Jak to skonfigurować i wprowadzać transakcje bankowej linii kredytowej (LOC) w nowym programie QuickBooks Online?

17.02.2021
Category: Linii Kredytowej

Przez admin Data publikacji

Aby śledzić linię kredytową (LOC) udzieloną Twojej firmie, utwórz konto zobowiązań z zerowym saldem otwarcia w swoim planie kont.

Plan kont

 • Idź do firmowego sprzętu (prawy górny róg)
 • Wybierz Plan kont pod nagłówkiem UstawieniaWybierz niebieski przycisk „Nowy (prawy róg)Otworzy się nowy ekran informacyjny „KontoTyp kategorii = Inne zobowiązania bieżąceSzczegóły = linia kredytowaNazwa = Linia kredytowa (lub pogłówna linia kredytowa, jeśli wolisz nazwać bank)Linia opisu (lub taka sama jak nazwa)Saldo = pozostaw saldo otwarcia jako „0 (zero, nawet jeśli już korzystałeś z LOC i masz saldo. Lepiej jest wprowadzić transakcję później).Kliknij przycisk „Zapisz

  Dodaj nowe konto LOC

  Aby zarejestrować (na przykład 100 000,00 USD) LOC rozszerzoną na Twoją firmę i zdeponowaną na głównym rachunku rozliczeniowym:

  Wpłata bankowa

  Z ekranu strony głównej

  • Idź do Utwórz znak „+ (u góry pośrodku)
  • Depozyty w nagłówku InneUpewnij się, że wybrano właściwy depozyt na konto (w tym przykładzie Chase Checking Account)Data = Wprowadź datę księgowania bankuPrzejdź do sekcji „Dodaj nowe depozytyOtrzymano od = Chase LOC Payment (w razie potrzeby dodaj nowego jako dostawcę)Konto = Linia kredytowa (wybierz konto „Linia kredytu właśnie utworzone jako „Inne bieżące pasywa) ze strzałki rozwijanej Konto)Opis = Na przykład linia kredytowa Chase zdeponowana na koncie czekowym ChaseMetoda płatności = Bank online lub odpowiedni (dodaj nowy w razie potrzeby)Numer referencyjny = wprowadź ostatnie cztery cyfry numeru LOC (opcjonalnie)Kwota = 100 000,00 USDZałączniki (ikona spinacza) = Prześlij zdjęcie powiązanego dokumentu (jeśli jest dostępny)Kliknij niebieski przycisk „Zapisz i nowy lub Zapisz i zamknijTen wpis pokaże, że dodałeś 100 000 $ jako depozyt na rachunek czekowy Chase i 100 000 $ jako zobowiązanie na koncie Chase LOC.

   Aby zarejestrować tylko odsetki (w tym przykładzie odsetki w wysokości 500 USD) nałożone na LOC przez Twoją instytucję finansową:

   Zobacz poniższe instrukcje dotyczące płatności kwoty głównej i odsetek.

   Z ekranu strony głównej

   • Wybierz niebieski pasek nawigacyjny po lewej stronie
   • Wybierz TransakcjeWybierz rejestryZlokalizuj rejestr konta linii kredytowejKliknij dwukrotnie opcję Konto linii kredytowejOtworzy się ekran Odpowiedzialność za linię kredytowąWprowadź datę naliczenia odsetek (na przykład 30.04.2014)Nazwa instytucji finansowej, w której linia kredytowa jest utrzymywana jako odbiorca (w tym przykładzie Chase LOC Payment)Wprowadź odsetki w kolumnie Zwiększ (w tym przykładzie 500,00 USD)Wybierz konto z kosztami odsetek z rozwijanej strzałki „KontoWprowadź „Nota jako koszt odsetek za okres (w tym przykładzie za kwiecień 2014 r.)Kliknij Zapisz

    Rekord kosztów odsetek

    Aby zarejestrować spłatę LOC i / lub płatność odsetek:

    (W tym przykładzie dokonanie płatności LOC w wysokości 5000 USD z Chase Checking Account (4500 USD kapitału i 500 USD odsetek)

    Z ekranu strony głównej

    • Wybierz Utwórz znak „+
    • Wybierz „Koszt (jeśli zapłacono online) lub Wybierz „Czek (jeśli został wystawiony) pod nagłówkiem Dostawcy. W tym przykładzie dokonujemy płatności online.Kliknij rozwijaną strzałkę Konto LOC jako odbiorca z (w tym przykładzie „Chase LOC Payment)Wybierz konto bankowe, z którego chcesz dokonać płatności (w tym przykładzie „Chase Checking Account)Data wydatku: = Data płatności (na przykład 30.04.2104)Metoda płatności: = Bank onlineW obszarze Szczegóły konta kliknij strzałkę menu rozwijanego i wybierz konto „Linia kredytowa (inne rodzaje zobowiązań bieżących)

     W

     sekcji Opis = Kwota główna płatność = 4500,00 USDW drugim wierszu, w obszarze Szczegóły konta, kliknij strzałkę rozwijaną i wybierz konto „Wydatki z tytułu odsetek (typ wydatków)

     W obszarze Opis = Płatność odsetek

     poniżej kwoty = 500,00 USDUpewnij się, że całkowita kwota płatności wynosi 5000,00 USDZałączniki (mała ikona spinacza do papieru, na dole po lewej): Prześlij zdjęcie oświadczenia LOC. Opcjonalne, ale zalecane.Kliknij przycisk Zapisz i nowy lub Zapisz i zamknij

     Płatność LOC

     Aby wprowadzić płatność, która została dokonana bezpośrednio z LOC na rzecz dostawcy, w przypadku którego nie wprowadzono żadnych faktur:

     W tym przykładzie dokonujemy płatności w wysokości 10 000 USD na rzecz Simon Manufacturing za zakupione materiały.

     Z ekranu strony głównej

     • Wybierz niebieski pasek nawigacyjny po lewej stronie
     • Wybierz TransakcjeWybierz rejestryZlokalizuj rejestr konta linii kredytowejKliknij dwukrotnie opcję Konto linii kredytowejOtworzy się ekran Odpowiedzialność za linię kredytowąWprowadź datę zakupu (na przykład 30.04.2014)Nazwa odbiorcy płatności dostawcy (w tym przykładzie Simon Manufacturing)Wprowadź kwotę w kolumnie Zwiększ (w tym przykładzie 10,00,00 USD)Wybierz Konto wydatków zakupów ze strzałki rozwijanej „KontoWpisz „Memo jako materiały do ​​kupowania (na przykład zadanie XYZ)Kliknij Zapisz UWAGA: Ta transakcja nie pojawi się w rekordzie Vendors Center. Aby wyświetlić transakcję zarejestrowaną w Vendors Center, zobacz poniższy trzyetapowy proces.

      Zakupy LOC

      Aby opłacić rachunki, w przypadku których środki przeszły bezpośrednio z linii kredytowej do rachunku wprowadzonego przez dostawcę jako zobowiązania:

      Obejmuje to trzyetapowy proces.

      Krok # 1 Wprowadź rachunek

      dostawcy Wprowadź rachunek dostawcy

      • Wybierz Utwórz znak „+
      • Wybierz „Rachunek pod nagłówkiem DostawcyWybierz Vendor = Simon ManufacturingData = 30.04.1014W kolumnie Szczegóły konta wybierz na przykład Konto = Konto wydatków na zakupyKwota = 10000,00 USDKliknij przycisk Zapisz i zamknijTen wpis spowoduje utworzenie salda rozrachunków z zobowiązaniami w wysokości 10 000,00 USD na konto Simon Manufacturing

       Krok # 2 Napisz dziennik, aby pokazać płatność dostawcy przez LOC

       Z ekranu strony głównej

       • Wybierz Utwórz znak „+
       • Wpis do dziennika pod pozycją InneWprowadź datę (na przykład 30.04.2014)W pierwszym wierszu kliknij strzałkę menu rozwijanego Konto i wybierz opcję ZobowiązaniaW kolumnie Obciążenie wprowadź kwotę (w tym przykładzie 10 000 USD) zapłaconą dostawcyWpisz notatkę, np. „Zapłacono z linii kredytowejW obszarze Nazwa kliknij strzałkę listy rozwijanej i wybierz dostawcę, któremu zapłaciłeś (w tym przykładzie „Simon Manufacturing)W drugim wierszu W polu Nazwa kliknij strzałkę listy rozwijanej Konto i wybierz linię konta (w tym przykładzie „Linia kredytowa)W kolumnie Kredyt wprowadź kwotę, jaką zapłaciłeś dostawcy (w tym przykładzie 10 000 USD)Wpisz notatkę, np. „Zapłacono z linii kredytowejKliknij Zapisz i zamknij

        Zapis księgowy dotyczący płatności za zakup

        Krok # 3 Teraz musisz połączyć płatność za rachunek z kredytem sprzedawcy opłacanym przez LOC:

        Z ekranu strony głównej

        • Wybierz Utwórz znak „+
        • Wybierz „Płać rachunki pod nagłówkiem DostawcyW obszarze Płatność na zamówienie z wybierz nazwę dostawcy (Simon Manufacturing)W obszarze Wybierz konto dla banku wybierz opcję Konto rozliczeniowe banku (w razie potrzeby dodaj nowe. To konto będzie zawsze miało saldo zerowe).Ekran odświeży się i zobaczysz pasującą kwotę w sekcji Kredyty i Informacje o płatnościach rachunków. Kliknij pola wyboru, aby kwoty były zgodne.Zostaw kwotę pustą jako „0,00 zero. Jest to pozycja „In and Out, więc kwota powinna wynosić zeroKliknij przycisk Zapisz i zamknijTen wpis wyczyści rozrachunki z dostawcami i pokaże transakcję płatniczą w Centrum dostawców.

         Zastosuj płatność LOC do dostawcy 1

  We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy