Kredyt B / C

17.02.2021

Co to jest pożyczka B / C?

Pożyczka AB / C to pożyczka dla kredytobiorców o niskiej jakości kredytowej i pożyczkobiorców z minimalną historią kredytową. Ten rodzaj finansowania, który obejmuje osobiste pożyczki konsumenckie i kredyty hipoteczne, jest zazwyczaj udzielany przez alternatywnych pożyczkodawców pobierających wysokie stopy procentowe i opłaty. Oferują drugą kategorię kwalifikowalności pożyczki dla pożyczkobiorców subprime lub cienkich, czyli takich, którzy nie kwalifikują się do pożyczki ze znakiem A, która spełnia bardziej konwencjonalne standardy i jest wydawana przez tradycyjne instytucje finansowe.

Kluczowe wnioski
 • Pożyczka AB / C to pożyczka udzielana pożyczkobiorcy o niskiej jakości kredytowej lub pożyczkobiorcy z niewielką historią kredytową lub bez niej.
 • Alternatywni pożyczkodawcy, w przeciwieństwie do standardowych pożyczkodawców rynkowych, udzielają pożyczek pożyczkobiorcom o niskiej zdolności kredytowej.Stawki i opłaty za pożyczki w banku centralnym są zazwyczaj wysokie, szczególnie w porównaniu ze standardowymi pożyczkami, aby uwzględnić ryzyko związane z udzieleniem pożyczki pożyczkobiorcy o niskiej zdolności kredytowej.Pożyczki B / C są mniej korzystne niż pożyczki z oznaczeniem A, ale lepsze niż pożyczki z oznaczeniem D.Ustawa Dodda-Franka o reformie Wall Street i ochronie konsumentów z 2010 r. Wprowadziła regulacje, które utrudniają drapieżne pożyczki.Zrozumienie pożyczki B / C

  Pożyczkobiorcy z kategorii pożyczek z oznaczeniem B / C często mają słabe dane dotyczące płatności (wiele brakujących lub opóźnionych płatności), historię kredytową (bankructwo) lub mogą być obciążeni nadmierną kwotą długu. Mogą jednak być również tym, co branża nazywa pożyczkobiorcami z cienkich plików: konsumenci bez historii kredytowej lub z ograniczoną historią kredytową, na podstawie której można wygenerować zdolność kredytową. Do tej kategorii często zaliczają się młodzi ludzie lub osoby, które dopiero zaczynają używać kart kredytowych we własnym imieniu.

  Pomimo mniej korzystnych, a nawet drapieżnych warunków, pożyczki z oznaczeniem B / C mogą być dla pożyczkobiorców dobrym sposobem na uzyskanie finansowania, jednocześnie poprawiając ich zdolność kredytową i historię kredytową (przy założeniu, że spłacają wiernie). Wszystko to może pomóc im w uzyskaniu korzystniejszych warunków finansowania w przyszłości.

  Charakterystyka pożyczki B / C

  Pożyczki B / C można ogólnie podzielić na kredyty subprime. Mają większe ryzyko niewypłacalności pożyczkodawcy, ponieważ ocena kredytowa pożyczkobiorcy wynosi zazwyczaj 650 lub mniej, co klasyfikuje ich w kategorii uczciwej, słabej lub bardzo słabej, zgodnie z oznaczeniem VantageScore, systemem oceny opracowanym przez trzy agencje ratingowe. , Equifax, TransUnion i Experian. Według danych Experian, 69,10% kredytobiorców mieści się w tych kategoriach.

  Na rynku kredytowym rozwija się coraz więcej alternatywnych agencji kredytowych i alternatywnych pożyczkodawców, aby służyć tego typu pożyczkobiorcom. Pożyczkodawcy i agencje sporządzające sprawozdania kredytowe, które koncentrują się na pożyczkobiorcach, będą starały się analizować alternatywne typy danych dotyczących płatności, takie jak rachunki za telefon komórkowy, rachunki za media, opłaty czynszu, a nawet rejestry publiczne.

  Ze względu na dodatkowe ryzyko kredytowe związane z pożyczkami B / C pożyczkodawcy będą zazwyczaj żądać wyższych opłat i stóp procentowych niż te wymagane w przypadku pożyczek typu „prime z oznaczeniem A. Roczne poziomy stóp procentowych na ogół mieszczą się w przedziale od 25% do 75% w przypadku osobistych kredytów bankowych.

  Pożyczki B / C nie należą jednak do najtrudniejszych w mieście. W rzeczywistości ich stawki są generalnie korzystniejsze niż pożyczki z oznaczeniem D. Ta kategoria może obejmować chwilówki od pożyczkodawców, których roczne oprocentowanie wynosi do 400%. Pożyczki B / C mają zazwyczaj stopy procentowe stosunkowo wyższe niż pożyczki z oznaczeniem A, ale znacznie niższe niż pożyczki z oznaczeniem D.

  Uwagi specjalne

  Ustawa Dodda-Franka o reformie Wall Street i ustawie o ochronie konsumentów z 2010 r. Wprowadziła nowe wymogi kredytowe dla wszystkich pożyczkodawców. Zasadniczo te zaostrzone standardy udzielania kredytów w całej branży i zapewniły większe zachęty do udzielania pożyczek wyższej jakości. Ustawa stworzyła również hipoteki kwalifikowane, czyli kredyty hipoteczne spełniające określone wymagania, które mogą otrzymać specjalne zabezpieczenia i korzystniejsze warunki na rynku wtórnym.

  W rezultacie pożyczki ze znakiem A obejmują większą większość rynku kredytowego. Chociaż przepisy ustawy mogą utrudniać konsumentom uzyskanie finansowania, ustawa wprowadziła również większą ochronę przed drapieżnymi pożyczkami, zabronione kary przedpłaty w niektórych przypadkach oraz generalnie nakładała jaśniejsze i bardziej przejrzyste warunki w umowach kredytowych i hipotecznych.

  Pełniejsze ujawnienie może być szczególnie ważne w przypadku pożyczek w banku centralnym. Często pożyczkobiorca może zacząć od jednej z tych alternatywnych pożyczek, a następnie spróbować zakwalifikować się do pożyczki z oznaczeniem A, tylko po to, aby odkryć pewne warunki (takie jak kary za przedpłatę), które utrudniają lub utrudniają finansowo refinansowanie.

  We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy