Kim jest dyrektor finansowy?

17.02.2021
Category: Decyzje Finansowe

Związane z

Dyrektorzy finansowi to członkowie wyższego kierownictwa odpowiedzialni za kondycję finansową swojej firmy. Łączą role operacyjne i strategiczne, zarządzają księgowością i kontrolą finansową oraz ustalają strategię finansową dla rentownego długoterminowego rozwoju firmy. Aby spełnić tę rolę, muszą mieć wszechstronność i talent, aby sprostać nieustannie zmieniającym się okolicznościom.

Kwalifikacje Dyrektora Finansowego

Minimalny wymóg dotyczący kariery w branży finansowej to zazwyczaj tytuł licencjata w dziedzinie rachunkowości, finansów lub administracji biznesowej. Na wyższych stanowiskach, takich jak dyrektor finansowy lub dyrektor finansowy, pracodawcy mogą wymagać tytułu magistra w zakresie zarządzania biznesem, finansów lub ekonomii. Certyfikacja od organizacji akredytującej, takiej jak Stowarzyszenie Specjalistów Finansowych, może również pomóc w rozwoju kariery.

Umiejętności i doświadczenie

Kwalifikacje menedżera finansowego obejmują doskonałe umiejętności analityczne i umiejętności zarządzania finansami, a także umiejętność przekazywania złożonych informacji finansowych zarówno profesjonalistom, jak i osobom niebędącym specjalistami. Muszą znać technologie baz danych i oprogramowanie do analizy finansowej i raportowania. Aby myśleć strategicznie i podejmować skuteczne decyzje biznesowe, dyrektorzy finansowi muszą mieć doskonałe doświadczenie w zarządzaniu finansami i duże doświadczenie handlowe. Muszą też być dobrymi graczami zespołowymi, z umiejętnościami zarządzania, aby kierować działem finansowym.

Kontrola finansów

Kontrola finansowa jest kluczowym obowiązkiem dyrektorów finansowych. Ustalają budżety i ściśle współpracują z szefami działów, aby zapewnić, że dochody i wydatki nie przekraczają założonych celów. Twierdzą oni kontrolę nad wszystkimi transakcjami finansowymi i ponoszenie odpowiedzialności za zarządzanie płynnością firmy, zapewniając, że zawsze ma dostęp do gotówki i źródeł kredytu.

Stanowisko kontrolera finansowego wiąże się również z odpowiedzialnością za przestrzeganie przepisów przez wszystkich pracowników. Ta rola rozwija i egzekwuje zasady minimalizujące ryzyko i zapewniające, że firma dokładnie informuje o swojej sytuacji finansowej. W zależności od wielkości firmy mogą rekrutować i zarządzać zespołem księgowych i kontrolerów finansowych do wykonywania codziennych zadań. Jako lider zespołu finansowego dyrektor zapewnia, że ​​wszyscy pozostali członkowie zespołu finansowego przestrzegają wymogów prawnych i firmowych dotyczących dokładnych i zgodnych danych finansowych .

Sprawozdawczość finansowa

Dyrektorzy finansowi przygotowują kwartalne i roczne sprawozdania, które przedstawiają sytuację firmy zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości. Mogą również przygotowywać roczne sprawozdanie dla akcjonariuszy, które zawiera przegląd wyników działalności i wyników finansowych . W ramach swojej roli sprawozdawczej dyrektorzy finansowi spotykają się z dziennikarzami, inwestorami, analitykami i akcjonariuszami, aby budować zaufanie do firmy i aktualizować ich wyniki finansowe.

Strategia finansowa

Aby plany rozwoju firmy były zgodne z rozsądnymi decyzjami finansowymi, dyrektorzy finansowi ściśle współpracują z innymi członkami kadry kierowniczej, zapewniając perspektywę finansową i handlową. Rekomendują źródła finansowania programów inwestycyjnych i obliczają prawdopodobny zwrot z inwestycji. Oceniają również potencjał finansowy i ryzyko planów fuzji i przejęć.

Aby precyzyjnie przedstawić wytyczne dotyczące strategii finansowej firmy, kierownik finansowy musi przyjrzeć się trendom rynkowym w branży i zdecydować, czy te trendy odpowiadają potrzebom firmy. Tworzą prognozy finansowe i podejmują decyzje finansowe dla firmy, kierując się swoją wiedzą z zakresu finansów.

Zakres wynagrodzenia

Menedżerowie finansowi wszystkich typów zarabiają średnie pensje w wysokości 125 080 USD rocznie od maja 2017 r. Średnia pensja reprezentuje półmetek, przy czym połowa menedżerów finansowych zarabia mniej, a połowa menedżerów finansowych więcej. Niżej opłacani menedżerowie finansowi z najniższych 10% zarabiają mniej niż 66 480 USD rocznie, podczas gdy górne 10% zarabia ponad 208 000 USD rocznie.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy