Co to jest opłata bankowa i jak działa

17.02.2021

Zdjęcie: Miguel Co The Balance 2020

Opłaty bankowe dają wierzycielom potężne narzędzie windykacyjne, gdy zalega z płatnościami. To nie znaczy, że jesteś bezsilny. W niektórych sytuacjach można uniknąć opłaty, zwłaszcza gdy jedyne pieniądze na koncie pochodzą ze świadczeń federalnych.

Jak działa opłata bankowa

Opłata bankowa to czynność prawna, która umożliwia wierzycielom pobieranie środków z Twojego konta bankowego. Twój bank zamraża środki na Twoim koncie, a bank jest zobowiązany do wysłania tych pieniędzy wierzycielom, aby spłacić Twój dług.

Aby wierzyciel mógł zażądać środków z Twojego rachunku bankowego, musi on przedstawić bankowi wniosek, w którym przedstawi on dowód orzeczenia sądowego przeciwko Tobie. Niektórzy wierzyciele rządowi, tacy jak IRS, nie wymagają wyroku sądu. Kilka rzeczy, które powinieneś wiedzieć:

 • Ostrzeżenie z wyprzedzeniem: po złożeniu wniosku przez wierzyciela bank zamrozi Twoje konto i sprawdzi sytuację. Twój bank może nie powiadomić Cię, że opłata bankowa jest w toku, a wierzyciele również mogą Cię nie powiadomić. Opłata to strategia, z której wierzyciele zazwyczaj korzystają dopiero po rezygnacji z innych sposobów ściągania należności od Ciebie. Przypuszczalnie już wtedy wiesz, że wierzyciele podejmują kroki prawne i próbują uzyskać od ciebie pieniądze.
 • Opcje sporu: Powinieneś mieć możliwość zakwestionowania opłaty. Może to zapobiec lub zmniejszyć całkowitą kwotę pieniędzy, którą wierzyciele mogą pobrać z Twojego konta. Jeśli nie podejmiesz żadnych działań, pożyczkodawcy mogą całkowicie opróżnić Twoje konto, co utrudnia pokrycie niezbędnych wydatków. Możesz skończyć z odbijaniem czeków i płaceniem dodatkowych opłat za opóźnienia w innych organizacjach. Ponadto bank zazwyczaj pobiera opłatę za przetworzenie opłaty. Wcześniejsze Jeśli nie masz pewności, kto pobiera opłaty z Twojego konta, Twój bank powinien być w stanie podać dane kontaktowe wierzyciela.

  Sposoby powstrzymania opłaty

  Opłaty bankowe mogą obowiązywać do momentu całkowitego zaspokojenia długu i mogą być wielokrotnie wykorzystywane. Jeśli za pierwszym razem nie masz wystarczających środków, wierzyciele mogą wracać wielokrotnie.

  Możesz jednak potencjalnie zapobiec i ograniczyć opłaty na swoim koncie. Porozmawiaj z lokalnym prawnikiem (przepisy różnią się w zależności od stanu), aby dowiedzieć się, jakie opcje są dla Ciebie dostępne. Możliwe podejścia obejmują:

 • Błąd wierzyciela: jeśli nie jesteś im winien pieniędzy, możesz walczyć z opłatą i uniemożliwić wierzycielowi dalsze postępy. Takie podejście może się sprawdzić, jeśli już spłaciłeś dług lub kwota jest nieprawidłowa.
 • Kradzież tożsamości: jeśli padłeś ofiarą kradzieży tożsamości, możesz udowodnić, że środki otrzymała inna osoba niż Ty. Stary dług: Jeśli upłynął termin przedawnienia, wierzyciel może nie mieć uprawnień do ściągania należności z Twojego konta, ale może to zależeć od Twojego miejsca zamieszkania, prawa państwa wymienionego w umowie kredytowej, rodzaju zadłużenia i inne czynniki. Wcześniejsze  Brak powiadomienia: jeśli wierzyciel nie powiadomił Cię o żadnych czynnościach prawnych – nie zostałeś doręczony prawidłowo i zgodnie z prawem – możliwe jest wstrzymanie wszelkich przyszłych działań prawnych przeciwko tobie. Upadłość: ogłoszenie upadłości może zatrzymać proces, przynajmniej tymczasowo. Wcześniejsze    Negocjacje: każde porozumienie, które osiągniesz z wierzycielami, może zatrzymać ten proces. Warto spróbować negocjować, aby przejąć kontrolę nad sytuacją. Na przykład Internal Revenue Service (IRS) może zwolnić Cię z opłaty, jeśli stwierdzi, że proces powoduje „natychmiastowe trudności gospodarcze. Wcześniejsze Liczy się również źródło finansowania. W zależności od tego, jak masz pieniądze na koncie, mogą one nie być dostępne dla wierzycieli. Twój bank powinien dowiedzieć się, czy saldo Twojego konta zawiera środki chronione. Jednak sytuacja może się skomplikować, jeśli masz depozyty z kilku różnych źródeł. Specjalne traktowanie dotyczy:

 • Płatności federalne: świadczenia, takie jak płatności z tytułu ubezpieczenia społecznego lub federalne emerytury pracowników, są zazwyczaj chronione. Jeśli jednak jesteś winien pieniądze rządowi federalnemu, nie cieszysz się taką ochroną, jak gdybyś był winny prywatnemu wierzycielowi.  
 • Alimenty: Pieniądze otrzymane z alimentów również mogą być zwolnione z poboru. Jeśli jednak zalegasz z alimentami, byłemu może być łatwiej wejść na Twoje konto bankowe. Wcześniejsze Kto korzysta z opłat

  Za nałożenie opłaty może odpowiadać kilka różnych rodzajów wierzycieli. IRS i Departament Edukacji są szczególnie skłonne do korzystania z opłat, ale prywatni wierzyciele (pożyczkodawcy, osoby otrzymujące alimenty itp.) Również mogą wygrać wyrok przeciwko tobie i pobrać konto.

  Jeśli jesteś winien pieniądze i nie jesteś w stanie osiągnąć porozumienia z jakimkolwiek wierzycielem, najlepiej przewidzieć, że może on użyć opłaty jako strategii zbierania środków.

  Uzyskaj pomoc prawną

  Ponownie, ważne jest, aby zasięgnąć porady lokalnego prawnika, który jest zaznajomiony z twoją sytuacją, gdy masz potencjalne problemy prawne. Prawa różnią się w zależności od stanu i rzeczy zmieniają się w czasie. Poza tym każda sytuacja jest inna. Odwołanie się od opłaty jest skomplikowanym procesem i być może będziesz musiał argumentować swoją sprawę. Wierzyciele zrobią wszystko, co w ich mocy, aby argumentować, że środki na Twoim koncie nie są zwolnione.

  We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy