Przepisy stanu Floryda dotyczące orzeczeń dotyczących zadłużenia karty kredytowej

17.02.2021
Category: Karcie Kredytowej

6 wskazówek, jak oszczędzać, korzystając z najpopularniejszych aplikacji do dostarczania posiłków

Mieszkaniec Florydy, który jest przytłoczony długiem na karcie kredytowej, musi mieć świadomość, że może zostać pozwany przez firmy obsługujące karty kredytowe. Jeśli jego wierzyciele wygrają proces, mają kilka sposobów na odzyskanie długu. Jednak dłużnik ma również prawa chronione prawem stanu Floryda. Obejmują one prawo do oddalenia pozwu wierzyciela, jeśli dług nie jest już objęty przedawnieniem oraz ograniczenia dotyczące sposobu, w jaki wierzyciel może się z nim skontaktować w sprawie zapłaty orzeczenia. Zarówno jego wynagrodzenie, jak i majątek mogą również zostać zwolnione z zajęcia w pewnych okolicznościach.

Chociaż orzeczenia w sprawie zadłużenia kart kredytowych na Florydzie pozwolą wierzycielom na zajęcie różnych aktywów, nie mogą oni odzyskiwać domów. Wynagrodzenie może być zajęte jako część procesu poboru.

Zbieranie wyroku

Firmy obsługujące karty kredytowe, które wygrywają wyrok przeciwko dłużnikowi na Florydzie, są uprawnione do zajęcia rachunków bankowych dłużnika i jego majątku osobistego oraz zajęcia wynagrodzenia dłużnika. Mienie osobiste definiuje się jako rzeczy ruchome, takie jak samochody, łodzie, meble i biżuteria. Jednak Floryda dopuszcza kilka wyjątków. Dom osoby jest zwolniony z zajęcia przez wierzyciela wraz z jednym pojazdem o wartości 1000 USD lub mniej i jednym dodatkowym przedmiotem osobistego majątku o wartości 1000 USD lub mniej. Nieruchomość zostanie sprzedana na aukcji publicznej oferentowi, który zaoferuje najwyższą cenę za gotówkę. Możesz składać oferty na własnej nieruchomości.

Statut ograniczeń

Przedawnienie orzeczenia wydane na Florydzie wynosi 20 lat. Przedawnienie stanu Floryda w zakresie uzyskania orzeczenia w sprawie windykacji zadłużenia z karty kredytowej może wynosić albo cztery lata, jeśli nie ma pisemnej umowy między wydawcą karty a posiadaczem karty, albo pięć lat, jeśli istniała pisemna umowa. Jeżeli wierzyciel usiłuje uzyskać orzeczenie przeciwko dłużnikowi po upływie terminu przedawnienia, dłużnik może zwrócić się do sędziego o oddalenie pozwu.

Praktyki windykacyjne

Dłużnicy na Florydzie są chronieni przed nieuczciwymi praktykami windykacyjnymi zarówno przez federalne przepisy o uczciwej windykacji, jak i przepisy stanu Floryda, które regulują praktyki windykacyjne. Zgodnie z prawem stanu Floryda wierzyciele nie mogą grozić dłużnikom ani nękać ich i mogą dzwonić do dłużnika tylko w godzinach od 8:00 do 21:00

Komornicy nie mogą również komunikować się z pracodawcą przed wydaniem ostatecznego wyroku przeciwko tobie. Mogą jednak poinformować Cię, że skontaktujemy się z Twoim pracodawcą, jeśli uzyska prawomocny wyrok, który pozwoli im zająć Twoje wynagrodzenie. Wyjątki od tego zakazu dotyczą sytuacji, gdy udzielisz wierzycielowi zgody na skontaktowanie się z pracodawcą lub jeśli potwierdzisz istnienie długu na piśmie po przekazaniu go do windykacji.

Zrozumienie przyznawania wynagrodzeń

Prawo stanu Floryda zapewnia specjalną ochronę „głowie rodziny, której grozi zajęcie wynagrodzenia z powodu wyroku. Jeśli dorosły członek rodziny jest odpowiedzialny za co najmniej połowę alimentów na osobę pozostającą na utrzymaniu (współmałżonka, dziecko lub starszy rodzic) mieszkającą w tym samym domu, jej wynagrodzenie nie może zostać zajęte, chyba że wyrazi na to pisemną zgodę. Nawet wtedy jej pensja musi wynosić co najmniej 500 dolarów tygodniowo. Głowa rodziny musi złożyć oświadczenie w sądzie, twierdząc, że jest głową rodziny, aby podlegać ochronie na mocy tego prawa.

  • Karty kredytowe: statuty zwolnień
  • Online Sunshine: The 2018 Florida Statutes, Civil Practice and Procedures
  • Online Sunshine: Statut Florydy 2018, ograniczenia
  • Online Sunshine: Statut Florydy z 2018 r., Regulacje dotyczące handlu, handlu, inwestycji i zamówień
  • Sunbiz, Division of Corporations: How to Collect a Judgment na Florydzie
  • Forbes: Najlepsze i najgorsze stany, w których żyją ze złym wynikiem kredytowym

Lainie Petersen pisze o biznesie, nieruchomościach i finansach osobistych, korzystając z 25-letniego doświadczenia w wydawaniu i edukacji. Prace Petersena pojawiają się w Money Crashers, Selling to the Masses oraz w Walmart News Now, blogu dostawców Walmart. Posiada tytuł magistra bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Dominikańskiego.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy