Co to jest inwestowanie kapitału wysokiego ryzyka – i jak możesz to zrobić?

17.02.2021

Venture capital to poziom inwestycji, który zwykle ma miejsce przed wejściem firmy na giełdę. To gra na wysokie stawki, która wiąże się zarówno z ryzykiem ogromnych strat – w tym całej inwestycji – jak i generującą niesamowite zwroty.

To nie jest dla osób o słabym sercu, ani dla szczupłego portfela. Inwestorzy kapitału wysokiego ryzyka muszą mieć możliwość inwestowania znacznych kwot pieniędzy. Muszą też zaryzykować jego utratę . Co, co nie jest zaskakujące, zdarza się częściej niż nie.

Z tego powodu inwestowanie kapitału podwyższonego ryzyka nie jest dostępne dla przeciętnego inwestora. Ale dla zamożnych osób i organizacji może on przynosić ogromne zyski. Po drodze jest także głównym motorem wzrostu gospodarczego.

Co to jest kapitał wysokiego ryzyka?

Kapitał wysokiego ryzyka jest powszechnie nazywany po prostu „VC. To finansowanie dla startupów i małych firm, które chcą się rozwijać. W wielu przypadkach firmy mają nadzieję na wejście na giełdę. Potrzebują jednak kapitału, aby osiągnąć poziom wielkości, wzrostu i rentowności, który to umożliwi.

Zwykle szukają w tym celu pieniędzy VC, ponieważ ich nowość lub niewielki rozmiar – lub połączenie obu – utrudniają uzyskanie finansowania z banków i innych tradycyjnych źródeł. A ponieważ nie są jeszcze spółkami notowanymi na giełdzie, nie mają dostępu do rynków kapitałowych tak, jak robią to duże korporacje publiczne. Zamiast tego zwracają się do finansowania VC.

Chociaż opinia publiczna może nie być w pełni świadoma wpływu, jaki ma finansowanie VC na gospodarkę, jest to kluczowy czynnik w fazie wzrostu wielu małych firm, a nawet całej gospodarki. Stanford Graduate School of Business poinformował, że jedna na pięć spółek publicznych w USA otrzymała finansowanie kapitału podwyższonego ryzyka na pewnym etapie ich tworzenia.

Jak działa kapitał wysokiego ryzyka

Jak wspomniano powyżej, małe firmy nie mają dostępu do rynków kapitałowych. Często są zbyt nowe lub zbyt małe, aby uzyskać tradycyjne pożyczki bankowe. Firmy często rozpoczynają działalność, korzystając z kapitału dostarczonego przez właścicieli firm. Ale jak to często bywa w przypadku firm typu start-up, rentowność dopiero za kilka lat. Kiedy więc właściciele już zdobędą własne środki finansowe, muszą szukać zewnętrznych źródeł finansowania, aby rozwijać biznes.

Dyrektorzy biznesowi często szukają firmy venture capital lub aniołów biznesu (patrz opis aniołów biznesu poniżej), aby zapewnić finansowanie na ten cel.

Firma przedkłada biznesplan firmie venture capital. Następnie firma venture capital zbada sprawę. Będzie to obejmować pełne badanie i analizę modelu biznesowego firmy, produktów, sytuacji finansowej i wyników, historii głównych firm, branży, w którą jest zaangażowana, i wielu innych czynników.

Jeśli firma venture capital zdecyduje się pójść dalej i zainwestować w startup, złoży propozycję. Będzie to obejmować kwotę inwestycji, którą są gotowi dokonać. Firma określi również udział kapitałowy w spółce, który spodziewa się mieć w zamian. Ta inwestycja pieniędzy VC zazwyczaj odbywa się w fazach, zwanych powszechnie rundami . Może być kilka rund finansowania w ciągu kilku lat.

Rundy finansowania

Finansowanie będzie udzielane w rundach, po części dlatego, że inwestor kapitału podwyższonego ryzyka chce mieć pewność, że startup spełnia oczekiwane cele i prognozy. W rzeczywistości każda kolejna runda finansowania może być uzależniona od spełnienia przez firmę kolejnych celów. Firma venture capital może nawet odgrywać aktywną rolę w zarządzaniu biznesem firmy. To zaangażowanie jest często zaletą dla startupu, ponieważ inwestorzy kapitału wysokiego ryzyka mają duże doświadczenie w rozwijających się firmach.

Inwestor venture capital będzie oczekiwał, że zainwestuje w startup przez kilka lat, dając firmie szansę na rozwój i realizację zakładanych celów. Efektem jest przejęcie startupu przez inną firmę lub rozpoczęcie pierwszej oferty publicznej (IPO).

W obu przypadkach oczekuje się, że przejęcie lub pierwsza oferta publiczna przyniosą znaczną stopę zwrotu z kwoty pieniędzy zainwestowanej przez firmę venture capital.

Dlaczego inwestor miałby inwestować w kapitał wysokiego ryzyka?

Finansowanie VC jest niewątpliwie jednym z najbardziej ryzykownych rodzajów inwestycji. Dzieje się tak, ponieważ ryzyko niepowodzenia start-upów jest większe niż prawdopodobieństwo sukcesu. W rzeczywistości ponad 70% startupów kończy się niepowodzeniem na którymś etapie procesu VC.

Może się zdarzyć, że model biznesowy firmy zawodzi lub napotka na silniejszą niż oczekiwano konkurencję. Może się również nie udać, ponieważ nie jest w stanie pozyskać finansowania uzupełniającego (kolejne rundy dodatkowego finansowania). Wiele startupów jest finansowanych przez wiele firm venture capital. Dlatego zawsze istnieje szansa, że ​​jeden lub więcej osób zdecyduje się nie kontynuować w którymś momencie procesu uruchamiania.

Jednak pomimo tych zagrożeń finansowanie VC może być niewiarygodnie opłacalne. Na przykład inwestor venture capital może zainwestować 20 milionów dolarów w start-up w zamian za 20% udziałów w firmie. Jeśli startup zbierze 1 miliard dolarów w swojej ofercie publicznej, udział kapitału wysokiego ryzyka wzrośnie do 200 milionów dolarów. To da im zwrot 10 do 1 z początkowej inwestycji.

Biorąc pod uwagę, że tak wiele start-upów biznesowych upada, firmy venture capital stale inwestują w wiele start-upów. Rozumie się, że niektórym się nie uda, ale to wystarczy, aby odnieść sukces – i odnieść spektakularny sukces – aby zrównoważyć straty i przynieść znaczne zyski. Na przykład pojedynczy zysk 10 do 1 z udanej transakcji VC może z łatwością zrównoważyć straty pięciu nieudanych startupów.

Źródła kapitału wysokiego ryzyka

Inwestor kapitału wysokiego ryzyka może być zamożną osobą lub może to być firma kapitału podwyższonego ryzyka składająca się z wielu zamożnych osób. Ponadto banki inwestycyjne i inne instytucje finansowe angażują się w finansowanie VC, często tworząc spółki.

Ponieważ inwestorzy są zamożni, mogą sobie pozwolić na poniesienie strat związanych z finansowaniem VC. Ale są to zazwyczaj inwestorzy, którzy szukają znacznie wyższych zwrotów ze swoich pieniędzy, niż byłyby dostępne w przypadku tradycyjnych inwestycji, takich jak inwestycje bankowe, obligacje, akcje, fundusze inwestycyjne i fundusze giełdowe.

Inwestowanie w VC oferuje znacznie wyższy potencjalny zwrot z ich pieniędzy. Tacy inwestorzy zwykle dysponują takim bogactwem, że większość swoich pieniędzy mogą mieć w tradycyjnych inwestycjach o niższym ryzyku, poświęcając jednocześnie niewielki procent swoich portfeli na pożyczki VC wysokiego ryzyka w pogoni za znacznie wyższymi zwrotami.

Firmy venture capital mogą być również wysoce wyspecjalizowane. Korzystając z wiedzy zdobytej w pewnych branżach lub być może tych, w których firma odniosła szczególnie wysoki poziom sukcesu, firma VC może skoncentrować się na niewielkiej liczbie branż lub nawet w jednej branży. Na przykład firma VC może specjalizować się w nowatorskich technologiach. Wiele firm VC wniesie również do transakcji specjalistyczną wiedzę branżową. Dzięki temu mogą zapewnić firmie startowej korzyści pozafinansowe.

Firmy venture capital można znaleźć za pośrednictwem National Venture Capital Association (NVCA). To organizacja, która reprezentuje setki firm VC.

Anioł BiznesuInwestorzy aniołowie to inna grupa inwestorów małych firm. Pełnią one bardzo podobną funkcję co inwestorzy kapitału wysokiego ryzyka, dlatego często uważa się, że są tym samym. Aniołowie inwestorzy to zamożne osoby, które działają samodzielnie jako inwestorzy w start-upy, a nie jako część grupy lub organizacji finansującej VC.

Często sami są przedsiębiorcami. Wiedzą, jak prowadzić biznes i sprawić, by odnosił sukcesy i rozwijał się. Zazwyczaj koncentrują swoją działalność inwestycyjną na bardzo niewielkiej liczbie branż, w których ich wiedza jest największa. W niektórych przypadkach inwestorzy aniołowie są również inwestorami nierynkowymi. Oznacza to, że mogą dobrze znać właścicieli startupu, w który planują zainwestować, i mieć wysoką opinię na temat zdolności tej osoby do odniesienia sukcesu.

W niektórych przypadkach anioł inwestor będzie odgrywał aktywną rolę w zarządzaniu startupem. Ale w innych może po prostu funkcjonować jako cichy partner.

Prawdziwe przykłady kapitału wysokiego ryzyka

Uber jest doskonałym przykładem udanego finansowania VC. Jak dotąd firma pozyskała 12,9 miliardów dolarów z kapitału wysokiego ryzyka w dziewięciu rundach finansowania. Ale firma została ostatnio wyceniona na 68 miliardów dolarów. To ponad pięć razy więcej niż kwota funduszy VC i kapitału prywatnego inwestującego w firmę. Chociaż Uber nie został jeszcze upubliczniony, inwestorzy kapitału wysokiego ryzyka mogą zarobić ogromną gratkę, kiedy (lub jeśli) tak się stanie.

Jeszcze lepszym przykładem jest WhatsApp. Jest to popularna aplikacja do obsługi wiadomości na smartfony. W kwietniu 2011 r. Firma venture capital Sequoia Capital zainwestowała 8 milionów dolarów w WhatsApp w zamian za 15% udział w firmie. W lutym 2013 r. Sequoia Capital zainwestował w spółkę kolejne 50 milionów dolarów. W momencie finansowania w 2013 roku WhatsApp był wyceniany na 1,5 miliarda dolarów.

Ale potem w 2014 roku uderzył piorun. WhatsApp został przejęty przez Facebooka za ponad 19 miliardów dolarów. Wartość 15% udziałów w Sequoia Capital wzrosła nagle o prawie 3 miliardy dolarów. To około 50 do 1 zwrotu z inwestycji venture capital w wysokości 58 milionów dolarów.

Oczywiście nie wszystkie fundusze VC kończą się szczęśliwie. Na przykład firmy venture capital i anioły biznesu zainwestowały 108 milionów dolarów w darmowego dostawcę usług telefonicznych ChaCha. Ale firma wyszła z interesu, a inwestorzy ostatecznie odpisali swoje inwestycje.

Wygrywasz trochę; tracisz trochę. Jednak firmy venture capital mają nadzieję, że uda im się wygrać wystarczająco duże kwoty, aby z nawiązką zrekompensować większe straty, jakie poniosą.

Jak inwestować jak inwestor typu venture capital

W ostatnich latach internet umożliwił platformy inwestycyjne, które pozwalają inwestować jak inwestor venture capital. Witryny te pozwalają inwestorom skorzystać z bezprecedensowych transakcji – zwłaszcza poprzez finansowanie społecznościowe.

Witryny te umożliwiają małym firmom i przedsiębiorcom pozyskiwanie funduszy z puli małych, indywidualnych inwestorów. W ten sposób nie muszą przedstawiać pomysłu jednej dużej firmie venture capital. Dziesiątki, a nawet setki inwestorów mogą sfinansować jedną ofertę.

Sami inwestorzy będą mieli możliwość inwestowania w transakcje, które w innym przypadku nie byłyby dla nich dostępne. Niektóre z tych możliwości mogą być ogromne.

Oto lista jednych z najfajniejszych platform, które pozwalają działać jak inwestor typu venture capital:

  • CircleUp – Inwestuj w innowacyjne nowe produkty.
  • Microventures – Inwestuj w startupy. SharesPost – Poruszaj się po „nowym rynku prywatnym. Lista aniołów – Zbuduj portfolio różnorodnych startupów. Equidate – Inwestuj na „giełdzie prywatnych firm technologicznych. EquityZen – Wejdź przed IPO. Crowdfunder – Bezpłatny dostęp do prywatnych ofert.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy