Po co inwestować w fundusze hedgingowe, skoro nie osiągają lepszych wyników niż rynek?

17.02.2021
Category: Mogą Również

Fundusze hedgingowe zawsze były nieco egzotyczne i dla niektórych były zagadką, ale w ostatecznym rozrachunku mają przynosić dobre zwroty przy użyciu szeregu strategii, w tym globalnych makro, wartości zależnej od zdarzeń i wartości względnej (arbitraż). A osoby wyrafinowane lub zamożne (HNWI) mogą realistycznie oczekiwać pewnych solidnych wyników, biorąc pod uwagę opłaty wnoszone za aktywne zarządzanie swoimi pieniędzmi. Ale czy ostatnio ta logika wypadła z okna?

Sprawa została zwrócona w nieco większym stopniu po tym, jak PFZW (Pensioenfonds Zorg en Welzijn), holenderski fundusz pracowników służby zdrowia o wartości 156,3 mld euro (ok. 181 mld dolarów) i drugi co do wielkości w Europie fundusz emerytalny, ogłosił 9 stycznia 2015 r. wstrzymać wszelkie dalsze inwestycje w fundusze hedgingowe.

Jest to interesująca zmiana, biorąc pod uwagę fakt, że PFZW był jednym z pierwszych holenderskich funduszy emerytalnych, które zainwestowały w fundusze hedgingowe w 2003 r. I nastąpiło po podobnym ogłoszeniu we wrześniu ubiegłego roku przez California Public Employees 'Retirement System (CalPERS), największy publiczny fundusz emerytalny w USA. z aktywami o wartości ok. 300 mld USD, które zarządzają świadczeniami emerytalnymi i zdrowotnymi dla ponad 1,6 mln osób.

Ruch CalPERS „eliminuje swój program funduszy hedgingowych (znany wewnętrznie jako program Absolute Return Strategies (ARS)) poprzez wyjście z 24 funduszy hedgingowych i sześciu funduszy hedgingowych – funduszy o wartości około 4 miliardów dolarów i nastąpi w ciągu 2015 roku. W oświadczeniu prasowym podkreślono, że ich decyzja „nie była oparta na wynikach [programu], który przyniósł 7,1% w roku podatkowym, w którym wszystkie CalPERS wygenerowały 18,4%.

Portfele zabezpieczone obligacjami pośrednimi, mówi strategZaczyna się od niesamowitego zespołuPozycjonowanie stałego dochodu na to, co nadejdziePodjęto ją raczej w celu zmniejszenia złożoności i kosztów. W tym ostatnim przypadku spodziewali się, że zapłacą około 135 milionów dolarów z tytułu opłat funduszom hedgingowym, które zarządzały ich pieniędzmi w roku do 30 czerwca 2014 (2013: 115 milionów dolarów).

Ted Eliopoulos, tymczasowy dyrektor inwestycyjny CalPERS, stwierdził wówczas: „Fundusze hedgingowe są z pewnością opłacalną strategią dla niektórych, ale pod koniec dnia, biorąc pod uwagę ich złożoność, koszt i brak możliwości skalowania do rozmiarów CalPERS program ARS nie jest już objęty gwarancją .

PFZW, który w 2013 r. Miał 2,7% swoich inwestycji w fundusze hedgingowe, również wymienił „złożoność jako główny czynnik decyzji o zaprzestaniu inwestowania w te fundusze, a także wysokie koszty z tym związane. „Dzięki funduszom hedgingowym masz pewność wysokich kosztów, ale niepewność zwrotu – powiedział Jan Willem van Oostveen, kierownik ds. Polityki finansowej i inwestycyjnej PFZW.

Holenderski fundusz emerytalny dodał: „Przez długi czas fundusze hedgingowe były przydatnym narzędziem… ale ostatnio nie wniosły wystarczającego wkładu. Zwrócono także uwagę na „wysokie wynagrodzenia w sektorze funduszy hedgingowych i często ograniczoną troskę o społeczeństwo i środowisko. To nie będzie muzyka dla uszu społeczności funduszy hedgingowych.

Oprócz kosztów związanych z funduszami hedgingowymi, które na całym świecie szacuje się na około 14 000, ostatnio rośnie liczba niepowodzeń. Według branżowej grupy badawczej HFR, w pierwszej połowie 2014 r. Zamknięto około 416 funduszy. Gdyby wskaźnik ten został odzwierciedlony w drugiej połowie ubiegłego roku, mógłby wynieść około tysiąca na cały rok i oznaczać najwięcej zamknięć od 2009 r., Kiedy to 1023 zamknąć.

Przetrawiając to, zastanawiałem się nad ankietą dotyczącą funduszy hedgingowych, opublikowaną w styczniu tego roku w FTfm, która przejrzała ponad 900 funduszy hedgingowych zarządzających aktywami od 100 mln USD do 1 mld USD za pomocą danych dostarczonych przez BarclayHedge. Tabela wyników na końcu ankiety ujawniła, że ​​tylko jeden z pięciu najlepszych funduszy hedgingowych, które zostały wyprofilowane, uzyskał lepsze wyniki niż indeks całkowitej stopy zwrotu S&P 500 w ciągu jednego roku.

Podobnie wyglądała sytuacja w ostatnich trzech i pięciu rocznych okresach. Więc jeśli to były jedne z najlepszych funduszy, co z resztą pomyślałem? Całkowity indeks zwrotu S&P 500 w rzeczywistości przewyższał prawie wszystkie fundusze hedgingowe w okresie trzech lat do czerwca 2014 r. Niektórzy mogliby pomyśleć, że fundusze hedgingowe powinny osiągać lepsze wyniki w trudnych czasach. Ale najwyraźniej nie.

Niektórzy poza PFZW twierdzą, że opłaty pobierane przez fundusze hedgingowe są w wielu przypadkach zbyt wysokie, a okresy blokady są zbyt długie. Mają rację, biorąc pod uwagę, że opłaty te mogą zazwyczaj wynosić 2 i 20, a czasem 3 i 30 (tj. 2% -3% opłaty za zarządzanie / 20% -30% opłaty za wyniki).

Ale jeśli mają być skorelowane (z akcjami), dlaczego nie kupić zamiast tego produktu w ramach funduszu wspólnego inwestowania? Przyjdź do tego, dlaczego nie zainwestować w fundusze typu ETF (Exchange Traded Funds) i śledzić wybrany indeks, rynek lub sektor przemysłowy.

W przypadku lock-upów, mimo że aktywa bazowe w funduszu hedgingowym mogą być niezwykle zbywalne, inwestorzy często utknęli w tych inwestycjach na dłuższy czas i nie są w stanie wypłacić swoich pieniędzy. Więc trzeba to kwestionować. Niektórzy mogą również pomyśleć, że te pojazdy są po prostu sposobem, aby ludzie w branży stali się wyjątkowo bogaci. Słyszałem, że to pogląd wyrażony przez jednego z byłych zarządzających funduszami City.

Z tego wszystkiego możesz spytać, czy ruchy CalPERS, a później PFZW pokonują trend, czy też są błyskawicą na szalce. Jury może tu być. Prawdą jest, że inne amerykańskie fundusze emerytalne debatowały w zeszłym roku na temat zalet inwestowania w tę klasę aktywów, a były przykłady w Europie.

W Stanach Zjednoczonych nazwiska w tym wyniku obejmują system emerytalny pracowników miasta i hrabstwa San Francisco, który według doniesień opóźnił o kolejne dziewięćdziesiąt dni decyzję o zainwestowaniu w fundusze hedgingowe, oraz system emerytalny nauczycieli stanu Kalifornia (CalSTRS) , drugi co do wielkości publiczny fundusz emerytalny w USA, który w ciągu ostatnich kilku lat przeznaczył około 700 mln USD na tę klasę aktywów.

W Europie możemy dodać do tego PMT, trzeci co do wielkości holenderski fundusz emerytalny z aktywami o wartości ponad 50 miliardów euro (ok. 58 miliardów dolarów) oraz program BT Pension w Wielkiej Brytanii z ok. 40 miliardami funtów. Więc to mała narybek.

Czy więc fundusze hedgingowe są niekochane? Cóż, nie według ostatnich danych pokazujących, że wpływy netto innych emerytur i inwestorów instytucjonalnych spowodowały, że aktywa zarządzane przez światową branżę funduszy hedgingowych osiągnęły w zeszłym roku rekordowe poziomy. To może być paradoks, ale według danych eVestment w okresie od stycznia do sierpnia 2014 roku w sektor wpuszczono aż 114 miliardów dolarów – prawie dwa razy więcej niż w całym 2013 roku. Nieźle więc.

Jack Inglis, dyrektor generalny Alternative Investment Management Association (AIMA), globalnego stowarzyszenia branży funduszy hedgingowych, komentując na stronie internetowej organizacji publikującej decyzję CalPERS, stwierdził: „Wyrafinowani inwestorzy nie traktują swoich inwestycji w fundusze hedgingowe jako sposób na pokonanie S&P 500. Zdają sobie sprawę, że boom na rynku akcji może nie trwać wiecznie i chcą zachowania kapitału, zmniejszonej zmienności, zwiększonej dywersyfikacji i silnych zwrotów skorygowanych o ryzyko.

W związku z tym, badanie opublikowane w styczniu 2014 roku przez Preqin, wiodące źródło danych i informacji na temat branży aktywów alternatywnych, wykazało, że ponad 80% inwestorów instytucjonalnych było zadowolonych z wyników funduszy hedgingowych w poprzednim roku. Stało się tak pomimo tego, że „średni fundusz w sektorze wydawał się gorszy od indeksu S&P 500.

Wallace Wormley, założyciel OSPARA Limited, brytyjskiej prywatnej firmy zajmującej się doradztwem inwestycyjnym, która doradza inwestorom instytucjonalnym i biurom rodzinnym, mówi: „Zbytnie krytyczne uwagi inwestorów i komentatorów na temat wyników funduszy hedgingowych w zakresie zwyżkowych akcji może być nieco nieszczere rynki takie jak w 2014 roku. Na całym świecie istnieje ponad 10 000 funduszy hedgingowych i nie ma jednego stylu, strategii ani celu, który pasowałby do nich wszystkich .

Wormley, absolwent Harvardu, dodaje: „Jednak wielu z nich stara się zapewnić„ zabezpieczoną strategię ochrony przed spadkami, gdyby sytuacja na rynkach zmieniła się negatywnie i / lub w związku z określonymi pozycjami, które zajmują. Ochrona ta wiąże się z kosztami, które mogą negatywnie wpływać na wyniki na rynkach o wyższej wartości .

Bez wątpienia więcej światła na fundusze hedgingowe rzuci się na wspólne seminarium Yale School of Management i EDHEC Risk Institute, które odbędzie się w przyszłym miesiącu w Londynie (24-25 lutego). W ulotce wydarzenia przyznano, że fundusze hedgingowe zostały „zakwestionowane, a „szczególnie przez inwestorów skupiających się na wynikach w stosunku do S&P 500. Nie wiadomo, czy przełoży się to na uwzględnienie opłat za wyniki pobieranych przez branżę. Powinien.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy