Co to jest zgodność finansowa?

17.02.2021
Category: Każdym Razem

Zgodność finansowa polega na upewnieniu się, że firma przestrzega zasad. Ma to na celu utrzymanie zaufania inwestorów i zapewnienie efektywności, przejrzystości i uczciwości rynków. Z biegiem czasu systemy zgodności stały się bardziej wyrafinowane i złożone, ponieważ organy regulacyjne monitorują wszystko, od działalności handlowej i standardów rachunkowości po uchylanie się od opodatkowania i pranie pieniędzy. Nowe przepisy często pojawiają się po bańce lub krachu – z dużym naciskiem na zwiększenie regulacji po kryzysie finansowym z 2008 r., Który ujawnił kilka słabych punktów w amerykańskim systemie bankowym.

Jak to działa?

Firmy świadczące usługi finansowe zazwyczaj zatrudniają osobę odpowiedzialną za zgodność, którą może być ich radca prawny (prawnik wewnętrzny) lub urzędnik ds. Zgodności. Ich rolą jest upewnienie się, że firma przestrzega zasad zewnętrznych, a także kontroli wewnętrznej. Aby spełnić wymogi zgodności, firmy muszą wykazać, że mają wdrożony system zgodności i spełniają wymogi dotyczące prowadzenia działalności, a także wymogi dotyczące sprawozdawczości finansowej, kapitału obrotowego, ubezpieczenia i zobowiązań. Muszą również powiadamiać organy regulacyjne za każdym razem, gdy nastąpią zmiany w dostarczonych informacjach.

Jakim ryzykiem zarządzają?

Zadaniem urzędników ds. Zgodności jest zapewnienie, aby firma i jej przedstawiciele postępowali z klientami uczciwie iw dobrej wierze, unikali konfliktów interesów oraz prowadzili księgi i rejestry, które dokładnie odzwierciedlają ich działalność biznesową i transakcje z klientami.

Muszą być na bieżąco z najlepszymi praktykami w swoich branżach, obserwować potencjalnie kłopotliwe sytuacje i wymyślać, jak ograniczać te zagrożenia. Nowe zasady „poznaj swojego klienta, na przykład sprzedawcy stanowi i doradcy muszą zapewnić, że każdy zakup lub sprzedaż papierów wartościowych zalecana klientowi jest odpowiednia.

Jednak firmy finansowe zajmują się również bieżącymi wymaganiami, takimi jak upewnianie się, że wszystkie materiały marketingowe, strony internetowe i dane dotyczące wyników są jasno i odpowiednio ujawniane, a dealerzy i doradcy dostarczają klientom szczegółowych informacji na temat relacji klient-doradca.

Kto ustala zasady?

Zgodność jest zwykle ustalana przez krajowy lub prowincjonalny organ nadzoru papierów wartościowych. Organizacje te określają zasady i monitorują firmy, aby upewnić się, że przestrzegają wymaganych wytycznych. Prowadzą dochodzenia i w razie potrzeby wymierzają kary – od zakazów handlu po opłaty i kary więzienia.

W Stanach Zjednoczonych amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) jest głównym organem egzekwującym prawo rynkowe, ale ściśle współpracuje z Kongresem, innymi departamentami i agencjami federalnymi, giełdami i organizacjami sektora prywatnego. SEC została utworzona po krachu na giełdzie w 1929 roku, aby chronić inwestorów, dostarczać jasnych i wiarygodnych informacji oraz przywrócić zaufanie na rynkach kapitałowych.

Kanada nie ma krajowego organu regulacyjnego ds. Papierów wartościowych i to, czy jest on potrzebny, było przedmiotem wielu debat. Obecnie każda prowincja ma swój własny regulator, ale zwykle ściśle współpracują z innymi agencjami. Na przykład Ontario Securities Commission (OSC) jest częścią Canadian Securities Administrators (CSA), forum zrzeszającego 13 organów nadzoru papierów wartościowych z prowincji i terytoriów Kanady. Współpracuje również z Departamentem Finansów Kanady, Urzędem Kuratora Instytucji Finansowych Kanady (OSFI) i Bankiem Kanady.

Firmy muszą zarejestrować się w organach nadzoru papierów wartościowych i wypełniać rutynowe kwestionariusze dotyczące ich działalności. Często otrzymują ranking ryzyka i są monitorowani zgodnie z przypisanym im poziomem ryzyka. W Ontario OSC przeprowadza przeglądy zgodności, aby upewnić się, że doradcy, zwolnieni dealerzy rynkowi, dealerzy planów stypendialnych i zarządzający funduszami inwestycyjnymi przestrzegają przepisów dotyczących papierów wartościowych Ontario. Kanadyjska Organizacja Regulacyjna Przemysłu Inwestycyjnego (IIROC) oraz Kanadyjskie Stowarzyszenie Dealerów Funduszy Powierniczych (MFDA) również przeprowadzają przeglądy dealerów inwestycyjnych oraz handlowców prowizyjnych w zakresie kontraktów terminowych i dealerów funduszy inwestycyjnych (odpowiednio).

Jak zmieniła się praca urzędników ds. Zgodności?

Specjaliści ds. Zgodności przechodzą do bardziej aktywnej roli w monitorowaniu ryzyka i obserwowaniu zmian regulacyjnych, które mogą mieć wpływ na biznes, zamiast po prostu oferować porady, gdy zostaną o to poproszeni. Stało się to pracą większą i bardziej czasochłonną, wymagającą szerszego zrozumienia wewnętrznego funkcjonowania organizacji, co prowadzi niektórych w branży do narzekania, że ​​system osiągnął „szczytową zgodność. Pojawiło się kilka opcji fintech, aby pomóc firmom zarządzać tym obciążeniem, takich jak Alpha CCO, platforma internetowa, która umożliwia firmom standaryzację procesu gromadzenia danych w opłacalny sposób, a także firmy konsultingowe, które pomagają firmom zarządzać rosnącym obciążenie regulacyjne.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy