Jak przygotować się na rosnące stopy procentowe

17.02.2021
Category: Kredyt Samochodowy

Kiedy stopy procentowe wahają się w pobliżu historycznych minimów przez dłuższy czas, łatwo jest zapomnieć, że to, co spada, w końcu wróci. Stawki na ogół zaczną rosnąć w miarę ożywienia gospodarczego. Gdy tak się stanie, zarówno krótko-, jak i długoterminowi inwestorzy o stałym dochodzie, którzy zostaną przyłapani na nieprzygotowaniu, mogą przegapić łatwą okazję do zwiększenia swoich miesięcznych dochodów. Z tego powodu nadszedł czas, aby rozpocząć przygotowania do tej zmiany w otoczeniu stóp procentowych.

Jak przygotować się na rosnące stopy procentoweSkróć czas trwania wiązania

Na szczycie listy rzeczy do zrobienia inwestorzy powinni zmniejszyć długoterminową ekspozycję na obligacje, jednocześnie wzmacniając swoje pozycje w obligacjach krótko- i średnioterminowych, które są mniej wrażliwe na podwyżki stóp niż obligacje o dłuższym terminie zapadalności, które blokują rosnące stopy przez dłuższe okresy . Jednak przejście na krótkoterminowy model obligacji o niższej rentowności wiąże się z kompromisem, ponieważ obligacje krótkoterminowe zapewniają mniejszy potencjał zarobkowy niż obligacje długoterminowe.

Jednym z rozwiązań tej zagadki jest sparowanie obligacji krótkoterminowych z innymi instrumentami, w tym długiem o zmiennym oprocentowaniu, takim jak kredyty bankowe, oraz skarbowymi papierami wartościowymi chronionymi przed inflacją (TIPS), których regulowana stopa procentowa jest mniej wrażliwa na rosnące stopy procentowe niż inne stałe stopy procentowe. -ocena instrumentów.

TIPS są korygowane dwa razy w roku, aby odzwierciedlić zmiany wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI) w USA, będącego punktem odniesienia dla inflacji. Jeśli ceny wzrosną, płatności kuponowe na TIPS reagują podobnie. Jeśli chodzi o pożyczki o zmiennym oprocentowaniu, instrumenty te są inwestowane w bardziej ryzykowne pożyczki bankowe, których kupony są płynne ze spreadem powyżej referencyjnej stopy procentowej. W związku z tym dostosowują się okresowo w miarę zmian szybkości. Niektóre fundusze ETF TIPS to:

 • Fundusz ETF Schwab US TIPS (SCHP) 
 • SPDR Barclays WSKAZÓWKI (IPE) iShares TIPS Bond ETF (TIP) PIMCO 1-5-letni indeks ETF US TIPS (STPZ) Podobnie istnieją również przykłady dłużnych funduszy ETF o zmiennym oprocentowaniu, które obejmują:

 • Fundusz iShares o zmiennym oprocentowaniu (FLOT) 
 • SPDR Barclays Capital Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) Wektory rynkowe ETF o zmiennym kursie inwestycyjnym (FLTR). Wcześniejsze Spójrz na akcje

  Nie wszystkie strategie przynoszące zyski na rosnących stopach procentowych dotyczą papierów wartościowych o stałym dochodzie. Inwestorzy, którzy chcą zarobić na wzroście stóp, powinni rozważyć zakup akcji głównych konsumentów surowców.

  Cena surowców często pozostaje stabilna lub spada, gdy stawki rosną. Firmy wykorzystujące te materiały do ​​produkcji gotowego towaru – lub po prostu w swojej codziennej działalności – zobaczą odpowiedni wzrost marż zysku wraz ze spadkiem kosztów. Z tego powodu firmy te są ogólnie postrzegane jako zabezpieczenie przed inflacją.

  Rosnące stopy procentowe to również dobra wiadomość dla sektora nieruchomości, więc firmy, które zarabiają na budowaniu domów i budownictwie, również mogą być dobrą wiadomością. Producenci drobiu i wołowiny mogą również zauważyć wzrost popytu, gdy stawki wzrosną, ze względu na zwiększone wydatki konsumentów i niższe koszty.

  Użyj drabin Bond

  Oczywiście powszechną strategią, którą planiści finansowi i doradcy inwestycyjni polecają klientom, jest drabina obligacji.

  Drabina obligacji to seria obligacji, które zapadają w regularnych odstępach czasu, na przykład co trzy, sześć, dziewięć lub 12 miesięcy. Wraz ze wzrostem stóp, każda z tych obligacji jest następnie ponownie inwestowana po nowej, wyższej stopie. Ten sam proces działa w przypadku laddowania CD. Poniższy przykład ilustruje ten proces:

  Larry ma 300 000 dolarów na rynku pieniężnym i zarabia mniej niż 1% odsetek. Jego broker informuje go, że stopy procentowe prawdopodobnie zaczną rosnąć w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Postanawia przenieść 250 000 $ ze swojego portfela rynku pieniężnego na pięć oddzielnych płyt CD o wartości 50 000 $, które mają okres zapadalności co 90 dni, począwszy od trzech miesięcy.

  Co 90 dni Larry inwestuje ponownie dojrzewającą płytę CD w inną płytę CD, która kosztuje wyższą stawkę. Może zainwestować każdą płytę CD w inną o tym samym terminie zapadalności lub może rozłożyć terminy zapadalności w zależności od potrzeb w zakresie przepływów pieniężnych lub płynności.

  Uważaj na zabezpieczenia przed inflacją

  Aktywa materialne, takie jak złoto i inne metale szlachetne, zwykle radzą sobie dobrze, gdy stopy procentowe są niskie, a inflacja jest wysoka. Niestety, inwestycje zabezpieczające przed inflacją zwykle osiągają słabe wyniki, gdy stopy procentowe zaczynają rosnąć tylko dlatego, że rosnące stopy ograniczają inflację.

  Ceny innych zasobów naturalnych, takich jak ropa, również mogą uderzyć w cieszącym się dużym zainteresowaniem otoczeniu. To zła wiadomość dla tych, którzy bezpośrednio w nie inwestują. Inwestorzy powinni rozważyć realokację przynajmniej części swoich udziałów w tych instrumentach i zamiast tego inwestować w akcje spółek, które je konsumują.

  Postaw na dolara amerykańskiego

  Ci, którzy inwestują w obce waluty, mogą chcieć rozważyć zwiększenie swoich zasobów w starym dobrym Uncle Sam. Kiedy stopy procentowe zaczynają rosnąć, dolar zwykle nabiera tempa w stosunku do innych walut, ponieważ wyższe stopy przyciągają kapitał zagraniczny do instrumentów inwestycyjnych denominowanych w dolarach, takich jak bony skarbowe, weksle i obligacje.

  Zmniejsz swoje ryzyko

  Rosnące stopy procentowe oznaczają, że bardziej konserwatywne instrumenty również zaczną płacić wyższe stopy. Co więcej, ceny ofert wysokodochodowych (takich jak obligacje śmieciowe) będą miały tendencję do gwałtownego spadku niż ceny emisji rządowych lub komunalnych, gdy stopy wzrosną. W związku z tym ryzyko instrumentów wysokodochodowych może ostatecznie przeważyć nad ich wyższymi dochodami w porównaniu z alternatywami o niskim ryzyku.

  Refinansuj swój dom

  Tak jak rozsądne jest utrzymywanie płynności portfela o stałym dochodzie, rozsądne jest również zablokowanie kredytu hipotecznego na obecnym oprocentowaniu, zanim wzrosną. Jeśli kwalifikujesz się do refinansowania swojego domu, prawdopodobnie nadszedł czas, aby to zrobić.

  Sprawdź również swoją zdolność kredytową, spłać te drobne długi i odwiedź bank lub urzędnika ds. Pożyczek. Zablokowanie kredytu hipotecznego na 5%, a następnie zebranie średniego zysku w wysokości 6,5% na swojej drabinie obligacji jest ścieżką niskiego ryzyka do pewnych zysków. Dobrym pomysłem jest również zablokowanie niskiego oprocentowania innych długoterminowych długów, takich jak kredyt samochodowy.

  Podsumowanie

  Historia mówi, że stopy procentowe nie pozostaną niskie wiecznie, ale trudno jest przewidzieć szybkość, z jaką stopy rosną i jak daleko rosną. Ci, którzy nie zwracają uwagi na stopy procentowe, mogą przegapić cenne okazje do zysku w środowisku rosnących stóp procentowych.

  Inwestorzy mogą spieniężyć rosnące stopy procentowe na kilka sposobów, na przykład kupując akcje spółek, które zużywają surowce, ładując ich portfele CD lub obligacji, wzmacniając swoją pozycję w dolarach i refinansując swoje domy. Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak czerpać zyski ze wzrostu stóp procentowych, skonsultuj się z doradcą finansowym.

  We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy