Które kraje nie należą do Banku Światowego?

17.02.2021
Category: Tego Samego

Bank Światowy to instytucja finansowa istniejąca od ponad 73 lat. Został założony na konferencji w Bretton Woods w 1944 r., Tego samego dnia, w którym powstał Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Dwoma osobami stojącymi za ideą scentralizowanego funduszu pieniężnego byli John Maynard Keynes, wybitny ekonomista XX wieku z Wielkiej Brytanii oraz Harry Dexter White, amerykański ekonomista. Bank Światowy ma łącznie 189 krajów członkowskich pochodzących ze wszystkich siedmiu kontynentów, a obecnym prezydentem jest Jim Yong Kim z Korei Południowej. Jednak pięć krajów nie należy do Banku Światowego z różnych powodów. Do tych krajów należą następujące kraje.

Korea Północna

Korea Północna od dawna prowadzi politykę zamkniętych granic, w wyniku której kraj ucieka od większości organizacji międzynarodowych. Kraj znajdował się pod sowiecką kontrolą i przyjął komunistyczne ideały, które są powszechne w całym kraju i oddzielił kraj, aby pracował nad osiągnięciem samowystarczalności bez żadnej pomocy z zewnątrz. Przystąpienie do międzynarodowej organizacji, takiej jak Bank Światowy, jest postrzegane jako ingerencja narodu komunistycznego.

Andora

Zajmujący obszar zaledwie 18 mil kwadratowych i liczący około 77 000 mieszkańców mikropaństwo nie jest członkiem Banku Światowego. Prawdopodobną przyczyną tego jest fakt, że Andora podlega jurysdykcji Francji i Hiszpanii, które są członkami Banku Światowego, a każda polityka pieniężna, która ma wpływ na Hiszpanię i Francję, wpływa również na Andorę.

Podobnie jak Korea Północna, naród Kuby znajdował się pod rządami komunistów, co spowodowało, że kraj ten został odcięty od większości stosunków zagranicznych z sąsiadami i innymi organizacjami międzynarodowymi. Jego gospodarka jest ściśle kontrolowana przez państwo, które kieruje wszystkim, aby się utrzymać.

Monako

Monako, podobnie jak Andora, jest kolejnym mikropaństwem będącym enklawą Francji, która od dawna toczyła walkę, próbując stać się niezależnym suwerennym państwem. Stało się rzeczywistością w 1993 roku; jednak gospodarka Monako jest powiązana z gospodarką francuską i może to być możliwy powód, dla którego nie są one bezpośrednimi członkami Banku Światowego.

Liechtenstein

Liechtenstein to niezależne mikropaństwo, które ma jeden z najwyższych PKB na mieszkańca na świecie dzięki małej populacji wynoszącej około 36 000 osób. W miejsce Banku Światowego małe państwo ma unię celną i walutową ze Szwajcarią, co może być powodem, dla którego nie są one związane z żadną inną organizacją międzynarodową.

Inni

Inne państwa i gospodarki, które nie są częścią Banku Światowego, to Tajwan, który jest uważany za największą gospodarkę poza Bankiem Światowym. Jest też Hongkong, który jest enklawą w Chinach, ale ma odrębną gospodarkę. Państwo Palestyna jest krajem obserwującym w ONZ, a także nie jest członkiem Banku Światowego. Watykan nie jest również częścią Banku Światowego, ponieważ jest zarządzany głównie przez kościół, który nigdy nie angażuje się w transakcje finansowe z innymi państwami. Republika Kosowa jest również kolejnym państwem niebędącym członkiem Banku Światowego, ale należy do rodziny narodów Międzynarodowego Funduszu Walutowego.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy