Którzy studenci mają największe zadłużenie z tytułu kredytu studenckiego?

17.02.2021

Zadłużenie z tytułu kredytu studenckiego jest bolesne dla każdego. Ale jeśli uważasz, że największe zadłużenie spada na najbiedniejszych studentów, pomyśl jeszcze raz.

Zgodnie z nadchodzącym badaniem, w czasach, gdy koszt uczęszczania do niektórych uczelni przekracza 60 000 USD, studenci o niższych średnich dochodach mają średnio większe zadłużenie z tytułu kredytów studenckich niż studenci z jakiejkolwiek innej grupy ekonomicznej.

Około 41 procent z 4400 badanych uczniów opuściło szkołę z pewnym zadłużeniem. (Siedmiu z 10 studentów college’ów, którzy ukończyli studia w 2012 r., Miało zadłużenie z tytułu kredytu studenckiego, średnio 29.400 USD na pożyczkobiorcę, według odrębnego badania przeprowadzonego przez Institute for College Access & Success, w porównaniu z 26.600 USD w 2011 r.). wzrosły dochody rodzin studentów.

Autor badania, Jason Houle, adiunkt socjologii w Dartmouth, odkrył, że studenci z rodzin zarabiających od 40 000 do 59 000 dolarów zadłużają się o około 11 000 dolarów więcej z tytułu kredytu studenckiego niż studenci z rodzin zarabiających mniej niż 40 000 dolarów. Studenci o niższych średnich dochodach również zadłużali się bardziej niż studenci z rodzin zarabiających od 60 000 do 99 000 dolarów.

Zadłużenie zamożnych studentów było znacznie niższe niż któregokolwiek z dzieci z klasy średniej.

„Podmioty, których rodziny zarabiały od 40 000 do 59 000 dolarów rocznie, zadłużały się o około 9 200 dolarów więcej niż ich rówieśnicy, których rodziny zarabiały od 100 000 do 149 000 dolarów rocznie i o około 13 000 dolarów więcej niż młodzi dorośli, których rodziny zarabiały ponad 150 000 dolarów rocznie – powiedział Houle. Studenci z rodzin o dochodach od 60 000 do 99 000 USD również mieli większy dług niż ci z rodzin o wyższych dochodach.

„Nie zdziwiło mnie, że dzieci z zamożnych środowisk i biali mają zwykle mniejsze zadłużenie – powiedział. Ale „Myślałam, że zobaczę prostą negatywną zależność między długiem a dochodem,„ gdzie dług maleje wraz ze wzrostem dochodu , a tak się nie stało.

Houle powiedział, że jest możliwe, że studenci o niższych średnich dochodach „są po złej stronie ograniczenia pomocy finansowej. Wiele federalnych i prywatnych inicjatyw pomocy finansowej wykorzystuje dochód rodziny w wysokości 40 000 dolarów jako odcięcie dotacji.

Stwierdził, że inne czynniki wpływają również na zadłużenie studentów. Jednym z czynników był poziom wykształcenia rodziców. Studenci, których rodzice nie uczęszczali na studia, byli bardziej narażeni na zaciąganie długów, podobnie jak studenci pochodzenia afrykańskiego i studenci z rodzin niepełnych lub z przybranymi rodzicami.

Następnie były typy uczelni, do których uczęszczali studenci. „Ta presja na średnie dochody, czyli różnica między dziećmi o średnich dochodach a wszystkimi innymi, była najwyższa w prywatnych instytucjach o wysokich kosztach – powiedział Houle.

Wiele z najbardziej wybiórczych prywatnych uczelni, te z największymi funduszami, próbowało zabiegać o studentów o wysokich dochodach o niskich dochodach, oferując obfite pakiety pomocy, z których wiele jest wolnych od pożyczek.

Ale te uczelnie stanowią tylko niewielką część wszystkich prywatnych uczelni, a wielu innym brakuje środków na rozszerzenie tego poziomu pomocy finansowej.

Jeśli chodzi o to, co uczyniłoby system bardziej sprawiedliwym, Houle jest dyskretny.

„Kiedy patrzymy na te odkrycia i fakt, że pochodzenie rodziców jest zwykle najsilniejsze na drogich uniwersytetach, to sugeruje mi, że redukcja kosztów miałaby sens – powiedział.

Mówiąc prościej, uwaga Houle’a jest prosta: uczelnie muszą obniżyć koszty uczestnictwa. Utrwala istnienie pola gry, które jest dalekie od poziomu.

– Przez Kelley Holland z CNBC. Śledź ją na Twitterze @KKelleyHolland.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy