Co to jest pożyczka na farmę

17.02.2021

Dzięki bezpośrednim pożyczkom dla właścicieli gospodarstw FSA „utrzymujemy rozwój rolnictwa w Ameryce.

Pożyczki dla właścicieli gospodarstw rolnych oferują do 100 procent finansowania i są cennym źródłem pomocy dla rolników i ranczerów w zakupie lub powiększaniu gospodarstw rodzinnych, ulepszaniu i rozszerzaniu bieżącej działalności, zwiększaniu produktywności rolnictwa i pomocy w dzierżawie gruntów w celu zachowania gruntów rolnych dla przyszłych pokoleń. Przy maksymalnej kwocie pożyczki w wysokości 600 000 USD (300 150 USD w przypadku zaliczki na poczet rolnika), wszystkie bezpośrednie pożyczki na własność gospodarstwa FSA są finansowane i obsługiwane przez Agencję za pośrednictwem lokalnych urzędników ds. Pożyczek rolniczych i menedżerów ds. Pożyczek rolniczych. Finansowanie pochodzi ze środków Kongresu w ramach budżetu USDA.

Zasoby
 • Arkusz informacyjny: Przegląd pożyczek rolniczych (PDF, 800 KB)
 • Podręcznik udzielania pożyczek bezpośrednich 3-FLP (PDF, 1,96 MB)National Agrability ProjectBiblioteka Farm AnswersFarmers.govFormularze aplikacyjne* Wszystkie wnioski o pożyczkę bezpośrednią FSA wymagają tych samych podstawowych formularzy.

  Jednoczesne wnioski o bezpośrednią pożyczkę na własność gospodarstwa i bezpośrednią pożyczkę operacyjną należy połączyć w jednym formularzu wniosku o pożyczkę.

  Kiedy spotkasz się z pracownikami programu pożyczek dla gospodarstw rolnych w powiecie FSA, zostaniesz poproszony o wypełnienie dodatkowych formularzy w oparciu o wymagania programu pożyczkowego obowiązujące dla danego rodzaju pożyczki.

  Często Zadawane PytaniaPożyczki FSA Direct Farm Ownership służą do:

  • kup farmę lub ranczo
  • powiększyć istniejącą farmę lub ranczowpłacić zaliczkę na farmęzakup służebnościzbudować, zakupić lub ulepszyć budynki mieszkalne na farmę, budynki usługowe lub inne obiekty i ulepszenia niezbędne do funkcjonowania gospodarstwapromować zachowanie i ochronę gleby i wodyzapłacić koszty zamknięcia kredytuIstnieją 3 rodzaje bezpośrednich pożyczek na własność gospodarstwa rolnego: „zwykłe, wspólne finansowanie i przedpłata w zależności od indywidualnych potrzeb. FSA oferuje również mikrokredyt dla bezpośredniego gospodarstwa rolnego na mniejsze potrzeby finansowe.

   Wspólne finansowanie, znane również jako pożyczka na udział, pozwala FSA zapewnić dostęp do kapitału większej liczbie rolników i farmerów. FSA pożycza do 50 procent ceny lub wartości zakupionej nieruchomości. Komercyjny pożyczkodawca, program państwowy lub sprzedawca kupowanej farmy lub rancza zapewnia saldo funduszy pożyczkowych, z gwarancją FSA lub bez niej.

   Pożyczka zaliczkowa dostępna tylko dla kwalifikujących się początkujących rolników i farmerów i / lub mniejszości i kobiet ubiegających się o zaliczkę jest specjalnym rodzajem programu pożyczek na bezpośrednie posiadanie gospodarstwa rolnego, który częściowo finansuje zakup rodzinnego gospodarstwa rolnego lub rancza. Początkujący rolnicy nie muszą przedstawiać się jako mniejszość ani kobiety, a osoby ubiegające się o pożyczkę z mniejszości i kobiety nie muszą być początkującymi rolnikami.

   Pożyczka na własność gospodarstwa rolnego zaliczkowa jest jedynym programem pożyczkowym, który nie zapewnia 100-procentowego finansowania. Pożyczki zaliczkowe wymagają od wnioskodawców zapłacenia 5 procent ceny zakupu gospodarstwa.

   Zgodnie z definicją początkującego rolnika, wnioskodawcy ubiegający się o pożyczkę zainteresowani pożyczką zaliczkową nie mogą posiadać więcej niż 30 procent średniej wielkości gospodarstwa w momencie składania wniosku. Wnioskodawca może przekroczyć 30 procent po zamknięciu pożyczki. W obliczeniach wykorzystano najbardziej aktualne dane Spisu Rolnictwa.

   Maksymalna kwota pożyczki dla „zwykłej pożyczki na bezpośrednie posiadanie gospodarstwa rolnego wynosi 600 000 USD. Maksymalna kwota pożyczki w przypadku pożyczki na wspólne finansowanie lub udział w posiadaniu gospodarstwa rolnego wynosi 600 000 USD.

   Maksymalna kwota pożyczki bezpośredniej zaliczki na własność gospodarstwa rolnego działa inaczej. Maksymalna kwota pożyczki w ramach tego programu pożyczkowego nie przekroczy 45 procent w zależności od tego, która z tych kwot jest niższa:

   • cena zakupu;
   • szacunkowa wartość nabywanego gospodarstwa; lub667 000 $.Saldo ceny zakupu nieobjęte pożyczką zaliczkową i zaliczką wnioskodawcy może zostać sfinansowane przez komercyjnego, spółdzielczego lub prywatnego pożyczkodawcę, w tym sprzedawcę. Finansowanie udzielone przez FSA i wszystkich innych wierzycieli nie może przekroczyć 95 procent ceny zakupu. Gwarancja FSA może zostać wykorzystana, jeżeli finansowanie zapewniają uprawnieni pożyczkodawcy.

    Pobierana stopa procentowa jest zawsze niższą stopą obowiązującą w momencie zatwierdzenia kredytu lub zamknięcia kredytu dla danego rodzaju kredytu. Stopy procentowe są obliczane i księgowane pierwszego dnia każdego miesiąca.

    Maksymalny okres spłaty pożyczki Direct Farm Ownership i Joint Financing wynosi 40 lat.

    Okres spłaty części pożyczki zaliczkowej udzielonej przez FSA wynosi 20 lat. Część finansowania spoza FSA musi obejmować co najmniej 30-letni okres spłaty, przy czym płatność balonowa nie jest dozwolona w ciągu pierwszych 20 lat pożyczki.

    Istnieją 3 różne rodzaje kwalifikacji do uzyskania bezpośredniej pożyczki na własność gospodarstwa rolnego, które należy spełnić:

    • kwalifikujące się gospodarstwo rolne
    • ogólne wymagania kwalifikacyjnedoświadczenie w zarządzaniu gospodarstwemPo pierwsze, operacja musi być kwalifikowalnym przedsiębiorstwem rolnym. Fundusze pożyczkowe dla właścicieli gospodarstw rolnych nie mogą być wykorzystywane do finansowania przedsięwzięć pozarolniczych, takich jak egzotyczne ptaki, ryby tropikalne, psy lub konie wykorzystywane do celów innych niż rolnicze (wyścigi, rekreacja, pokazy i wyżywienie).

     Wszyscy ubiegający się o pożyczkę muszą być w stanie spełnić następujące ogólne wymagania kwalifikacyjne:

     • nie może mieć federalnego lub stanowego wyroku skazującego za sadzenie, uprawę, uprawę, produkcję, zbieranie, przechowywanie, handel lub posiadanie substancji kontrolowanych
     • posiadają zdolność prawną do przyjęcia odpowiedzialności za zobowiązanie kredytowemieć akceptowalną historię kredytowąbyć obywatelem Stanów Zjednoczonych, obcokrajowcem lub legalnym rezydentem Stanów Zjednoczonych, w tym Portoryko, Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych, Guam, Samoa Amerykańskie i niektóre byłe Pacific Trust Territonie otrzymali wcześniej umorzenia długów przez Agencję, w tym gwarancji spłaty strat z tytułu kredytunie być w stanie uzyskać wystarczającego kredytu w innym miejscu, z gwarancją pożyczki FSA lub bez niejnie zalegać z jakimkolwiek długiem federalnym, innym niż dług podatkowy IRS, w momencie zamknięcia kredytunie kwalifikują się z powodu dyskwalifikacji wynikającej z naruszenia federalnego ubezpieczenia uprawbyć w stanie wykazać się wystarczającym doświadczeniem w zarządzaniu gospodarstwem poprzez edukację, szkolenie w miejscu pracy i / lub ogólne doświadczenie w gospodarstwie, aby zapewnić rozsądne perspektywy spłaty pożyczkimusi być właścicielem-operatorem rodzinnego gospodarstwa po zamknięciu kredytuPożyczka Direct Farm Ownership różni się od wszystkich innych ofert pożyczek FSA, ponieważ Kongres wprowadził do prawa wymóg dodatkowego doświadczenia w zarządzaniu gospodarstwem przez 3 lata. Te 3 lata doświadczenia muszą przypadać w ciągu 10 lat od daty złożenia wniosku o pożyczkę. /p

      Osoby ubiegające się o pożyczkę mogą zastąpić 1 rok z tych 3 lat, jeśli posiadają 1 z poniższych:

      • wykształcenie policealne w zakresie rolniczym; i / lub
      • duże doświadczenie w zarządzaniu biznesem; i / lubdoświadczenie przywódcze lub menedżerskie podczas służby w dowolnej gałęzi wojska.Aby uzyskać kredyt na 2 z 3 lat, wnioskodawcy muszą wykazać 2 z poniższych:

      • nie mniej niż 16 godzin nauki na poziomie policealnym w zakresie rolniczym; i / lub
      • znaczące doświadczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwem z co najmniej rocznym zarządzaniem w dziedzinie niezwiązanej z rolnictwem, gdzie codzienne obowiązki kandydata obejmowały bezpośrednie doświadczenie w zarządzaniu, takie jak decyzje personalne, listy płac i zamawianie zapasów. Innymi słowy, nie jest to osoba, która jest żłobem tylko z tytułu; i / lubzostał honorowo zwolniony z sił zbrojnych USA; i / lubco najmniej 1 rok doświadczenia jako najemna rolnicza siła robocza z istotnymi obowiązkami kierowniczymi; i / lubpomyślnie ukończył program zarządzania gospodarstwem rolnym oferowany przez spółdzielcze usługi doradcze, szkołę społeczną, zawodowy program rolniczy dla dorosłych, organizację non-profit lub szkołę lub uniwersytet przyznający grunty; i / lubpomyślnie ukończył program mentoringu rolniczego, staż lub staż, z naciskiem na wymagania w zakresie zarządzania i codzienne decyzje dotyczące zarządzania gospodarstwem; i / lubpomyślnie spłacił pożyczkę dla młodzieży FSA; i / lubmają ustalone relacje z osobą, która ma doświadczenie w rolnictwie lub hodowlach lub jest emerytowanym rolnikiem lub ranczerem i uczestniczy jako doradca w programie US Small Business Administration’s Service Corps of Retired Executives (SCORE) lub w lokalnej farmie lub operator lub organizacja rancza zatwierdzona przez Sekretarza, która jest zaangażowana w opiekę nad rolnikiem lub hodowcą.Istnieją 2 sposoby całkowitego ominięcia wymogu posiadania trzyletniego doświadczenia w zarządzaniu gospodarstwem:

       • skorzystać z programu pożyczki Gwarantowane posiadanie gospodarstwa rolnego, który działa za pośrednictwem komercyjnego pożyczkodawcy; lub
       • mieć co najmniej 1-roczne doświadczenie jako najemna rolnicza siła robocza z istotnymi obowiązkami kierowniczymi i pracować z mentorem SCORE.FSA nie wykorzystuje ocen kredytowych. Oczekuje się, że osoby ubiegające się o pożyczkę będą miały akceptowalną historię spłat u innych wierzycieli, w tym rządu federalnego. Osoby ubiegające się o pożyczkę nie są automatycznie dyskwalifikowane, jeśli występują pojedyncze przypadki powolnych płatności; brak historii kredytowej; lub jeśli można wykazać, że jakiekolwiek niedawne niepożądane problemy kredytowe były przejściowe i poza kontrolą wnioskodawcy. „Brak historii transakcji kredytowej wnioskodawcy nie oznacza automatycznie niedopuszczalnej historii kredytowej.

        Wiele odpowiedzi można znaleźć w naszej broszurze „Twój przewodnik po pożyczkach dla gospodarstw rolnych FSA (pdf, 3,47 MB). Zaleca się również, aby zadzwonić i umówić się na spotkanie z najbliższym urzędnikiem ds. Pożyczek na farmę lub kierownikiem ds. Pożyczek na farmę. Urzędnicy agencji są zobowiązani do :

        • pomoc wnioskodawcom w wypełnieniu formularzy FSA i zebraniu informacji niezbędnych do złożenia wniosku;
        • wyjaśnić procedurę składania wniosku, proces i wymagania dotyczące kompletnego wniosku;pomagać wnioskodawcom w wypełnianiu formularzy FSA i identyfikowaniu źródeł informacji potrzebnych do kompletnego wniosku, jeśli wymagana jest pomoc;poinformować wnioskodawców o innych dostawcach pomocy technicznej, którzy mogą udzielić pomocy za niewielką opłatą lub bezpłatnie. Niektóre przykłady obejmują między innymi Cooperative Extension Service, organizacje i instytucje non-profit, Międzyplemienną Radę ds. Rolnictwa i inne podobne organizacje; idoradzić wnioskodawcom alternatywne rozwiązania, które pomogą przezwyciężyć wszelkie przeszkody utrudniające uzyskanie kwalifikowalności do pożyczki FSA.

  We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy