Fundusze ETF a fundusze inwestycyjne: Jaka jest lepsza inwestycja dla Ciebie?

17.02.2021

Fundusze ETF i fundusze inwestycyjne są bardzo podobne, ale kilka małych różnic może wiele znaczyć dla inwestorów.

Jeśli jesteś inwestorem szukającym prostego sposobu na dywersyfikację swojego portfela, możesz poszukać funduszy. Ale jak wybierać między funduszami giełdowymi a funduszami inwestycyjnymi?

Prawda jest taka, że ​​ETF-y i fundusze inwestycyjne mają ze sobą wiele wspólnego. Istnieje jednak kilka kluczowych różnic, które mogą sprawić, że jedna opcja będzie dla Ciebie lepsza niż druga. W tym artykule omówimy podobieństwa i różnice oraz sposoby określenia, który z dwóch instrumentów jest dla Ciebie najlepszy.

Źródło obrazu: Getty Images.

Podobieństwa między funduszami ETF a funduszami inwestycyjnymi

  • Oba łączą pieniądze inwestorów w zbiór papierów wartościowych.
  • W obu przypadkach zarządzający funduszem nadzoruje portfel, aby upewnić się, że spełnia on cele inwestycyjne.
  • Oba mogą śledzić indeks rynkowy (fundusz indeksowy) lub starać się osiągnąć lepsze wyniki niż rynek (aktywne zarządzanie).
  • Inwestorzy wpłacają część swoich inwestycji na rzecz towarzystwa funduszu. Nazywa się to współczynnikiem wydatków.

Zarówno fundusze ETF, jak i fundusze inwestycyjne pozwalają na posiadanie udziałów w wielu firmach bez konieczności samodzielnego kupowania poszczególnych akcji. Zarządzający funduszami zajmują się równoważeniem portfela, aby upewnić się, że fundusz spełnia swoje cele inwestycyjne.

Celem inwestycyjnym funduszu może być śledzenie indeksu rynkowego, takiego jak S&P 500. Fundusze te nazywane są funduszami indeksowymi i stanowią podzbiór funduszy ETF i funduszy inwestycyjnych. Fundusze indeksowe są czasami nazywane funduszami zarządzanymi pasywnie, ponieważ zarządzający funduszem nie podejmuje decyzji o zakupie akcji. Zamiast tego zadaniem menedżera jest po prostu ponowne zbilansowanie portfela, gdy zmienia się indeks odniesienia, oraz zarządzanie wpływami i odpływami pieniędzy inwestorów.

Niektóre fundusze są aktywnie zarządzane. Celem aktywnie zarządzanych funduszy jest osiągnięcie lepszych wyników niż wskaźnik porównawczy poprzez kupowanie i sprzedaż akcji na podstawie badań zarządzających funduszem. Aktywnie zarządzane fundusze inwestycyjne są znacznie częstsze niż aktywnie zarządzane fundusze ETF.

W zamian za usługę świadczoną przez towarzystwa funduszy inwestorzy wnoszą opłatę zwaną wskaźnikiem wydatków. Wskaźnik kosztów jest obliczany jako procent aktywów zarządzanych przez towarzystwo funduszu i zazwyczaj może wynosić od 0% do 2%. Fundusze indeksowe mają generalnie bardzo niskie wskaźniki kosztów, podczas gdy fundusze aktywnie zarządzane mają wyższe wskaźniki kosztów.

Różnice między funduszami ETF a funduszami wspólnego inwestowania

Jak są kupowane

Fundusze ETF są kupowane i sprzedawane na giełdzie za pośrednictwem brokera, podobnie jak akcje. Giełdy kojarzą kupujących i sprzedających.

Fundusze inwestycyjne są kupowane bezpośrednio od towarzystwa funduszy.

Ceny ETF zmieniają się w ciągu dnia. Cena zależy od rynku.

Fundusze powiernicze wyceniane są raz dziennie o 16:00 czasu wschodniego. Cena zależy od wartości aktywów netto.

Minimalne inwestycje ETF to zazwyczaj cena jednej akcji.

Minimalne inwestycje w przypadku większości funduszy inwestycyjnych mogą wynosić od 500 do 5000 USD.

Brokerzy zazwyczaj pobierają standardową prowizję od handlu akcjami za zakupy i sprzedaż ETF.

Towarzystwa funduszy inwestycyjnych zazwyczaj nie pobierają prowizji za zakup lub sprzedaż udziałów.

Niektórzy brokerzy mogą wymagać od inwestorów zakupu pełnych udziałów.

Towarzystwa funduszy inwestycyjnych dopuszczają ułamkowe udziały.

Prawdopodobnie bardziej efektywne podatkowo. Inwestorzy ETF zwykle napotykają konsekwencje podatkowe tylko wtedy, gdy sprzedają swoje akcje.

Jeśli wypływy pieniężne przekraczają wpływy pieniężne do funduszu wspólnego inwestowania, wszyscy akcjonariusze mogą zostać obciążeni podatkiem od zysków kapitałowych niezależnie od tego, czy sprzedają akcje.

Różnice między funduszami ETF a funduszami wspólnego inwestowania mogą mieć poważne konsekwencje dla inwestorów.

Jedną z dużych różnic, które należy wziąć pod uwagę, jest sposób wyceny udziałów w funduszach. Ponieważ ETF są kupowane i sprzedawane na giełdzie, siły rynkowe decydują o wartości samego funduszu. Jeśli istnieje spory popyt na fundusz, jego cena może być wyższa niż jego wartość aktywów netto, czyli wartość bazowa papierów wartościowych posiadanych przez fundusz. Jest również odwrotnie: jeśli nastąpi nagły pośpiech, aby sprzedać akcje tego konkretnego funduszu, cena może być niższa od wartości aktywów netto. Zwykle nie stanowi to problemu w przypadku większości funduszy ETF o wysokiej płynności.

Dla porównania, fundusze inwestycyjne są zawsze wyceniane według wartości aktywów netto na koniec każdego dnia handlowego.

Kolejną ważną kwestią jest efektywność podatkowa. Fundusze ETF są zwykle bardziej efektywne podatkowo niż fundusze wspólnego inwestowania. Ponieważ akcje ETF są sprzedawane na giełdzie, a nie wykupywane w towarzystwie funduszy inwestycyjnych, każdy sprzedający ma kupca. Może tak nie być w przypadku funduszu wspólnego inwestowania, a wielu sprzedających spowoduje, że towarzystwo funduszy inwestycyjnych będzie sprzedawać udziały w bazowych papierach wartościowych. Będzie to miało konsekwencje podatkowe dla wszystkich akcjonariuszy, niezależnie od tego, czy sprzedają.

Inne różnice – takie jak możliwość zakupu udziałów ułamkowych, prowizje i minimalne inwestycje – będą się różnić w zależności od funduszy i brokerów, których rozważasz. Niektóre fundusze inwestycyjne mają bardzo niskie wartości minimalne i spadną dalej, jeśli zgodzisz się inwestować zgodnie z regularnym harmonogramem. Wielu brokerów obniżyło swoją standardową prowizję do 0 USD i pozwala inwestorom na zakup udziałów ułamkowych, więc nie pozostawiasz gotówki na boku.

Który jest odpowiedni dla Ciebie?

Zrozumienie różnic między funduszami ETF a funduszami inwestycyjnymi może pomóc Ci zdecydować, która z nich jest dla Ciebie najlepsza.

  • Efektywność podatkowa jest dla Ciebie ważna. Jeśli inwestujesz na podlegającym opodatkowaniu rachunku maklerskim, decydującym czynnikiem może być większa kontrola nad dystrybucją zysków kapitałowych. Jeśli inwestujesz w konto emerytalne uprzywilejowane podatkowo, efektywność podatkowa jest kwestią sporną.
  • Jesteś aktywnym handlowcem. Lubisz ustawiać zlecenia limit i stop-limit lub używać depozytu zabezpieczającego w swoich strategiach inwestycyjnych. Te opcje są dostępne, ponieważ ETF handlują tak samo jak akcje, ale nie można ich używać w przypadku funduszy inwestycyjnych.
  • Chcesz uzyskać niskokosztową ekspozycję na określoną niszę rynkową bez badania poszczególnych firm. Wiele opcji ETF porównuje indeksy niszowych rynków. Chociaż możesz uzyskać ekspozycję za pośrednictwem funduszy inwestycyjnych, często są one mniej wydajne podatkowo lub polegają na aktywnym zarządzaniu, co zwiększa ich koszty.
  • W przyszłości możesz zmienić brokerów. Fundusze ETF można łatwo przenosić między brokerami, ale zazwyczaj musisz zamknąć pozycje funduszy wspólnego inwestowania przed zmianą brokerów. Będziesz wtedy musiał ponownie zainwestować wpływy w fundusze inwestycyjne oferowane przez nowego brokera.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy