Definicja składki na ubezpieczenie kredytu hipotecznego

17.02.2021
Category: Pytania Dotyczące

Czy firma hipoteczna może zrzec się wymogu ubezpieczenia?

Ubezpieczenie kredytu hipotecznego to sposób, w jaki pożyczkodawca mówi ci: „OK, udzielimy ci tej pożyczki, ale nie jesteśmy jeszcze do końca pewni, czy możesz wypełnić zobowiązanie. To trochę kłopotliwe, gdy słyszysz, że będziesz musiał zapłacić kolejny koszt spłatami kredytu hipotecznego, oprócz podatków od nieruchomości i ubezpieczenia, ale dobra wiadomość jest taka, że ​​płatności zwykle nie trwają wiecznie.

Definicja

Ubezpieczenie kredytu hipotecznego to polisa ustanowiona w celu ochrony pożyczkodawcy przed sytuacją, w której pożyczkobiorca nie może spłacić spłaty kredytu hipotecznego. Składki na ubezpieczenie hipoteczne (MIP) są często kojarzone z pożyczkami FHA (Federal Housing Administration), ale niektóre firmy prywatne również oferują takie polisy. Polisa ogranicza stratę pożyczkodawcy z tytułu pożyczki – zmniejsza lub całkowicie pokrywa wszelkie straty wynikające z niewywiązania się ze zobowiązań przez właściciela domu. Kredytobiorca dokonuje pierwszej płatności składki w momencie zamknięcia kredytu hipotecznego, a następnie raz w roku lub raz w miesiącu. W niektórych przypadkach pożyczkobiorca może w trakcie trwania pożyczki dokonać jednorazowej płatności ryczałtowej zamiast rat.

Unikanie ubezpieczenia kredytu hipotecznego

Ogólnie rzecz biorąc, pożyczkodawca pobiera tę premię, jeśli pożyczkobiorca nie może obniżyć co najmniej 20 procent zakupu domu. Kiedy właściciel domu wpłaca zaliczkę na dom, dokonuje osobistej inwestycji w kapitał własny domu. Zmniejsza to ryzyko banku, ponieważ pożyczkobiorca jest bardziej zainwestowany w zakup (włożył do domu znaczną ilość własnej gotówki), a pożyczkodawca jest bardziej skłonny odzyskać pieniądze z przyszłej sprzedaży domu w przypadku niespłacenie pożyczki. Jeśli więc chcesz uniknąć ubezpieczenia kredytu hipotecznego, przed zamknięciem kredytu musisz zebrać minimum 20 procent zaliczki.

Korzyści

Chociaż istnienie składek na ubezpieczenie kredytu hipotecznego przynosi korzyści głównie pożyczkodawcy, istnieje kilka korzyści z płacenia ich jako pożyczkobiorcy. Jeśli wyszczególniłeś potrącenia, w niektórych przypadkach możesz odliczyć całość lub część kwoty zapłaconej w poprzednim roku za ubezpieczenie kredytu hipotecznego. Kwota jest potrącana zgodnie z Harmonogramem A (Odliczenia szczegółowe) w sekcji „Zapłacone odsetki. Ponadto, ponieważ pożyczkodawca zezwala na niższą zaliczkę, opłacenie premii hipotecznej pozwala pożyczkobiorcy na utrzymanie pieniędzy na początkowe potrzeby domu, takie jak naprawa domu lub zakup mebli.

Pozbycie się ubezpieczenia hipotecznego

Prawo wymaga, aby pożyczkodawcy usunęli ubezpieczenie kredytu hipotecznego, gdy saldo kredytu osiągnie 78 procent wartości domu. Ponadto, jeśli możesz udowodnić, że stosunek wartości kredytu do wartości kredytu (LTV) wynosi 80 procent lub mniej, pożyczkodawca może zdecydować o wcześniejszym usunięciu warunku składki ubezpieczenia hipotecznego z kredytu. Podzielić bieżące saldo kredytu przez wartość rynkową domu (możesz oszacować, korzystając z internetowego serwisu wyceny nieruchomości lub rzeczoznawcy), aby określić LTV.

Więcej artykułów

Co to jest poręczenie pożyczki FHA? →

Czy współkredytobiorca niebędący lokatorem może mieć dwa kredyty hipoteczne FHA? →

Czy mogę zatrzymać płatność z tytułu ubezpieczenia właściciela domu poza Escrow? →

  • HSH Associates: Jak działa ubezpieczenie kredytu hipotecznego
  • Finweb: Odpowiedzi na typowe pytania dotyczące składek na ubezpieczenie hipoteczneIrs.gov: Formularz 1040 Harmonogram ANolo: Jak pozbyć się mojego PMI (prywatnego ubezpieczenia hipotecznego)?Louise Balle pisze artykuły internetowe od 2004 roku, obejmujące wszystko, od promocji biznesu po tematy dotyczące urody. Jej prace można znaleźć na różnych stronach internetowych. Ma doświadczenie w małej firmie i doświadczenie jako projektant układów i grafik przy projektach internetowych i książkowych.

    We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy