Normalne saldo kont

17.02.2021
Category: Konto Bankowe

Dokładne prowadzenie dokumentacji odgrywa kluczową rolę w zarządzaniu finansami i podejmowaniu świadomych decyzji biznesowych. Jednak założenie i prowadzenie ksiąg rachunkowych wymaga podstawowej znajomości terminologii księgowej. Co to jest normalne saldo kont? Które konto ma normalne saldo kredytowe, a które normalne saldo debetowe? Przeczytaj ten artykuł, aby dowiedzieć się więcej, lub skontaktuj się z wykwalifikowanym doradcą finansowym w BooksTime, aby uzyskać BEZPŁATNĄ konsultację.

Saldo normalne i równanie księgowe

Księgowi na ogół stosują metodę podwójnego zapisu księgowego, co oznacza, że ​​każda transakcja biznesowa powinna mieć co najmniej dwa odpowiadające sobie wpisy w dzienniku: debet i kredyt.

Uważa się, że równanie księgowe jest podstawą podwójnego zapisu księgowego. Jest to podstawowa zasada, zgodnie z którą aktywa = pasywa + kapitał własny właściciela (A = L + OE). Równanie księgowe określa, czy konto rośnie wraz z obciążeniem, czy kredytem. Saldo normalne jest częścią metody podwójnego księgowania i odnosi się do oczekiwanego salda debetowego lub kredytowego na określonym rachunku. Na przykład konta po lewej stronie równania księgowego wzrosną wraz z zapisem debetu i będą miały normalne saldo debetu (DR). Konta po prawej stronie równania księgowego będą miały normalne saldo kredytu (CR).

Poniżej znajduje się lista standardowych kont i ich oczekiwane normalne saldo:

 • Zasób: debet
 • Koszt: debetDywidendy: DebetOdpowiedzialność: KredytKapitał własny: kredytDochód: kredytZysk zatrzymany: kredytPrzykłady normalnego wyważenia

  Normalną równowagę możemy wyjaśnić na przykładzie. Załóżmy, że jesteś właścicielem kawiarni i kupujesz ziarna kawy o wartości 450 USD od lokalnego dostawcy. Siedzisz wieczorem, aby zaktualizować swoje księgi, a obecnie rejestrujesz ręcznie wszystkie transakcje księgowe. Korzystając z metody podwójnego zapisu księgowego, odnotujesz transakcję dwukrotnie: jeden zapis w rachunku gotówkowym w celu jego zmniejszenia i jeden zapis w rachunku Zaopatrzenie, aby wykazać wzrost podaży. Oba konta należą do aktywów, więc mają normalne saldo debetowe i wzrosną wraz z wpisem debetowym i zmniejszą się wraz z wpisem kredytowym.

  Spójrzmy na inny przykład. Załóżmy, że wpłacasz 10 000 USD na swoje konto firmowe. Zapisując tę ​​transakcję, dokonasz jednego wpisu w „Bank (ponieważ otrzymywane są pieniądze) i jednego wpisu w „Kapitale (ponieważ gotówka włożona do firmy przez właściciela jest przypisywana do rachunku kapitałowego). Konto bankowe jest kontem aktywów, co oznacza, że ​​ma normalne saldo debetowe. Rachunek kapitałowy to rachunek kapitałowy właściciela, co oznacza, że ​​ma normalne saldo kredytowe.

  Konta przeciwstawne

  Konta przeciwstawne to indywidualne konta, które są tworzone w celu pośredniego zmniejszenia salda na innym koncie poprzez zrównanie obu kont w księdze głównej. Są to rachunki „wstecz, co oznacza, że ​​ich normalne salda są przeciwne do normalnych sald odpowiadających im rachunków.

  Poniżej znajduje się kilka przykładów rachunków podstawowych z normalnym saldem debetowym i odpowiadających im kont przeciwstawnych, które z kolei mają normalne saldo kredytowe:

  • Należności – odpis na konta wątpliwe
  • Środki trwałe – skumulowana amortyzacjaWartości niematerialne – skumulowana amortyzacjaPrzychody ze sprzedaży – zwroty sprzedaży i nadwyżki / rabaty przy sprzedażyNależności kredytowe – odpis na wątpliwe pożyczkiPrzykładem przeciwstawnego konta aktywów jest „Skumulowana amortyzacja. Firma inwestuje w ciężarówkę. Ciężarówka kosztowała firmę 35 000 USD, która straciła na wartości 6 000 USD. Dlatego wartość bilansowa (lub wartość księgowa) ciężarówki wynosi 29 000 USD.

   Korzystanie z normalnej równowagi

   Księgowość podwójna umożliwia firmom prowadzenie dokładnych i wiarygodnych danych finansowych. Ta metoda rejestrowania transakcji finansowych nie istniałaby bez normalnego salda.

   Należy pamiętać, że konto, które ma normalne saldo kredytowe, może mieć saldo debetowe lub nie. Może to nastąpić z powodu błędu podczas nagrywania wpisów. Znajomość normalnego salda określonego konta jest ważna, aby łatwo zidentyfikować błędy we wprowadzaniu danych.

   Istnieją inne powody, dla których konto z normalnym saldem kredytowym pokazuje saldo debetowe lub odwrotnie. Wynik ten można przypisać wpisowi odwracającemu transakcję, która miała miejsce w poprzednim roku i została już wyzerowana z konta. Lub księgowy mógł dokonać wpisu dotyczącego potrącenia przed wpisem, który zamierzał skompensować. Jeśli zauważysz, że konto nie wyświetla normalnego salda zgodnie z oczekiwaniami, jest to czerwona flaga. Jeśli powód nie jest od razu oczywisty, dobrze jest jak najszybciej skonsultować się z księgowym lub księgowym.

   Wykres normalnych sald kont

   Teraz wiemy, że każde konto ma normalne saldo kredytu lub normalne saldo debetu. Patrząc na rozszerzone równanie księgowe: Aktywa + Wydatki + Dywidendy + Straty = Pasywa + Kapitał + Przychody + Zyski, znacznie łatwiej jest określić, które konto ma normalne saldo kredytowe lub debetowe. W poniższej tabeli możesz sprawdzić normalne salda różnych typów kont i zobaczyć, jak wpływają na nie zapisy debetowe i kredytowe.

   Potrzebujesz pomocy w konfiguracji i utrzymaniu książek?

   Prowadzenie firmy jest wystarczająco trudne. I chociaż księgowość jest niezbędną częścią prowadzenia udanego biznesu, ręczne prowadzenie księgowości może być czasochłonne i podatne na błędy, potencjalnie kosztując Cię więcej niż warte są oszczędności wynikające z robienia tego samodzielnie. W Bookstime chętnie pomożemy. Wypełnij ten formularz (hiperłącze), aby umówić się na bezpłatną konsultację z jednym z naszych księgowych.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy