Konto zaufane

17.02.2021

Co to jest zaufane konto?

Rachunek powierniczy lub rachunek powierniczy odnosi się do dowolnego rodzaju rachunku finansowego, który jest otwierany przez osobę fizyczną i zarządzany przez wyznaczonego powiernika na rzecz osoby trzeciej zgodnie z uzgodnionymi warunkami.

Na przykład rodzic może otworzyć konto bankowe na rzecz swojego małoletniego dziecka i określić zasady, kiedy małoletni może uzyskać dostęp do środków lub aktywów na koncie, a także do wszelkich dochodów, które generują. W większości przypadków powiernik, który zarządza środkami i aktywami na rachunku, działa jako powiernik, co oznacza, że ​​powiernik ma prawny obowiązek ostrożnego zarządzania rachunkiem i zarządzania aktywami w najlepszym interesie beneficjenta.

Kluczowe wnioski
 • Kontami powierniczymi zarządza powiernik w imieniu strony trzeciej.
 • Rodzice często otwierają konta powiernicze dla nieletnich dzieci.Konto powiernicze może zawierać gotówkę, akcje, obligacje i inne rodzaje aktywów.Jak działa zaufane konto

  Na rachunkach powierniczych mogą znajdować się różne aktywa, w tym gotówka, akcje, obligacje, fundusze wspólnego inwestowania, nieruchomości oraz inne nieruchomości i inwestycje. Powiernicy również mogą się różnić. Może to być osoba otwierająca rachunek, ktoś inny wyznaczony jako powiernik lub instytucja finansowa, taka jak bank lub firma maklerska.

  Powiernicy mają możliwość wprowadzenia pewnych zmian na zaufanym koncie. Może to obejmować wyznaczenie następcy powiernika lub innego beneficjenta. Powiernik może nawet zamknąć rachunek powierniczy lub otworzyć rachunek pomocniczy, na który może przenieść część lub wszystkie aktywa na rachunku powierniczym. Powiernik jest jednak zobowiązany postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w dokumencie, na którym założono rachunek powierniczy.

  Rodzaje rachunków w zaufaniu

  Specyfika rachunków powierniczych może się różnić w zależności od rodzaju konta, warunków określonych we wszelkich umowach powierniczych, a także obowiązujących przepisów stanowych i federalnych.

  Jednym z przykładów zaufanego konta jest konto Uniform Gifts to Minors Act (UGMA). Ten rodzaj utworzonego konta powierniczego umożliwia nieletnim legalne posiadanie aktywów przechowywanych na tych kontach. Ale nie mogą mieć dostępu do kapitału i dochodu konta, dopóki nie osiągną pełnoletności. Ten rodzaj rachunku powierniczego jest zwykle otwierany przez rodziców w celu sfinansowania wydatków na wyższą edukację ich dzieci i zabezpieczenia pewnych zabezpieczeń podatkowych.

  Innym rodzajem zaufanego konta jest trust płatny na wypadek śmierci (POD), zwany również zaufaniem Totten Trust. Rachunki te to zasadniczo rachunki bankowe z nazwanymi beneficjentami, którzy mogą legalnie przejąć w posiadanie aktywa trustu i dochody po śmierci osoby, która otworzyła konto. Trusty POD są chronione przez Federalną Korporację Ubezpieczeń Depozytów (FDIC), podobnie jak tradycyjne konta bankowe. Ponadto w przypadku tego typu konta nie ma potrzeby poświadczania majątku spadkowego, aby aktywa zostały przekazane prawowitemu beneficjentowi po śmierci pierwotnego właściciela.

  W świecie mieszkaniowym rachunek powierniczy to rodzaj konta otwieranego zwykle przez pożyczkodawcę hipotecznego. Pożyczkodawca używa tego konta do płacenia podatków od nieruchomości i ubezpieczenia w imieniu właściciela domu. Ten rodzaj rachunku powierniczego jest również nazywany rachunkiem powierniczym, a środki, które mają być na nim zdeponowane, są zwykle uwzględnione w miesięcznej spłacie kredytu hipotecznego.

  We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy