Jaki jest najlepszy sposób inwestowania w towary?

17.02.2021
Category: Wiele Osób

Panel dyrektorów branżowych omawia ostatnie kontrowersje związane z towarowymi funduszami ETF.

Ciekawa mieszanka graczy z branży zasiadła w panelu „Hot Topic: Commodity ETFs, który odbył się na trzeciej dorocznej konferencji Inside ETFs, prowadzonej przez indexuniverse.com. Obecnie nie jest niedopowiedzeniem traktowanie towarowych funduszy ETF jako „gorącego tematu. W rzeczywistości trudno wyobrazić sobie klasę aktywów, na którą branża ETF wywarła większy wpływ w ciągu ostatnich kilku lat – zarówno poprzez demokratyzację, jak i pojawiające się problemy regulacyjne. Nie tak dawno rynki kontraktów terminowych na towary były wyłącznie domeną rolników, producentów energii i arbitrów giełdowych. Dzisiaj, wraz z pojawieniem się funduszy towarowych opartych na kontraktach terminowych, byliśmy świadkami miesięcznej aktywności finansowej na rynkach towarowych, która znacznie przewyższa fizyczną produkcję. (Również mówiąc o przepisach, 14 styczniaKomisja Obrotu Towarowymi Kontraktami Terminowymi wydała orzeczenie 4 do 1 za wprowadzeniem limitów pozycji na kilku kontraktach terminowych na energię; patrz informacja prasowa dotycząca uwag końcowych).

Jako pierwszy w panelu uczestniczył Satch Chada, dyrektor zarządzający w Jefferies Asset Management, który opowiada się za tym, aby inwestorzy alokowali „część towarów swoich portfeli na akcje spółek produkujących surowce, a nie na towary futures. Jest to ta sama szkoła myślenia, która przyniosła nam wektory rynkowe RVE Hard Assets Producers ETF (HAP) z Van Eck. Współpracując z Thompson Reuters, firma Chady wprowadziła we wrześniu 2009 r. CRB Global Commodity Equity (CRBQ), CRB Global Industrial Metals Equity (CRBI) i CRB Global Agricultural Equity (CRBA).

Argument ten koncentruje się oczywiście na niedawnym odchyleniu wyników między cenami spot a zwrotami, których inwestorzy doświadczyli w przypadku indeksów terminowych obejmujących wyłącznie towary długoterminowe. Gorąco zachęcam zainteresowanych inwestorów do zapoznania się z niedawnym artykułem mojego kolegi Paula Justice’a „Towary są kamieniem na twardym miejscu, aby poznać jego przemyślenia na temat tego, co może przyczyniać się do pozornie trwałego stanu contango, który był tak powszechny ostatnich kilku lat na większości głównych rynków towarowych. Moim zdaniem ten dylemat można łatwiej przedstawić graficznie. Zauważ na poniższym wykresie, w jaki sposób Dow Jones-UBS Commodity Spot Index zaczyna znacznie przewyższać jego kuzyna oparty na kontraktach terminowych, Dow Jones-UBS Commodity Index, gdy wzrost aktywów w ETF-ach opartych na kontraktach terminowych zaczyna rosnąć około 2005 roku. (Należy pamiętać, że „oparte na kontraktach terminowychwersja indeksu jest benchmarkiem popularnego iPath Dow Jones-UBS Commodity Index (DJP)).

Na wykresie warto zwrócić uwagę na kilka trendów. Po pierwsze, chociaż indeks cen kasowych zwrócił 214,5% w ciągu ostatnich 10 lat (2000-2009), indeks kontraktów terminowych – który służy jako punkt odniesienia dla produktów „możliwych do zainwestowania – odnotował w tym samym okresie wzrost tylko o 50,8%. Prawdopodobnie zauważyłeś również, że zacofanie na rynkach energii pomogło indeksowi futures wyprzedzić zwroty cen spot do około 2005 r. – dokładnie w czasie, gdy pasywne, długoterminowe ETF-y zaczęły gromadzić aktywa.

Aby pomóc zilustrować potencjalny wpływ, jaki przyjęcie towarowych funduszy ETF na szeroką skalę miało na rynki towarowych kontraktów terminowych, należy wziąć pod uwagę, że od 31 grudnia 1999 r. Do końca 2005 r. Indeks spot zyskał 117,7% w porównaniu z 85,5% w przypadku indeksu terminowego. Jednak od 31 grudnia 2005 r. Do końca 2009 r. (Po wzroście popularności towarowych funduszy ETF) indeks spot wzrósł o ponad 44%, w porównaniu ze spadkiem o prawie 20% w indeksie kontraktów terminowych. Jasne, wzorce zwrotów pozostały skorelowane, ale bardzo wątpię, aby jakikolwiek inwestor uznał takie wyniki za atrakcyjne (lub do zaakceptowania) w jakimkolwiek zakresie wyobraźni.

Wracając do panelu; Zauważylibyśmy, że argument Chady nie zgadza się z tym, dlaczego w ostatnich latach inwestorzy tak silnie przywiązali się do towarów. Atrakcyjność towarów wynika z ich korzyści z dywersyfikacji (jako aktywów nieskorelowanych) po dodaniu do portfela akcji i stałego dochodu. Jednak inwestując w akcje firm produkujących surowce, inwestorzy po prostu gromadzą dodatkową „wartość beta w swoich portfelach.

Chociaż zdajemy sobie sprawę, że wiele osób zakwestionowało rolę towarów jako „dywersyfikatora po kryzysie w 2008 r., Przypominamy również inwestorom, że korelacja zwrotów z historycznie nieskorelowanych aktywów idzie do jednego w czasie zmniejszającego się zadłużenia kryzysu. Bardziej interesująca dla nas jest możliwość, że rosnąca popularność inwestowania w surowce wśród mas może faktycznie pomóc zmniejszyć korzyści z dywersyfikacji tej klasy aktywów. W każdym razie, na korzyść Chady i jego firmy, naprawdę nie mogło być lepszego czasu na boisku – przynajmniej jeśli chodzi o rezonowanie z tymi, którzy czują się spaleni po tym, jak byli świadkami, jak contango może zniszczyć ich inwestycje w kontrakty terminowe na towary.

Zgodnie z oczekiwaniami John Hyland, dyrektor ds. Informatyki w United States Commodity Funds, który nigdy nie wstydzi się dzielić tym, o czym myśli, bronił wartości inwestycyjnej kontraktów terminowych na towary i ich roli w szeroko zdywersyfikowanym portfelu. Oceniając przedstawione badania w celu zracjonalizowania stanowiska każdego panelisty na dany temat, nie traćmy uwagi na ich podstawowych celach biznesowych. Oczywiście firma Hylanda oferuje obecnie niesławną (opartą na kontraktach terminowych) ropę naftową Stanów Zjednoczonych (USO) i gaz ziemny Stanów Zjednoczonych (UNG). Fundusze te spędziły ostatnio dużo czasu na pierwszych stronach gazet ze względu na ich szybki wzrost, który zbiegł się z ostrym contango na rynkach energii. Kliknij tutaj, aby zobaczyć klip wideo przedstawiający Hyland omawiający niedawne orzeczenie CFTC w sprawie limitów pozycji oraz ich wpływ na działalność jego firmy.

Szacujemy, że około 1,5 miliarda dolarów majątku akcjonariuszy zostało zniszczonych w UNG w 2009 roku dzięki skutkom contango. Co ciekawe, inwestorzy nadal „łowili gaz ziemny z dna za pośrednictwem funduszu, pomagając UNG zająć czwarte miejsce wśród najpopularniejszych funduszy ETF roku pod względem wpływów netto. Nawet jeśli ceny spotowe gazu ziemnego zakończyły się nawet na cały rok, fundusz ten stracił 57% z powodu efektów rolowania kontraktów terminowych każdego miesiąca.

O ile nie nastąpiłaby zmiana na dużą skalę w sposobie uzyskiwania dostępu do towarów przez inwestorów, contango wydaje się być problemem, który może utrzymywać się również w przyszłości. Spójrzmy prawdzie w oczy, gracze finansowi nie będą przyjmować fizycznych dostaw większości towarów i przyjmować (ogromnie zaporowych) związanych z nimi kosztów przechowywania. Ponadto, jak pokazano na powyższym wykresie, długoterminowe inwestycje w indeksy towarowe oparte na kontraktach terminowych futures zaczęły osiągać masę krytyczną, a ich wpływ na zachowanie klasy aktywów nie może być ignorowany przez tych, którzy chcą dodać ekspozycję na towary do swoich portfeli. Regulatorzy – na dobre i na złe – nie stoją w miejscu. Oczywiście będziemy nadal monitorować rozwój sytuacji. (Ogólna zasada: jeśli terminy contango i backwardation nic dla ciebie nie znaczą, to zdecydowanie unikaj rozwiązań inwestycyjnych opartych na kontraktach terminowych.)

Zaraz po premierze 8 stycznia ETFS Physical Platinum Shares (PPLT) i ETFS Physical Palladium Shares (PALL), usłyszeliśmy również od Grahama Tuckwella, prezesa ETF Securities. Firma Tuckwell cieszy się teraz pożądanym statusem przewagi pierwszego gracza w PPLT i PALL, które na dzień 13 stycznia miały już odpowiednio 126,1 miliona dolarów i 38,1 miliona dolarów aktywów netto – mowa o stłumionym popycie. Biorąc pod uwagę niedawne słabe doświadczenia inwestorów w zakresie funduszy opartych na instrumentach pochodnych, ciepłe przyjęcie tych funduszy zabezpieczonych fizycznie nie było zaskoczeniem dla zwolenników branży.

Jednak te ostatnie ETF są funduszami metali szlachetnych. Należy pamiętać, że ponieważ możemy rozliczać i (łatwo) przechowywać metale szlachetne, ich kontrakty futures zawsze będą równe cenie spot plus odsetki (przy czym koszty odsetkowe różnią się w zależności od tego, jak daleko zapadają kontrakty). Oczywiście ze względu na ograniczenia w przechowywaniu rynki energii to zupełnie inne zwierzę.

Zdając sobie sprawę z atrakcyjności fizycznie zabezpieczonej ekspozycji na towary na dzisiejszym rynku, Tuckwell i jego firma – nadal bezskutecznie – zbadali możliwość uruchomienia fizycznie wspieranego ETF-u energii. Ponieważ prawie cała naziemna ropa naftowa i gaz ziemny są własnością głównych zintegrowanych firm naftowych w ich rafineriach, ETFS był zainteresowany próbą sekurytyzacji tych aktywów rafineryjnych. Tuckwell ujawnił nawet, że jego firma prowadziła rozmowy z Royal Dutch Shell (RDS.A) na temat tego pomysłu. W tej chwili szczegółów jest niewiele, ale ciekawie będzie zobaczyć, czy ci kreatywni ludzie mogą odkryć akceptowalny proces sekurytyzacji aktywów rafinerii w przyszłości.

Możemy cały dzień spierać się o to, kiedy i czy zobaczymy, jak rynki towarowe wpadną w zacofanie (jak ropa przez większą część okresu między 2000 a 2005 rokiem). Gdyby tak się stało, wiatry przednie zmieniłyby się w wiatry tylne, a produkty śledzące kontrakty terminowe osiągałyby lepsze wyniki niż ceny spot. Chociaż wydaje się to bardzo mało prawdopodobne w tym momencie, jeśli w ciągu ostatnich kilku lat nauczyliśmy się czegoś na rynkach kapitałowych, to nieprawdopodobne zdarzenia zdarzają się częściej niż ktokolwiek się spodziewa. Na razie jednak spodziewalibyśmy się, że dostawcy fizycznie zabezpieczonych funduszy surowcowych zdecydują się na zdecydowaną przewagę w zakresie produktów opartych na kontraktach terminowych, które oferują ekspozycję na podobne rynki. W miarę możliwości zachęcaliśmy inwestorów, aby szli ścieżką wspieraną fizycznie i unikali śpiewania bluesa contango.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy