11bit studios odnotowało rekordowe wyniki, lecz zawiodło analityków. Kurs pikuje