Guaranty Bank

Guaranty Bank
16.03.2021
Category: Konto Bankowe

2144 E. Republic Road, Suite F200

Springfield, MO 65804

Zobacz wszystkie lokalizacje oddziałów →

Godne uwagi ceny RRSO W porównaniu z innymi
Oszczędności 0,10 % 1,05 % →
1-roczna finanso płyta CD 0,62 % 0,95 % →
2-letnie CD 0,81 % 1,05 % →
5-letnia płyta CD 1,25 % 1,30 % →
30-letni kredyt hipoteczny NA 2,80 % →
15-letni kredyt hipoteczny NA 2,37 % →
HELOC NA 2,79 % →
  • Przegląd
  • Stawki depozytów
  • Stawki pożyczki
  • Gałęzie
  • Szczegóły finansowe
  • FAQs
  • Opinie

Przegląd 2020

Ogólne informacje bankowe

Guaranty Bank jest instytucją ubezpieczoną przez FDIC z siedzibą w Springfield, MO. Został założony w 1891 roku i ma aktywa o wartości około 1,03 miliarda dolarów. Klienci mogą otworzyć konto w jednym z 11 oddziałów firmy.

Ubezpieczony FDIC tak
Certyfikat FDIC # 28670
Data ustanowienia 1891
Majątek 1025,14 mln USD
Pożyczki 723,04 mln USD
Depozyty 852,17 miliona dolarów
Kapitał 107,10 miliona dolarów

Bardziej szczegółową analizę kondycji finansowej Guaranty Bank i opis znaczenia tych liczb można znaleźć w sekcji Dane finansowe.

Stawki depozytów – 26 września 2020 r

Twoja aktualna lokalizacja: Nowy Jork, NY 10007

Sprawdzanie stawek RRSO MIN OPŁATA
Elite Checking 0,25% 0 USD 0,00 USD Dowiedz się więcej Pokaż mniej

Oprocentowanie kredytu – 26 września 2020 r

Twoja aktualna lokalizacja: Nowy Jork, NY 10007

Obecnie dla Guaranty Bank nie są dostępne żadne stawki pożyczek

Prosimy o kontakt z bankiem w przypadku pytań dotyczących ich produktów kredytowych. W międzyczasie możesz rozważyć te oferty:

Polecane – Linia oprocentowania kredytów hipotecznych New York Home Equity 2020

Uwaga do Guaranty Bank

Aby przesłać i zaktualizować stawki swojego banku, zarejestruj się. Rejestracja i dodawanie stawek jest bezpłatne.

Gałęzie

Oddziały i lokalizacje Guaranty Bank w Twojej okolicy. Wprowadź inny kod pocztowy, aby znaleźć oddziały i lokalizacje dla dowolnej okolicy w Stanach Zjednoczonych.

Twoja lokalizacja:

Nowy Jork, Nowy Jork

Lokalizacje banku gwarancyjnego

Szczegóły finansowe

Analiza wskaźnika gwarancji bankowej

Poniższe wskaźniki i dane pomogą Ci lepiej zrozumieć kondycję finansową Guaranty Bank. Dane są dostarczane przez FDIC. Wszystkie banki wymienione na BestCashCow.com są ubezpieczone przez FDIC. Żaden deponent nigdy nie stracił depozytów, które mieściły się w granicach ubezpieczenia FDIC.

Stosunek Teksasu
Guaranty Bank Średnia Bank USA
10,95% 6,94%

Wskaźnik Texas Ratio porównuje aktywa zagrożone banku (kredyty zagrożone i posiadane nieruchomości) z jego materialnym kapitałem własnym i rezerwami na straty kredytowe. Niższy wskaźnik Teksasu wskazuje na lepsze pokrycie trudnych kredytów. Im bliżej wskaźnika Texas Ratio do 1 do 1 lub 100%, tym mniej kapitału i rezerw bank musi wchłonąć straty kredytowe.

Na dzień 31 marca 2020 r. Guaranty Bank miał 11 737 000 USD w długoterminowych pożyczkach i 869 000 USD w posiadanych nieruchomościach. Aby pokryć te potencjalne straty, posiadał 107 101 000 USD w kapitale własnym i 8 049 000 USD w rezerwach na straty z tytułu kredytów. To daje współczynnik Teksasu na poziomie 10,95%.

Zwrotu z kapitału
Guaranty Bank Średnia Bank USA
9,43% 7,80%

Guaranty Bank ma zwrot z kapitału na poziomie 9,43% w porównaniu ze średnią BestCashCow wynoszącą 7,80%. Zwrot z kapitału mierzy efektywność banku, który zarabia na swoim kapitale. Bank o niezmiennie wysokim ROE można uznać za dobrze zarządzany. Bank o stale niskim ROE można uznać za słabo zarządzany.

Kapitalizacja
Guaranty Bank Średnia Bank USA
10,45% 12,68%

Guaranty Bank ma kapitalizację na poziomie 10,45% w porównaniu ze średnią BestCashCow wynoszącą 12,68. Kapitalizacja mierzy, ile kapitału własnego bank ma na zabezpieczenie pożyczek i innych aktywów w swoim bilansie. Im wyższa liczba kapitalizacji, tym bardziej bezpieczny jest bank.

Analiza bilansu banku gwarancyjnego

Na dzień 31 marca 2020 r. Guaranty Bank posiadał aktywa w wysokości 1025137000 USD, pożyczki w wysokości 723 044 000 USD i depozyty w wysokości 852 173 000 USD. Długoterminowy wzrost depozytów wskazuje na zdolność banku do pozyskiwania środków na zwiększenie kredytów i aktywów. Wzrost kredytów i aktywów może wzrosnąć lub spaść w zależności od strategii rozwoju banku. Gwałtowne wzrosty i spadki aktywów, depozytów i pożyczek mogą być problematyczne, wskazując na poluzowanie standardów kredytowych lub trudności finansowe prowadzące do ograniczenia akcji kredytowej. Dużą zmianą w tych obliczeniach może być również przejęcie lub fuzja banku.

Bilans zbiorczy

MAJĄTEK
Kasa i salda należne od instytucji depozytowych 87,44 miliona dolarów
Salda oprocentowane 80,67 miliona dolarów
Razem papiery wartościowe 140,01 miliona dolarów
Fundusze federalne sprzedały i odkupiły NA
Kredyty i leasingi netto 723,04 mln USD
Odpis na utratę kredytu 8,05 miliona dolarów
Aktywa na rachunku handlowym NA
Lokale bankowe i środki trwałe NA
Inne posiadane nieruchomości 0,87 miliona dolarów
Wartość firmy i inne wartości niematerialne 3,64 miliona dolarów
Wszystkie inne aktywa 42,37 miliona dolarów
Aktywa ogółem 918,04 mln USD
ZADŁUŻENIE
Suma depozytów 852,17 miliona dolarów
Oprocentowane depozyty 596,70 mln USD
Depozyty składane w biurach krajowych 852,17 miliona dolarów
% ubezpieczonych (szacunkowa) 81,68%
Zakup funduszy federalnych i umowy odkupu NA
Zobowiązania handlowe NA
Inne pożyczone środki 59,38 miliona dolarów
Zadłużenie podporządkowane NA
Wszystkie inne zobowiązania 6,48 miliona dolarów
Zobowiązania ogółem 918,04 mln USD
Kapitał własny 107,10 miliona dolarów

Podsumowanie rachunku zysków i strat

DOCHODY I KOSZTY
Całkowity dochód z odsetek 10,80 miliona dolarów
Całkowity koszt odsetek 2,77 miliona dolarów
Wynik z tytułu odsetek 8,03 miliona dolarów
Rezerwa na straty kredytowe i leasingowe 0,50 miliona dolarów
Całkowity dochód pozaodsetkowy 2,08 miliona dolarów
Całkowity koszt poza odsetkami 6,52 miliona dolarów
Dochód operacyjny netto przed opodatkowaniem 3,09 miliona dolarów

Profil kredytu bankowego?

Trzy główne rodzaje pożyczek w portfelu pożyczek Guaranty Bank to nieruchomości komercyjne, pożyczki mieszkaniowe 1-4 rodzinne oraz pożyczki komercyjne i przemysłowe.

W porównaniu z innymi bankami w Missouri, Guaranty Bank ma w swoim bilansie znacznie wyższy procent wielorodzinnych kredytów hipotecznych i nieruchomości komercyjnych, co może wskazywać na specjalizację w tym obszarze kredytowym.

Uwaga: procenty mogą nie sumować się do 100% z powodu zaokrąglania i podwójnej kategoryzacji niektórych rodzajów pożyczek. Wszystkie dane z FDIC. Dodatkowe informacje o tej tabeli.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy