Jak dodać beneficjenta do konta bankowego

17.02.2021
Category: Przez Ciebie

Jak dodać beneficjentów do wspólnego konta bankowego

Możesz chronić swoje konto bankowe przed spadkiem, dodając do niego beneficjenta płatności na wypadek śmierci lub POD. POD jest również znany jako konto przeniesienia na wypadek śmierci lub TOD, zwane również Totten Trustem. Twój bank lub kasa bezpłatnie doda beneficjenta do Twojego konta. Odbiorcę możesz zmieniać tak często, jak chcesz. Po Twojej śmierci beneficjent będzie musiał przedstawić dowód tożsamości ze zdjęciem oraz poświadczony akt zgonu, zanim bank wyda środki.

TL; DR (zbyt długo; nie przeczytałem)

Możesz łatwo dodać beneficjenta do swojego konta bankowego, podając numer ubezpieczenia społecznego osoby i datę urodzenia w swoim banku, czy to za pośrednictwem portalu internetowego, odwiedzając oddział czy wykonując telefon.

Konta płatne na wypadek śmierci

Podając nazwę odbiorcy POD, nie zrzekasz się kontroli ani własności swojego konta bankowego. Odbiorca POD nie może wypłacać ani wpłacać pieniędzy na Twoje konto. Beneficjentowi nie przysługuje prawo do otrzymywania korespondencji ani sprawozdań finansowych z banku. Po Twojej śmierci własność konta zostanie automatycznie przeniesiona bezpośrednio z Ciebie na Twojego wskazanego beneficjenta. Twój beneficjent będzie miał natychmiastowy dostęp do środków na koncie.

Wyznacz beneficjenta

Niektórych osób nie należy nazywać beneficjentami POD. Twój bank może nie wydać środków, jeśli wskazany przez Ciebie beneficjent jest niepełnoletni. Zamiast tego sąd może zażądać ustanowienia kurateli w celu obsługi pieniędzy za nieletniego. Jeśli jako beneficjenta wskażesz osobę o specjalnych potrzebach, kwota pieniędzy na koncie bankowym może być wystarczająca, aby zdyskwalifikować ją z otrzymywania pomocy rządowej. Weź pod uwagę umiejętności finansowe i poziom dojrzałości zamierzonego beneficjenta. Dawanie dużej sumy pieniędzy wnukowi, który wydaje pieniądze szybciej niż są wydrukowane, może nie być dobrym pomysłem.

Otwórz konto

Musisz osobiście udać się do swojego banku, aby dodać beneficjenta do swojego konta. Weź ze sobą dowód tożsamości ze zdjęciem, informacje o koncie bankowym i dane odbiorcy. Jeśli chcesz wymienić wielu beneficjentów, będziesz potrzebować nazwiska i adresu każdego z nich. Twój beneficjent nie musi tam być i nie ma nic do podpisania. Bank dostarczy Ci formularz do dodania odbiorcy. Upewnij się, że bank wie, że chcesz, aby konto było kontem POD. Możesz utworzyć istniejący dowód POD konta lub otworzyć nowe konto i wyznaczyć je jako POD.

Zmień beneficjenta

Możesz chcieć zmienić odbiorcę POD, jeśli zmienią się okoliczności. Jeśli rozwodzisz się, ale twój były współmałżonek nadal jest wymieniony jako beneficjent POD, pieniądze nadal będą do niej przekazywane, chyba że zmienisz beneficjenta. Jeśli podałeś nieodwołalne zaufanie jako beneficjent POD, nie możesz zmienić oznaczenia beneficjenta. Jeśli wskazany przez Ciebie beneficjent umrze przed Tobą i nikt inny nie zostanie wymieniony jako beneficjent POD, konto bankowe stanie się częścią Twojego majątku spadkowego. Możesz uniknąć tych problemów, przeglądając beneficjentów konta co najmniej raz na dwa lata.

Więcej artykułów

Zamknij konto bankowe po śmierci kogoś →

Lista kontrolna dodania dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego i ubezpieczenia na życie →

Jak działa przelew na wypadek śmierci na rachunkach inwestycyjnych? →

  • Financial Web: Jak uniknąć spadków za pomocą kont Pay-On-Death (POD)
  • Nolo Press: Tworzenie konta POD – Dokumentacja

Z siedzibą w St. Petersburgu na Florydzie Karen Rogers zajmuje się rynkami finansowymi w kilku publikacjach online. Uzyskała tytuł licencjata z zarządzania biznesem na University of South Florida.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy