Przykładowa płatność za usunięcie listu w celu wyczyszczenia raportu kredytowego

17.02.2021

Wzór listu z prośbą o usunięcie wpisów raportu kredytowego

 • Dzielić
 • KołekE-mailZdjęcie: Julie Bang The Balance 2020

  Zapłać za usunięcie to strategia negocjacyjna, której możesz użyć, aby usunąć negatywne informacje z raportu kredytowego. Zapłata za usunięcie listu jest idealna w przypadku długów, których nie można kwestionować, ponieważ faktycznie jesteś im winien. Oto przykładowy list zapłaty za usunięcie, którego możesz użyć, aby poprosić wierzyciela o usunięcie konta z raportu kredytowego w zamian za płatność.

  Aby zażądać usunięcia płatnego konta z raportu kredytowego, użyj zamiast tego listu z prośbą o usunięcie firmy.

  Przykładowa opłata za usunięcie listu

  Ten przykładowy list płacenia za usunięcie może zostać użyty do wyczyszczenia raportu kredytowego. Zastąp pogrubione pozycje swoimi danymi osobowymi i informacjami o koncie. Przeredaguj list, aby dostosować go do Twojej sytuacji. Pobierz szablon listu (zgodny z Dokumentami Google i Word Online) lub przeczytaj poniższą wersję tekstową.

  Przykładowa opłata za usunięcie listu (wersja tekstowa) Twoje imię i nazwisko

  Twój adres Twoje miasto, stan Kod pocztowy

  Nazwa

  kolekcjonera Adres

  kolekcjonera Miasto kolekcjonera, stan Kod pocztowy

  Data

  Re: Numer konta XXXX-XXXX-XXXX-XXXX

  Szanowni Państwo

  Ten list jest odpowiedzią na Pański [list / wezwanie / raport kredytowy] z dnia [data] związany z zadłużeniem wymienionym powyżej. Spłacając ten dług, chcę zaoszczędzić nam czasu i wysiłku.

  Należy pamiętać, że nie jest to potwierdzenie lub akceptacja długu, ponieważ nie otrzymałem żadnej weryfikacji długu. Nie jest to również obietnica zapłaty ani umowa dotycząca płatności, chyba że udzielisz odpowiedzi opisanej poniżej.

  Wiem, że Twoja firma ma możliwość zgłoszenia tego zadłużenia do biur kredytowych, jeśli uznasz to za konieczne. Ponadto masz możliwość zmiany wpisu, ponieważ jesteś dostarczycielem informacji.

  Jestem gotów spłacić [ten dług w całości / XXX USD jako rozliczenie tego długu] w zamian za Twoją zgodę na usunięcie wszystkich informacji dotyczących tego długu z agencji informacji kredytowej w ciągu dziesięciu dni kalendarzowych od daty płatności. Jeśli zgadzasz się z warunkami, poślę poświadczone płatności w wysokości $ XXX płatne [ Collection Agency ] w zamian mieć wszystkie informacje dotyczące tego długu usunięte ze wszystkich moich plików kredytowych.

  Jeśli zaakceptujesz tę ofertę, zgadzasz się również nie omawiać oferty z żadną stroną trzecią, z wyłączeniem pierwotnego wierzyciela. W przypadku akceptacji oferty prosimy o przygotowanie listu na papierze firmowym, w którym zgadzasz się na warunki. Pismo to powinno być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela [ firmy windykacyjnej] . Pismo będzie traktowane jako umowa i będzie podlegało prawu mojego stanu.

  Zgodnie z ustawą o uczciwych praktykach windykacyjnych mam prawo zakwestionować ten rzekomy dług. Jeżeli w ciągu 15 dni nie otrzymam od Państwa odpowiedzi ze stempla pocztowego, wycofam ofertę i zażądam pełnej weryfikacji tego zadłużenia.

  Prześlij swoją zgodę na adres podany powyżej.

  Wskazówki dotyczące wysyłania zapłaty za list kasowania
  • Zanim zapłacisz za ofertę usunięcia w windykacji, możesz w pierwszej kolejności wysłać list weryfikacyjny, jeśli jest to w ciągu 30 dni od pierwszego kontaktu z windykatorem. Masz prawo poprosić komornika o przesłanie dowodu Twojego długu. Komornik, który nie może zweryfikować Twojego długu za pomocą wystarczających dowodów, nie może odebrać od Ciebie ani wymienić długu w raporcie kredytowym. Jeśli jednak windykator ma i dostarczy Ci dowód, działalność windykacyjna może zostać wznowiona. Wcześniejsze  
  • Wysłanie listu o zapłatę za usunięcie starego długu, którego nie ma już w raporcie kredytowym lub takiego, który spadnie z raportu kredytowego za kilka lat, może nie być opłacalne. W takim przypadku lepiej po prostu poczekać, aż upłynie limit czasu raportowania kredytu i pozycja automatycznie spadnie z raportu kredytowego. W tym momencie dług nie wpływa już na Twoją zdolność kredytową. Wcześniejsze Wyślij list zapłaty za usunięcie tylko wtedy, gdy możesz zapłacić pełną kwotę, gdy tylko wierzyciel lub inkasent zgodzą się na twoją ofertę. W przypadku akceptacji wierzyciel lub inkasent może zażądać zapłaty w określonych ramach czasowych, często w ciągu kilku dni roboczych od przyjęcia. Przyjęcie Twojej oferty może zostać odwołane, a działania windykacyjne zostaną wznowione, jeśli nie dokonasz terminowej płatności. Wcześniejsze Wyślij list i kolejną płatność listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. W ten sposób masz dowód, że list i Twoja płatność zostały wysłane i odebrane.Upewnij się, że przechowujesz kopię listu w swoich aktach lub na wypadek, gdybyś chciał wypróbować tę strategię z innym wierzycielem lub inkasentem.Co się stanie, jeśli oferta zapłaty za usunięcie zostanie odrzucona

   Niestety, nie ma gwarancji, że opłata za usunięcie oferty zostanie zaakceptowana. Zapłata za ofertę usunięcia jest po prostu prośbą.

   Chociaż Twoja oferta pełnej spłaty konta jest czasami zachętą dla wierzyciela / inkasenta do aktualizacji raportu kredytowego, kredytodawca / inkasent nie jest zobowiązany do zaakceptowania Twojej oferty.

   Jeśli Twoja oferta zostanie odrzucona, masz następujące możliwości:

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy