Co to znaczy niewypłacalność w przypadku zadłużenia karty kredytowej?

17.02.2021
Category: Mogą Zostać

6 wskazówek, jak oszczędzać, korzystając z najpopularniejszych aplikacji do dostarczania posiłków

Kiedy nie możesz spłacić zadłużenia na karcie kredytowej, w końcu popadasz w niespłacanie. To, co dzieje się później, może spowodować dalsze kłopoty finansowe, prowadząc do powtarzających się telefonów, dramatycznego spadku zdolności kredytowej, a nawet do działań prawnych. Chociaż możesz stracić pracę, ponieść koszty leczenia lub inne trudności finansowe, możesz uniknąć spłaty zadłużenia z tytułu karty kredytowej, kontaktując się z wierzycielami natychmiast po zorientowaniu się, że nie możesz dokonać płatności na czas.

Kluczowy czas

Firmy obsługujące karty kredytowe dzwonią do Ciebie po utracie płatności – zwykle dwa miesiące później, ale różni się to w zależności od wierzycieli. To kluczowy moment, w którym możesz wyjaśnić wierzycielom, że nie możesz dokonać płatności z powodu trudności finansowych. W wielu przypadkach firmy oferują utworzenie planu płatności, który pasuje do Twoich możliwości finansowych. Jeśli zignorujesz kontakt z wierzycielami, telefony stają się coraz bardziej natarczywe. Możesz również skorzystać z porady kredytowej, aby negocjować z wierzycielami.

Agencje windykacyjne

Po pewnym czasie – 90 dni lub więcej, w zależności od kredytodawcy – firmy obsługujące karty kredytowe odliczają Twój dług. Wierzyciele odpisują twoje konto jako stratę finansową dla firmy, ale to nie zwalnia cię z haczyka. Firmy obsługujące karty kredytowe sprzedają Twoje zaległe konto agencjom windykacyjnym, które nadal częściej do Ciebie dzwonią. Agencje wysyłają również listy, często grożąc podjęciem kroków prawnych, jeśli nie zapłacisz. Niektóre agencje windykacyjne są bardziej bezwzględne niż inne, ale jedyne, co mogą zrobić zgodnie z prawem, to zadzwonić i wysłać Ci listy. Nadal możesz uzgodnić z nimi plan płatności, ale dalsze ich ignorowanie może skutkować wszczęciem postępowania sądowego.

Akcja sądowa

Jeśli nie podejmiesz próby spłaty zadłużenia lub ustalisz jakiś rodzaj planu płatności, firmy obsługujące karty kredytowe i agencje windykacyjne mogą wnieść pozwy w celu odzyskania długów. Staw się na rozprawie, jeśli otrzymasz zawiadomienie o wszczęciu postępowania. Sędziowie zwykle orzekają na korzyść wierzycieli, ponieważ zawarliście umowę z firmą obsługującą karty kredytowe i nie dokonaliście płatności. Jeśli stawisz się w sądzie, możesz wyjaśnić swoją sytuację finansową, a sędzia może zezwolić ci na przystąpienie do planu spłaty długów. Jeśli posiadasz majątek, taki jak samochód lub dom, możesz go zająć w celu spłaty długów.

Ostatnia deska ratunku

Jeśli nie masz wartościowych rzeczy do likwidacji i nie możesz spłacić swoich długów, orzeczenie sądu przeciwko tobie pozostaje, a Twoi wierzyciele mogą pobrać płatność, gdy odzyskasz swoje problemy finansowe. Alternatywą byłoby ogłoszenie upadłości. W zależności od rodzaju upadłości, sędzia może nakazać spłatę długów, na które możesz sobie pozwolić w porozumieniu z wierzycielem. Niektóre z Twoich rzeczy mogą zostać objęte umową, jeśli są cenne. W rozdziale 7 dotyczącym upadłości sędzia może orzec, że nie masz odpowiedniego mienia lub środków na spłatę długów i może zwolnić cię z obowiązku. Upadłość jest ostatecznością i wpłynie na Twoją zdolność kredytową na lata.

  • Dobre centy finansowe: konsekwencje niespłacenia zadłużenia karty kredytowej
  • Pożyczka: konsekwencje niewypłacalności karty kredytowejRachunki: porady dotyczące konsekwencji niewypłacalności karty kredytowejJerry Shaw pisze dla Spice Marketing i LinkBlaze Marketing. Jego artykuły ukazały się w publikacjach Gannett i American Media Inc. Jest autorem „The Complete Guide to Trust and Estate Management wydanego przez Atlantic Publishing.

    We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy