Jaką rolę odgrywa bank Grameen w Bangladeszu

17.02.2021
Category: Kwota Pożyczki

Dr Yunus, profesor ekonomii na Uniwersytecie w południowym mieście portowym Chittagong, który później założył Grameen Bank – obliczył, że w rzeczywistości Sophia płaci odsetki w wysokości 10% dziennie, czyli ponad 3000% rocznie. Yunus nie mógł pogodzić się z tym, że kobieta z takimi umiejętnościami, która tak ciężko pracowała, produkowała tak piękne bambusowe meble i tworzyła bogactwo w tak wysokim tempie, zarabiała tak mało.

W rzeczywistości biedni na całym świecie są uwięzieni w takim wyzysku. Podczas gdy pracują niezwykle ciężko i tworzą ogromne bogactwo, pośrednicy, pożyczkodawcy i pracodawcy zachowują owoce swojej pracy. Biedni nie mają dostępu do „kredytu instytucjonalnego, który mamy ty i ja, ponieważ nie mogą zapewnić zabezpieczenia. System sprawia, że ​​są mocno uwięzieni w długach, biedzie i wyzysku.

Z pożyczką w wysokości 50 takich (kilka dolarów) Sophia zajęła zaledwie kilka miesięcy, aby założyć własną małą samozatrudnienie, siedmiokrotnie zwiększyć dochody i spłacić pożyczkę.

Grameen Bank dzisiaj

Od tego skromnego początku wyrósł bank, który obecnie zatrudnia 14 000 pracowników i pracuje w 35 000 wiosek Bangladeszu. W zeszłym roku udzielił 380 mln USD w postaci 3,62 mln pożyczek. W tym roku ma pożyczyć ponad pół miliarda dolarów. Średnia kwota pożyczki to nieco ponad 100 dolarów. W obliczu tego astronomicznego wzrostu zazdrośnie strzeżono sześciu podstawowych zasad związanych z pierwszą pożyczką dla pani Khatoon:

   bank pożyczałby tylko najbiedniejszym z biednych spośród wiejskich bezrolnych.

  bank nadal będzie koncentrował się na kobietach. 94% klientów to kobiety.

  pożyczki te byłyby bez zabezpieczenia lub zabezpieczenia.

  kredytobiorca – a nie bank – decydowałby o tym, na jaką działalność ma być przeznaczony kredyt.

  bank pomagałby i wspierał pożyczkobiorcę w osiągnięciu sukcesu.

 • pożyczkobiorcy zapłacą tyle samo lub tyle, ile potrzeba, aby bank był samowystarczalny (tj. niezależny od dotacji lub darowizn).

  Odkąd Grameen został formalnie bankiem w 1983 roku, udzielił prawie 16 milionów takich niewielkich pożyczek i cieszy się niezrównaną lojalnością klientów. Terminowe spłaty pożyczki przekraczają 98%. Niewypłacalność (złe długi) to mniej niż połowa jednego procenta. Ten bank ubogich ma więc lepsze wyniki niż wszystkie inne banki w Bangladeszu i większość banków na całym świecie.

  Bank poprzez pakiet zachęt zachęca pożyczkobiorców do oszczędzania 5% kwoty kredytu plus jedna taka (3 centy) tygodniowo. Skumulowane oszczędności pożyczkobiorców, jeden ze wskaźników, których bank używa do oceny swojego wpływu na eliminację ubóstwa, wzrosły z zera w 1983 r. Do 108 milionów dolarów obecnie.

  Własność biednych

  Profesor Yunus od samego początku projektował bank w taki sposób, aby jego własność i kontrola pozostały w rękach osób, którym pożycza. Gdy tylko pożyczkobiorca zgromadzi wystarczające oszczędności, kupuje jedną (i tylko jedną) część banku, która kosztuje 3 dolary. Obecnie 92% Banku należy do kredytobiorców. (Pozostałe 8% akcji należy do rządu Bangladeszu). Akcjonariusze-pożyczkobiorcy wybierają spośród siebie 9 dyrektorów. (Kolejnych 3 dyrektorów jest mianowanych przez rząd Bangladeszu). Tylko pożyczkobiorcy mogą kupować akcje banku.

  Oprocentowanie

  Zarząd ustala oprocentowanie w taki sposób, że po pokryciu wszystkich wydatków, w tym kosztów jego wzrostu, bank osiąga skromny zysk. Zysk zwracany jest akcjonariuszom-pożyczkobiorcom w formie dywidendy. Obecne oprocentowanie kredytu obrotowego wynosi 20%, a kredytu mieszkaniowego 8% (kredyty mieszkaniowe są subsydiowane krzyżowo przez kredyty obrotowe). W ubiegłym roku bank osiągnął zysk w wysokości 680 000 USD. W ten sposób Grameen Bank jest przykładem całkowicie samowystarczalnej inicjatywy na rzecz eliminacji ubóstwa, która nie potrzebuje dotacji, aby utrzymać się lub rozwijać. Ubodzy posiadają i prowadzą bank oraz płacą za swój „rozwój.

  Tworzenie bogactwa

  Bazując na swoim doświadczeniu, bank uważa, że ​​ubodzy mają taką samą zdolność tworzenia bogactwa, jak każdy inny. Nie brakuje im pomysłów, motywacji, umiejętności czy przedsiębiorczego ducha. Wbrew temu, w co zwykle wierzą donatorzy, ubodzy nie muszą uczyć się nowych umiejętności, ani „zmieniać swoich postaw, aby zrobić pierwszy krok wyjścia z ubóstwa. Pozostają rozpaczliwie biedni, ponieważ opresyjny i oparty na wyzysku system ekonomiczny trzyma ich w pułapce. Nie mogą uzyskać dostępu do kapitału na tworzenie własnych miejsc pracy, ponieważ nie mają żadnego zabezpieczenia. A pracodawcy i pożyczkodawcy bardzo je wykorzystują. Dostęp do kredytu pozwala im wyrwać się z pułapki, odkryć swój potencjał i stworzyć ogromne bogactwo.

  Międzynarodowy profil Grameen Bank

  Bank cieszy się bardzo wysokim profilem międzynarodowym. Różne agencje ONZ, prywatne fundacje, rządy USA i Europy oraz wiele osób prywatnych deponuje pieniądze w Banku, które stanowią jego bazę pożyczkową.

  W Australii zostaje utworzony fundusz Grameen Cash Management Trust, w który inwestujemy nasze oszczędności. Zwrot jest porównywalny (zwykle wyższy) niż odsetki płacone przez główne banki australijskie na równoważnych kontach na żądanie i lokatach terminowych.

  (Aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się z [email protected] ).

  Wpływ na eliminację ubóstwa

  Doświadczenie pokazuje, że przekroczenie granicy ubóstwa wymaga od sześciu do dziesięciu kolejnych pożyczek (po jednym roku) – i wiele ciężkiej pracy. Pierwsza pożyczka to często zaledwie 50 USD. Średnia kwota pożyczki to nieco ponad 100 USD. W trakcie tego procesu pożyczkobiorca tworzy bezpieczne samozatrudnienie, często zatrudniając całą rodzinę.

  54% pożyczkobiorców Grameen przekroczyło w ten sposób granicę ubóstwa, a kolejne 27% jest bardzo blisko niej. Dla tych, którzy nie radzą sobie tak dobrze, jako główne przyczyny wskazano złe warunki mieszkaniowe w deszczowym Bangladeszu i chroniczny zły stan zdrowia.

  Wpływ na wzrost liczby ludności

  Napisano wiele książek i artykułów naukowych, a także przeprowadzono analizy wpływu, aby wyjaśnić, dlaczego Grameen Bank odniósł spektakularny sukces w tej dziedzinie, w której inne, znacznie lepiej finansowane programy planowania rodziny spotkały się z konsekwentnymi i kosztownymi niepowodzeniami. (Uproszczone podsumowanie jest takie, że wzmocnienie pozycji ekonomicznej kobiet jest silnie związane z ich możliwością wyboru). Jeśli interesuje Cię ta dziedzina, zapytaj o szczegóły.( [email protected] ).

  Bank udziela również 10-letniego kredytu mieszkaniowego w wysokości 300 USD. Rodzina kwalifikowałaby się do tej pożyczki, gdyby tytuł własności do ziemi był na nazwisko żony. Do tej pory dzięki tej pożyczce zbudowano ponad 350 000 domów. Oprocentowanie kredytu mieszkaniowego (8%) jest subsydiowane krzyżowo z dochodów odsetkowych kredytu „obrotowego.

  Dom, zaprojektowany przez specjalną grupę lokalnych architektów, oprócz niskiej ceny ma wiele eleganckich funkcji. Należą do nich sprytne wykorzystanie rodzimego surowca, wentylacja, efektywne wykorzystanie przestrzeni, zdolność do wytrzymania dużej prędkości wiatru i estetyczny wygląd.

  Inżynierowie i ekonomiści banku nie mogli uwierzyć, że ich dom za 300 dolarów został nagrodzony przez jury szwajcarskiej Fundacji Aga Khan prestiżową nagrodą Architecture Award. W błyszczącym świecie architektury ta nagroda jest zwykle przyznawana oszałamiającym projektom wartym wiele milionów dolarów.

  Przewlekły zły stan zdrowia został uznany za główną przyczynę panującego ubóstwa. Grameen Bank eksperymentuje z programem Medicare, którego koszt nie może uwierzyć nawet Bangladeszowi: członkowie zapłacą roczną składkę w wysokości 1,25 USD na rodzinę i 2 centy amerykańskie za każdą wizytę w klinice. To pokryje 40% kosztów programu. Pozostałe 60% kosztów będzie pochodziło od rządu Bangladeszu i być może od zagranicznych darczyńców, którzy chcą podjąć długoterminowe zobowiązanie.

  Wbrew bangladeskiemu systemowi bankowemu, który traktuje kobiety jako pożyczkobiorców drugiej kategorii, Grameen Bank chciał ustalić stosunek 50 do 50 kobiet i mężczyzn pożyczkobiorców. Wkrótce jednak odkryli, że kobiety są znacznie skuteczniejszymi czynnikami zmian: kiedy do gospodarstwa domowego dociera dodatkowy dochód z powodu kobiety, dieta dzieci, zdrowie i odżywianie rodziny oraz stan domu mają najwyższy priorytet. Stwierdzono, że mężczyźni częściej przeznaczają część swoich dochodów na konsumpcję zaspokajającą potrzeby samych siebie. Stwierdzono również, że kobiety są znacznie bardziej narażone na ryzyko kredytowe niż mężczyźni i bardziej odpowiedzialni menedżerowie dysponujący skromnymi zasobami.

  Jednak najważniejszym powodem traktowania kobiet jako priorytetowych klientów jest sam mandat Grameen Bank: najpierw pożyczać najbiedniejszym. A kobiety stanowią najbardziej zmarginalizowaną grupę wśród najbiedniejszych z biednych.

  W biednych społeczeństwach, takich jak Bangladesz, gdzie prawa rodzinne nie są dobrze egzekwowane, a tradycje są ważniejsze od prawa, przypadki porzucania przez mężczyzn żony i dzieci pozostających na utrzymaniu są zbyt powszechne. Wzmocnienie pozycji ekonomicznej kobiet wywarło dramatyczny wpływ na stabilizację jednostki rodzinnej.

  Więcej niż bankowość

  Dzięki temu ogromnemu programowi kredytowemu Bank stworzył zupełnie nową gospodarkę wiejską z 20 miliardami taka (pół miliarda dolarów) w obiegu wśród bezrolnych obszarów wiejskich. Dla oka amatora wydaje się to być szczytem zrównoważonego rozwoju. Jednak ekonomiści Banku nie są zadowoleni. Ich zdaniem:

  Ta ekonomia ubogich charakteryzuje się niską akumulacją kapitału. Niewielkie ilości monet i banknotów szybko krążą i bardzo szybko przechodzą z rąk do rąk, tworząc ekonomiczne złudzenie, że pieniędzy wystarczy dla każdego. Jednak system pozostawia niewiele miejsca na akumulację dużego kapitału i inwestycje, ponieważ wiąże znaczną część pieniędzy krążących w systemie.

  Aby zaszczepić solidne fundamenty pod tą szybko rozwijającą się gospodarką, Bank stworzył instytucję o nazwie SIDE (Badania – Innowacje – Rozwój – Eksperymenty). Celem SIDE jest integracja ekonomii ubogich z głównym nurtem gospodarki kraju oraz mobilizacja transferu kapitału z głównego nurtu gospodarki do biedniejszego sektora wiejskiego. Jest to obecnie podejmowany wielki i ambitny eksperyment w dziedzinie nauk ekonomicznych, który zakończył się rewelacyjnym sukcesem. To właśnie odróżnia Grameen Bank od organizacji pomocowych i charytatywnych.

  W tym dokumencie podsumowującym nie jest możliwe przedstawienie szczegółowych wyników SIDE. Jest to udokumentowane w licznych książkach, artykułach, artykułach naukowych i badaniach wpływu.

  Damy wam jednak wgląd w to, co robi SIDE, opisując kilka utworzonych przez nią bardzo dużych korporacji non-profit non-profit, które stoją na czele tego całego ataku na ubóstwo.

  Fundacja Rolnicza Grameen (GAF)

  Odwróciło to wielowiekowy wyzyskujący system upraw zbiorowych na korzyść małych i bardzo małych właścicieli ziemskich oraz pracowników bezrolnych, którzy w pełni posiadają GAF poprzez udziały w spółce.

  Łączy małe, pofragmentowane i niewygodnie skomponowane fragmenty ziemi w 50-akrowe gospodarstwa pierwotne, które można nawadniać za pomocą jednego głębokiego kanału rurowego. GAF zapewnia kapitał (pożyczony od Grameen Bank) na zatopienie tubewell, jest właścicielem i konserwuje tubewell i system irygacyjny oraz zarządza wodą. Dostarcza również nawozy, nasiona, pestycydy, maszyny rolnicze i wszelkie inne środki produkcji rolnej. Nie jest wymagana płatność gotówką. Zamiast tego część upraw jest pobierana i sprzedawana na rynku w celu pokrycia kosztów. Ponieważ GAF jest spółką non-profit, wszelkie zyski, które osiąga, zwracają się udziałowcom.

  GAF inwestuje również w dywersyfikację upraw, biotechnologię, przechowywanie, transport i infrastrukturę marketingową.

  Krótko mówiąc, firma GAF podjęła ryzyko małych rolników, dla których jedna nieudana uprawa oznaczała utratę wszystkiego, co mieli. W przeszłości rolnicy ci nie mieli innego wyboru, jak tylko zrzucić plony na rynek, gdy tylko zakończą zbiory. Dzięki infrastrukturze GAF ziarno może być przechowywane do momentu pojawienia się popytu i transportowane na rynki wcześniej nieosiągalne. Mając za sobą bezpieczeństwo GAF, rolnicy są gotowi eksperymentować z nieznanymi uprawami.

  GAF bada potencjał eksportowy swoich nadwyżek produkcyjnych.

  Należy pamiętać, że uczestnictwo w systemie Primary Farm nie ma wpływu na indywidualną własność ziemi. Nie ma też swobody poszczególnych właścicieli ziemskich w uprawianiu dowolnych plonów. Ten system nie jest tym samym, co gmina czy spółdzielnia w gospodarce socjalistycznej / komunistycznej.

  Grameen Fisheries Foundation (GFF)

  W 1986 roku Fundacja przejęła nieudany rządowy projekt rybacki, który obejmował 800 stawów rybnych, produkował zaledwie 50 ton ryb rocznie i tracił miliony dolarów z pieniędzy dawców (brytyjskich). Kradzież i zaniedbanie były powszechne. Obecnie GFF, w całości należący do pracowników będących jej udziałowcami, zbiera ponad 1000 ton ryb rocznie, prowadząc jednocześnie hodowlę ryb o niskiej intensywności. Prowadzone są ciągłe badania i monitorowanie, aby zapewnić, że obecne pokolenie właścicieli-pracowników może przekazać równie opłacalne rybołówstwo następnemu pokoleniu.

  Grameen Check

  Ręczne tkanie kolorowej tkaniny w kratkę to tradycyjne rzemiosło Bangladeszu. Przędza w 100% bawełniana jest farbowana przed tkaniem, dzięki czemu tkanina wygląda pięknie i ma 100% trwałość koloru. Występuje w dosłownie milionach kombinacji kolorystycznych, od subtelnych, pestkowych po jaskrawe. SIDE zidentyfikowało ogromny niewykorzystany potencjał eksportowy dla tej naprawdę wspaniałej tkaniny. Obecnie Grameen Check zatrudnia 200 000 udziałowców tkaczy ręcznych i eksportuje do USA, Wielkiej Brytanii, Europy i Japonii. Poszukuje rynku w Australii.

  W Februray 1996 w Paryżu odbył się ekskluzywny pokaz mody i wystawa promująca Grameen Check i inne tkaniny bawełniane i jedwabne produkowane przez pożyczkobiorców Grameen Bank.

  Poza Bangladeszem

  Bangladesz jest miejscem eksperymentów Grameen, gdzie opracowywany jest, wypróbowywany i dopracowywany jest jego model rozwoju gospodarczego i społecznego. Wizją jest „odtworzenie odpowiednio dostosowanej odmiany tego modelu w każdym kraju na świecie, w którym istnieje ubóstwo. W tym celu utworzono Grameen Trust, aby zapewnić kapitał zalążkowy, szkolenia, pomoc techniczną i wymianę doświadczeń ekonomistom i bankierom z innych krajów, którzy chcą naśladować system Grameen Bank.

  Obecnie istnieje 168 replikacji Grameen Bank w 44 krajach. Co tydzień w niektórych miejscach na świecie tworzona jest nowa replikacja Grameen Bank. W tym tempie do przełomu wieków na całym świecie powstanie 300 nowych replikacji Grameen Bank. Plan zakłada przyznanie kredytu pół miliardowi najbiedniejszych ludzi na świecie (100 milionom najbiedniejszych rodzin) do roku 2005, a całemu światu 1,3 miliarda ubogich do roku 2025.

  W lutym 1997 r. Międzynarodowy szczyt, któremu współprzewodniczy pani Clinton, odbędzie się w Waszyngtonie w celu zgromadzenia wszystkich graczy w dziedzinie rozwoju, przeglądu postępów i zmobilizowania woli politycznej i zaangażowania na rzecz „świata wolnego od głodu i głodu. wizja ubóstwa. Obecnie wiele narodów, zarówno na północy, jak i na południu, deklaruje wiele deklaracji, że jest to możliwe, a nawet pożądane.

  Rośnie optyzm, że chociaż jedna piąta ludzkości (1,3 miliarda ludzi) żyje obecnie w tym, co ONZ nazywa „absolutnym ubóstwem, za naszego życia zobaczymy znacznie lepszy świat.

  Istnieje kilka powodów tego optymizmu:

   Spektakularna demonstracja Grameen Bank pokazująca, jak odpowiedzialni i pracowici są biedni.

  Ile pieniędzy potrzeba na pożyczkę, aby dokonać cudu: w

  modelu Grameen Bank optymalna wielkość pożyczki dla rodziny wynosi około połowy średniego rocznego dochodu krajowego w kraju. W przypadku Bangladeszu, gdzie średni roczny dochód narodowy wynosi 370 USD, optymalna wielkość pożyczki wynosi 140 USD. W przypadku innych krajów, w których żyje zdecydowana większość z 1,3 miliarda biednych na świecie, optymalną wielkością kredytu jest od 120 do 300 USD.

  Zatem szacuje się, że całkowite potrzeby kredytowe 1,3 miliarda biednych ludzi na świecie (250 milionów rodzin) wynosi od 25 do 60 miliardów dolarów. Biorąc pod uwagę, że 85 miliardów dolarów zmienia właściciela co roku w imię pomocy biednym (i zniknie w czarnej dziurze bez śladu), kapitał, którego poszukuje Grameen Bank, to niewiele.

  (Uwaga: wspomniane powyżej 85 miliardów dolarów to ogromna suma pieniędzy. 60 miliardów z nich jest przekazywanych przez rządy różnych krajów uprzemysłowionych, a 25 miliardów jest przekazywanych rok po roku przez darczyńców).

  Dlatego też Grameen Bank umożliwia lokalnym „bankierom bosym – od Bangladeszu po Boliwię – tworzenie replikacji Grameen Bank, a na poziomie międzynarodowym mobilizuje kapitał. Nie tylko oddziałuje na darczyńców, ale także przyciąga kapitał komercyjny głównego nurtu. W systemie Grameen Bank kapitał nie znika. Odtwarza w nieskończoność i faktycznie rośnie. Dlatego nie ma powodu, aby nie szukać kapitału na kredyt.

  Największe ryzyko dla tej śmiałej wizji „świata wolnego od głodu i ubóstwa wynika z kosztownych niepowodzeń programów pożyczkowych dla ubogich. Takie niepowodzenia zdyskredytują tę najskuteczniejszą broń w walce z ubóstwem, w wyniku czego wyschną fundusze i odsetki.

  Dlatego jesteśmy bardzo zaniepokojeni faktem, że organizacje charytatywne z krajów zachodnich chcą teraz prowadzić banki dla biednych. Istnieją dwa główne powody naszego niepokoju:

   Model Grameen Bank jest bardzo wrażliwy na kulturę i działa tylko w rękach lokalnych bankierów. Stwierdzono, że obecność obcokrajowców ma skutki osłabiające i pozbawiające franczyzy. Stwierdzono, że „współpraca północ-południe jest szczególnie szkodliwa (jak można sobie wyobrazić).

  Wskaźnik kosztów zarządzania (MER) wymagany od typowej replikacji Grameen Bank nie może utrzymać kosztów zaangażowania zachodnich pracowników pomocowych, ani bezpośrednio, ani pośrednio. MER replikacji Grameen Bank opiera się na oczekiwaniu, że pensje pracowników będą zgodne ze średnim dochodem narodowym kraju, w którym podejmowana jest próba replikacji (czyli 20-100 USD miesięcznie!).

  W związku z tym eliminacja ubóstwa ala Grameen naprawdę wymaga od lokalnych przywódców i siły roboczej dokonania cudu bez zewnętrznej „pomocy. Niektórzy z nas w Grameen Support Group w Australii wierzą, że na Zachodzie nie możemy naprawdę nic zrobić, aby pomóc biednym na Południu.

  Oczekuje się, że zdrowy rozsądek zwycięży, a przywódcy Trzeciego Świata i siła robocza zostaną same, aby podjąć się wykorzenienia ubóstwa wśród swoich ludzi. W zapewnieniu tego rolę może odegrać społeczność darczyńców na Zachodzie.

  Zalecamy, aby organizacje pomocowe w krajach zachodnich zajęły się znacznie większym wyzwaniem blisko domu: edukacją zachodnich konsumentów w zakresie zrównoważonej konsumpcji.

  Ogólnoświatowe wsparcie dla Grameen Bank

  Wsparcie ze strony Amerykanów

  W 1987 roku, kiedy Bill Clinton był gubernatorem Arkansas, państwo Clinton zwrócili się do Grameen Bank, aby pomóc im odtworzyć jego model w USA. Kapitał zapewnił amerykański bank. Obecnie w USA działa 20 programów replikacji Grameen Bank, których celem jest wyeliminowanie miejskiej biedy. Poprzez różne ustawy Kongresu zapewniono fundusze i wsparcie legislacyjne, aby koncepcja Grameen Bank mogła funkcjonować w tym najbogatszym kraju świata. Grameen Bank ma poparcie zarówno Demokratów, jak i Republikanów, a także administracji Stanów Zjednoczonych.

  Chociaż Grameen jest wdzięczny całym amerykańskim mediom, CNN zasługuje na szczególne wyróżnienie. Jane Fonda i Ted Turner są wielkimi wielbicielami profesora Yunusa. Odegrali znaczącą rolę w upowszechnieniu Banku amerykańskiej opinii publicznej i światu.

  Unia Europejska

  Europejskie rządy i opinia publiczna były zaangażowane we wspieranie Grameen Bank od samego początku jego istnienia. Rządy belgijski, szwedzki, niemiecki, norweski i holenderski pomogły w utworzeniu bazy pożyczkowej Grameen Bank i sfinansowały Grameen Trust.

  Europejczycy pomogli również bankowi zdobyć międzynarodowe uznanie.

  W 1993 roku królowa Fabiola i król Baudouin podczas błyszczącej ceremonii w Brukseli uhonorowali profesora Yunusa i Manzeera Beguma, pożyczkobiorcę Grameen. (Begum, wspomina profesor Yunus, nie był pod wrażeniem króla. Dlaczego nie nosi korony, jak to robią królowie? Cicho zapytała Yunusa.)

  Bank Światowy

  Bank Światowy udziela pożyczek, a nie dotacji. I nie dotyczy organizacji pozarządowych. W zeszłym roku złamał obie zasady, przyznając Grameen Trust niewielki (dwa miliony dolarów) grant. W czerwcu 1995 r. Bank Światowy ogłosił utworzenie funduszu w wysokości 100 milionów dolarów na finansowanie replikacji Grameen Bank, z czego 30 milionów stanowi wkład Banku Światowego. Do wniesienia pozostałej części zaproszono rządy-darczyńców. Wiele takich funduszy nie zostaje przypisanych do celu. Ten fundusz został przekroczony do 230 milionów dolarów, taki jest optymizm i wiara w wykorzenienie biedy ala Grameen.

  Różne agencje ONZ

  Międzynarodowy Fundusz Rozwoju Rolnictwa ONZ (UNIFAD) był pierwszym pożyczkodawcą projektu Grameen (zanim stał się bankiem). Grameen Bank i Grameen Trust otrzymały cenne wsparcie i fundusze z Funduszu Rozwoju Kapitału ONZ (UNCDF), UNIFAD, Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP), UNESCO, UNICEF i innych agencji ONZ. W lutym 1996 roku UNESCO sponsorowało ekskluzywny pokaz mody w Paryżu, aby promować Grameen Check (tkaninę bawełnianą ręcznie robioną przez tkaczy-pożyczkobiorców Grameen Bank).

  Fundacje prywatne

  Szereg prywatnych fundacji, takich jak Rockefeller, McArthur i Ford, wsparło Grameen Bank funduszami i pomogło podnieść jego międzynarodowy wizerunek.

  Grupa wsparcia Grameen Bank / Australia

  Ta Grupa Wsparcia narodziła się z gniewu i frustracji z powodu wyzysku darczyńców i podatników, który ma miejsce w krajach zachodnich w imię pomocy biednym „tam. Odkryliśmy Grameen Bank poprzez film dokumentalny ABC TV. Nie mogąc uwierzyć w coś, co wydawało się bajką, niektórzy z nas pojechali do Bangladeszu. Oto, co znaleźliśmy:

  Wysoka samoocena pożyczkobiorców Grameen Bank wyraźnie kontrastowała z niską samooceną odbiorców pomocy, którą spotykaliśmy przy wielu innych projektach pomocowych, które sponsorowaliśmy w przeszłości. W porównaniu z podejściem charytatywnym, które widzieliśmy gdzie indziej, był to profesjonalny atak na zorganizowane ubóstwo przy użyciu narzędzi ekonomii, bankowości i handlu. Tutaj walka z ubóstwem była biznesem zrównoważonym, a nawet dochodowym; biedni byli udziałowcami w biznesie, a nie celem jakiegoś programu pomocowego.

  Uważamy, że w stanowisku Grameen Bank:

   Ogromna większość 1,3 miliarda biednych na świecie, uwięzionych w skrajnej biedzie, jest w pełni

   zdolna do wyjścia z niej.

 • biedni nie potrzebują jałmużny; że dobroczynność stwarza zależność i zabija inicjatywę, a

  tym samym utrzymuje, a nawet pogłębia ubóstwo.
 • Wierzymy, że Grameen Bank obiecuje, że za naszego życia ujrzymy świat w zasadzie wolny od ubóstwa. Jesteśmy jednak przekonani, że jeśli kierownictwo i siła robocza tego przedsięwzięcia nie będą pochodzić z samego Trzeciego Świata, tak się nie stanie.

  Celem tej Grupy Wsparcia jest pomoc i wspieranie Grameen Bank w Bangladeszu i jego replikacji na całym świecie oraz informowanie o nim australijskiej opinii publicznej, mediów i decydentów.

  Członkostwo w grupie wsparcia

  Członkostwo jest otwarte dla wszystkich, którzy popierają wizję Grameen Banks i jej podejście. Nie ma żadnych opłat członkowskich.

  Często Zadawane Pytania

  Czy Bank pożycza „zwykłym ludziom?

  Grameen Bank nie angażuje się w żadną działalność bankową, z wyjątkiem udzielania pożyczek biednym (technicznie zwane „mikropożyczkami).

  Czy Grameen Bank przyjmuje darowizny?

  Grameen Bank w Bangladeszu to eksperyment polegający na samodzielności. Dlatego nie szuka darowizn, chociaż przyjmuje je, gdy są oferowane.

  A co z Grameen Trust?

  Grameen Trust poszukuje darowizn, aby sfinansować nowe replikacje Grameen Bank na całym świecie i zwiększyć skalę istniejących, aż staną się opłacalne.

  Darowizny na rzecz Grameen Trust można przesyłać:

  USA: czek imienny bezpośrednio do Grameen Trust

  Australia: czek osobisty na rzecz Grameen Trust do tej grupy wsparcia

  Inne kraje: przekaz bankowy w dolarach amerykańskich bezpośrednio do Grameen Trust

  Czy mogę inwestować w Grameen Bank?

  Australijczycy mogą inwestować w Grameen Cash Management Trust, który zapewnia zwrot porównywalny z Cash Managemnt Trusts głównych australijskich banków. Aby uzyskać informacje, skontaktuj się z tą Grupą Wsparcia.

  Mieszkańcy innych krajów proszeni są o kontakt z Grameen Bank w celu uzyskania informacji.

  Czy Grameen Bank / Trust ma biuletyn?

  Tak, nazywa się to „Dialogiem Grameen. Subskrypcja kosztuje 25 USD rocznie.

  W Australii koszty są następujące:

  – 30 USD rocznie (pełna subskrypcja)

  – 10 AUD rocznie (studenci, emeryci)

  – bezpłatna subskrypcja jest również dostępna na żądanie.

  Sprawdza na korzyść „Grameen Trust dla tej grupy wsparcia.

  Jakaś dobra książka o Grameen?

  Wciągająca książka o Grameen jest wynikiem krytycznej analizy banku zleconej przez norweskie Ministerstwo Współpracy Rozwojowej (NORAD). Daje szczegółowy wgląd w pracę banku i wyjaśnia, dlaczego cieszy się on tak wysokimi spłatami kredytu i sukcesem. Wysoce rekomendowane :

  „Uczestnictwo jako proces – czego możemy się nauczyć od Grameen Bank

  Andreas Fuglesang i Dale Chandler, ISBN 984-05-1238-2, 15 USD.

  Można go zamówić w Grameen Trust, tej grupie wsparcia lub pod następującym adresem w Waszyngtonie:

  Pani Patricia Young

  Krajowy koordynator, Komitet Światowego Dnia Żywności

  1001 – 22nd Street NW, Washington DC 20437, USA

  Tel .: (202) 653 2404

  Coś jeszcze mogę przeczytać?

  Profesor Yunus napisał wiele książek. Gorąco polecamy komuś nowemu w Grameen:

  „GRAMEEN BANK: Experiences & Reflections

  (kosztuje 1 USD – ponieważ jest wydawany w Bangladeszu!)

  Czy istnieją grupy wsparcia Grameen w innych krajach?

  Tak. Prosimy o kontakt w celu uzyskania informacji.

  Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się zGrupą Wsparcia Grameen Bank / Australia 7 Burke Place Mount Colah, NSW 2079 Australia. Tel. 018 – 440 717 (bank wiadomości) Faks. 02 – 9457 8805

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy