem. Typowe kursy obejmują:

Dzisiejsze technologie umożliwiają firmom wykładniczy wzrost potencjału zarobkowego dzięki wykorzystaniu internetu i technologii finansowych, które są w stanie dotrzeć do klientów na całym świecie. Studenci uczą się o powszechnych technikach i procedurach handlu elektronicznego, takich jak płatności elektroniczne, bezpieczeństwo finansowe oraz o tym, jak różne branże angażują się w handel elektroniczny.

Świadomość powszechnych technologii handlu elektronicznego

Umiejętność wdrażania strategii zwiększających rozwój biznesu poprzez wykorzystanie internetu

Zrozumienie, jak handel elektroniczny wpisuje się w branżę bankową

Wielu specjalistów bankowych decyduje się na skoncentrowanie swojej kariery na stale rozwijającym się świecie fuzji i przejęć, a ten kurs wprowadza ich w procesy związane z przejęciami, procedurami przetargowymi, wyceną i wykupami.

Rozwój umiejętności potrzebnych do zarządzania fuzjami i przejęciami między przedsiębiorstwami

Zrozumienie przepisów regulujących zmiany struktury kapitału

Możliwość konsultacji z klientami na temat fuzji i przejęć zdrowych finansowo

Niezależnie od tego, czy współpracują z klientami indywidualnymi, czy korporacjami, zarządzający portfelami inwestycyjnymi muszą mieć wyczerpującą wiedzę na temat papierów wartościowych, opcji inwestycyjnych i technik optymalizacji portfela. Kurs zapewnia studentom dogłębną wiedzę w tej dziedzinie i oferuje wiele studiów przypadku i symulowanych projektów inwestycyjnych.

Świadomość różnych rodzajów dostępnych inwestycji oraz ich zalet i wad

Umiejętność konsultowania się z klientami w zakresie możliwości inwestycyjnych najlepiej dostosowanych do ich celów

Zrozumienie różnych modeli wyboru portfela

Stopień doktora w dziedzinie bankowości i badań finansowych

Podczas gdy większość kariery w bankowości można zdobyć bez doktoratu, osoby, które chcą prowadzić badania na wysokim poziomie – w instytucji finansowej lub akademickiej – często muszą posiadać ten najwyższy stopień wykształcenia. Studenci, którzy chcą zagłębić się w badania finansowe i rynkowe oraz pomóc w kształtowaniu branży, mogą to zrobić po zdobyciu umiejętności i wiedzy potrzebnej do opracowywania i prowadzenia badań naukowych oraz analizowania, w jaki sposób zebrane dane informują dziedzinę. Typowe kursy obejmują:

Koncentrując się w dużej mierze na teorii, studenci tego kursu poznają ramy, które wpływają na decyzje dotyczące finansów przedsiębiorstw. Klasyczne teorie są badane, aby zrozumieć, co zadziałało, a co nie, przed przejściem do przeglądu nowoczesnych procedur.

Wielu doktorantów planuje pełnić role w nauczaniu na poziomie policealnym, a ten kurs zapewnia im narzędzia do tego. Oprócz przeglądu wspólnych metod nauczania i opracowywania programów nauczania, studenci mają również możliwość prowadzenia kursów na poziomie licencjackim.

Sektor bankowy i finansowy można badać za pomocą niezliczonych modeli, ale wiele instytucji, zarówno akademickich, jak i finansowych, szuka badań, które pasują do jednego z tych modeli. Studenci poznają różne podejścia do badań, rozwiązywania problemów i analizy branżowej poprzez pracę praktyczną i studia przypadków.

Ścieżki kariery w bankowości

Praca w bankach jest zawsze poszukiwana z jednego prostego powodu: ludzie są zainteresowani pieniędzmi. Kiedy gospodarka kwitnie, ludzie chcą wiedzieć, jak wydawać swoje pieniądze. Kiedy jest w stanie hibernacji, ludzie chcą oszczędzać i jak najlepiej wykorzystywać swoje inwestycje. To stałe zainteresowanie stwarza szereg różnorodnych ścieżek kariery dla bankierów, przy czym wiele z nich wykazuje przewidywany wzrost o 9% lub więcej w latach 2012–2022. Kilka z nich to:

Audytor to księgowy, który przegląda dokumentację finansową organizacji, aby upewnić się, że wszystko jest na pokładzie. Audytorzy wykorzystują również swój wgląd w te zapisy, aby zalecać bardziej wydajne sposoby pracy. Ich głęboka wiedza służy nie tylko celowi prawnemu, pomagając organizacji w przestrzeganiu przepisów podatkowych, ale także pełni funkcję doradczą, pomagając jej w planowaniu przyszłości.

Licencjat z rachunkowości

Brokerzy pracują dla firm inwestycyjnych, aby znajdować klientów i sprzedawać im papiery wartościowe i towary, w tym akcje, obligacje i złoto. Muszą również utrzymywać rozległą i aktualną wiedzę na temat wyników tych elementów i dopasować inwestycje do potrzeb klientów.

Licencjat z finansów lub rachunkowości

Analitycy budżetowi przebywają raczej w zarządach niż w bankach i ściśle współpracują z personelem organizacji w celu opracowania budżetu. Część analityczna ma miejsce, gdy analitycy przeglądają budżety menedżerów, aby upewnić się, że się sumują. Gdy wszystkie działy są gotowe, specjaliści ci konsolidują budżety i przeprowadzają analizy kosztów i korzyści, aby sprawdzić, czy organizacja powinna szukać alternatywnych sposobów osiągania swoich celów finansowych.

Licencjat z dowolnej dziedziny, chociaż zajęcia z rachunkowości to plus

Analitycy finansowi przyglądają się wynikom różnych narzędzi inwestycyjnych, w tym akcji i obligacji, aby wskazać inwestorom, gdzie umieścić swoje pieniądze. Większość analityków ma doświadczenie w określonej branży, produkcie lub regionie. Na przykład analityk może zrozumieć środowisko biznesowe w Japonii i to, jak dewaluacja jena wpłynęłaby na inwestorów. Inni mogą znać tajniki przemysłu farmaceutycznego i wiedzieć, jak nowe regulacje rządowe wpłyną na ceny akcji.

Licencjat z ekonomii, statystyki, matematyki lub dziedzin pokrewnych, z wieloma stanowiskami wymagającymi tytułu MBA lub magistra finansów

Egzaminatorzy są zasadniczo inspektorami zgodności. Chociaż mogą być zatrudniani bezpośrednio przez instytucje finansowe, największym pojedynczym pracodawcą jest rząd federalny. W tej sytuacji egzaminatorzy odgrywają jedną z dwóch szerokich ról: zgodność konsumencka lub określanie zakresu ryzyka. Osoby pełniące pierwszą rolę zapewniają, że banki przestrzegają praktyk prawnych w zakresie kredytów, podczas gdy osoby pełniące tę drugą rolę zapewniają, że banki utrzymują odpowiednie rezerwy gotówkowe na pokrycie strat.

Licencjat z zajęć z rachunkowości

Menedżerowie zapewniają stabilność finansową organizacji, monitorując finanse i tworząc strategie ochrony przychodów i ograniczania wydatków. Często są odpowiedzialni za prognozowanie, budżetowanie, angażowanie się w analizę redukcji kosztów i przegląd ogólnej wydajności. Jako menedżerowie pełnią również role nadzorcze nad personelem księgowym organizacji.

Licencjat z finansów, ekonomii, biznesu lub pokrewnej dziedziny, chociaż w przypadku zaawansowanych ról preferowany jest tytuł MBA lub tytuł magistra finansów lub ekonomii

Ci bankierzy łączą firmy z finansistami. Na przykład start-upowa firma technologiczna może zwrócić się do bankiera inwestycyjnego w celu przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej i poszukiwania inwestorów, którzy zwiększą skalę działalności i osiągną zysk. Firmy o bardziej ugruntowanej pozycji mogą polegać na bankierze inwestycyjnym przy fuzji lub przejęciu mniejszej firmy.

Urzędnicy ds. Pożyczek oceniają zdolność wnioskodawcy do spłaty pożyczki w ramach procedury zwanej gwarantowaniem. Funkcjonariusze przeglądają dokumenty finansowe i stosują formułę do oceny prawdopodobieństwa spłaty kredytu. Ubezpieczyciele coraz częściej polegają na oprogramowaniu do automatyzacji procesu, ale nadal potrzebni są urzędnicy ds. Pożyczek, aby zapewnić obsługę klienta i sprzedawać pożyczki firmom i prywatnym obywatelom, którzy chcieliby kupić dom lub studiować na uniwersytecie.

Licencjat z biznesu lub finansów

Elementy udanej kariery w bankowości: umiejętności, narzędzia i technologia

Nie powinno dziwić, że bankierzy muszą umieć posługiwać się liczbami, ale sukces w bankowości i finansach to nie tylko matematyka i księgowość.

Najlepsi specjaliści potrzebują tych samych umiejętności komunikacyjnych – zarówno pisemnych, jak i ustnych – aby świat finansów był dostępny dla klientów, którzy mogą, ale nie muszą, mieć doświadczenie finansowe.

Krytyczne myślenie jest koniecznością, zarówno dlatego, że bankowość jest obarczona ryzykiem, jak i dlatego, że zyski wahają się w zależności od otoczenia regulacyjnego, trendów sezonowych i zaufania konsumentów – wszystko to należy wziąć pod uwagę przy podejmowaniu decyzji.

Od dobrego kasjera do bankiera inwestycyjnego, muszą być w stanie sprzedawać produkty i usługi oferowane przez firmę. Obejmuje to zestawy umiejętności, takie jak perswazja, zrozumienie potrzeb klienta oraz doskonała komunikacja ustna i pisemna.

Wiele stanowisk finansowych również wymaga certyfikacji lub licencji, ale te uprawnienia zależą od roli i często od pracodawcy. Większość poświadczeń bankowych jest dostarczana przez Financial Industry Regulatory Authority, niezależną organizację nadzorczą, której Kongres odpowiada za ochronę konsumentów. Brokerzy, bankierzy inwestycyjni i niektórzy analitycy finansowi muszą zdać egzaminy FINRA, aby zarejestrować się jako przedstawiciele, zanim będą mogli sprzedawać konsumentom. Aby zachować swoje licencje, muszą również zdobyć punkty za kontynuację nauki w zakresie przepisów prawnych i usług finansowych. Dostępnych jest kilka innych certyfikatów branżowych, w tym:

Kontrolerzy finansowi, audytorzy i księgowi mogą rozwijać swoją karierę, zostając CPA. W rzeczywistości biegli rewidenci muszą mieć to uprawnienie do przeprowadzania audytów spółek publicznych. Ten poziom certyfikacji potwierdza, że ​​osoba badana posiada umiejętności niezbędne do wykonywania wszystkich zadań związanych z rachunkowością publiczną. Władze stanowe i lokalne również wykorzystują własne standardy dotyczące doświadczenia zawodowego i edukacji, aby licencjonować kandydatów.

Bankowcy, którzy pracują w branży co najmniej dwa lata, mogą przystąpić do tego egzaminu Stowarzyszenia Specjalistów Finansowych. Ten test pokazuje, że osoba posiadająca ten certyfikat jest kompetentna w zakresie funkcji zarządzania płynnością, kapitałem i ryzykiem.

Analitycy finansowi, menedżerowie finansowi, brokerzy i bankierzy inwestycyjni mogą uzyskać to poświadczenie w CFA Institute, które kończy się zdaniem trzech rygorystycznych egzaminów. Zdanie testu świadczy o kompetencjach w szerokim zakresie zagadnień związanych z zarządzaniem inwestycjami, analizą finansową, akcjami, obligacjami i instrumentami pochodnymi oraz ogólną znajomością innych dziedzin finansów.

Współczesny bankier i finansista może oczekiwać, że będzie używał oprogramowania – wielu programów. Programy dostępne obecnie są w stanie generować atrakcyjne raporty finansowe szybciej niż menedżer finansowy, obliczać wiele ryzyk w czasie potrzebnym egzaminatorowi na naciśnięcie „enter i wizualizować dane znacznie wydajniej niż analityk za pomocą markera i tablicy. W zależności od zajmowanego stanowiska i preferencji oprogramowania pracodawcy od bankiera można oczekiwać, że będzie wiedział lub nauczył się któregokolwiek z poniższych elementów:

Intuit QuickBooks, Sage 50 Accounting

SAS, StataCorp Stata

IBM Cognos Impromptu, Tableau

Delphi, Wolfram Research Mathematica Ceny bez ryzyka

Corel QuattroPro, Microsoft Excel

Wynagrodzenia bankowe

Nic dziwnego, że osoby odpowiedzialne za monitorowanie przepływu pieniędzy w kraju są zazwyczaj dobrze wynagradzane. Specjaliści na stanowiskach kierowniczych mają średnio sześć cyfr, ale pensje to tylko część prawdy. Premie i prowizje silnie motywują brokerów i inne osoby zaangażowane w sprzedaż. Wiele z poniższych liczb, które są średnimi medianami z 2014 r., To wartości bazowe oferujące duże pole do wzrostu.

Wzrost zatrudnienia, perspektywy i perspektywy w bankowości

Oczekuje się, że sektor działalności finansowej, który obejmuje bankowość, ubezpieczenia i nieruchomości, wzrośnie o 9–10% w latach 2012–2022. Bliższe spojrzenie ujawnia, że ​​wzrost ten jest najbardziej wyraźny w dwóch obszarach:

Fundusze, trusty i inne instrumenty finansowe

Kontrakty dotyczące papierów wartościowych i inne inwestycje finansowe.

Oczekuje się, że każdy z tych podsektorów będzie rosnąć każdego roku o 2,1%, co oznacza, że ​​do 2022 r. Miejsca pracy na tych obszarach wzrosną odpowiednio o 20,5 tys. I 186,6 tys. Te prognozy, początkowo poczynione w 2012 roku, już się spełniają. W 2012 roku w sektorze zatrudnionych było blisko 7,8 mln osób; od 2015 r. liczba ta wzrosła do ponad 8,1 mln.

Oprócz korzyści płynących ze wzrostu zatrudnienia, arena znana jest również ze stabilności miejsc pracy – zaskakujący fakt dla branży, na którą wpływ miały odpływy i odpływy Wall Street. W sierpniu 2015 r. Stopa bezrobocia w sektorach bankowym i ubezpieczeniowym wynosiła 2,1%, czyli znacznie mniej niż średnia krajowa wynosząca 5,1%. Nawet podczas najgorszego kryzysu finansowego w 2010 r. Najwyższa osiągnięta stopa bezrobocia wyniosła 7,8%, ponad 2% mniej niż w populacji ogólnej.

Dla tych, którzy są zainteresowani tą dziedziną, finanse są doskonałą branżą opartą na niskim poziomie bezrobocia i prognozowanych stopach wzrostu zatrudnienia. Oczywiście w niektórych stanach wzrost będzie większy niż w innych. W latach 2012-2022 państwa o największym wzroście liczby specjalistów finansowych to:

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy