Co stanie się z pożyczkami studenckimi i pożyczkowymi, jeśli pożyczkobiorca umrze?

17.02.2021
Category: Jest Również

Wysokie saldo kredytu studenckiego może sprawić, że poczujesz się, jakbyś spłacał ten dług do końca życia. Ale co by się stało, gdybyś umarł, zanim spłacą się twoje pożyczki?

Czy pożyczki studenckie umarłyby razem z tobą? Czy najbliższy krewny byłby odpowiedzialny za spłatę zadłużenia z tytułu kredytu studenckiego? Czy pożyczki studenckie zostałyby obciążone Twoją nieruchomością? Czy twoja uczelnia staje się odpowiedzialna za dług? Czy Departament Edukacji Stanów Zjednoczonych umorzył lub umorzył dług? A może Twoje pożyczki studenckie po prostu cudownie wyparowują?

Odpowiedź zależy od rodzaju pożyczek studenckich lub rodzicielskich oraz warunków pożyczek.

Śmierć z federalnych kredytów studenckich

Federalne pożyczki studenckie są spłacane po śmierci pożyczkobiorcy, niezależnie od tego, ile jesteś winien w chwili śmierci. Pożyczki Federal Parent PLUS są również zwalniane w przypadku śmierci ucznia, na którego rzecz zostały pożyczone.

Pożyczki Federal Grad PLUS i Federal Parent PLUS są zwalniane, nawet jeśli mają indosanta. (Indosariusz działa jak współwypisujący na Federalnej Pożyczce PLUS).

Aby spłacić dług, należy dostarczyć firmie obsługującej pożyczkę lub Departamentowi Edukacji Stanów Zjednoczonych kopię aktu zgonu.

Jest tylko jeden haczyk w spłacie długu z federalnego kredytu studenckiego. Umorzenie długu jest traktowane przez IRS jako dochód, co prowadzi do powstania zobowiązania podatkowego. Rząd federalny może wysłać 1099-C do majątku pożyczkobiorcy lub pożyczkobiorcy pożyczki Federal Parent PLUS. Zobowiązanie podatkowe jest mniejsze niż umorzony dług, ale nadal może to być niebanalna kwota.

Jednak ustawa o cięciach podatkowych i zatrudnieniu z 2017 r. Dodała wyłączenie z dochodów z tytułu zadłużenia z tytułu kredytu studenckiego, który jest umorzony z powodu śmierci pożyczkobiorcy lub studenta, na którego rzecz kredyt został pożyczony, w latach 2018-2025 włącznie.

Anulowanie prywatnych kredytów studenckich

Nie ma prawa zobowiązującego pożyczkodawców do anulowania prywatnych pożyczek studenckich po śmierci pożyczkobiorcy.

Około połowa prywatnych programów pożyczek studenckich oferuje wypłaty z tytułu śmierci, które są podobne do zwolnień z federalnych pożyczek studenckich. W przypadku śmierci pożyczkobiorcy prywatna pożyczka studencka zostaje anulowana, a współpożyczkodawca nie spłaci długu.

Jednak połowa prywatnych programów pożyczek studenckich nie oferuje świadczeń z tytułu śmierci. W przypadku śmierci pożyczkobiorcy pożyczkodawca obciąży majątek pożyczkobiorcy długiem. Cosigner staje się odpowiedzialny za spłatę pozostałego zadłużenia po uregulowaniu spadku.

Cosigners powinien zadzwonić do pożyczkodawcy i zapytać o proces współczucia pożyczkodawcy. Jeśli infolinia jest zdezorientowana, zadzwoń bezpośrednio do pożyczkodawcy i poproś o rozmowę z rzecznikiem pożyczkodawcy. Kredytodawcy są bardziej skłonni do umorzenia długu, gdy pożyczkobiorca zginął w akcji podczas służby w siłach zbrojnych Stanów Zjednoczonych lub jako pierwsza pomoc. Pożyczkodawcy są również bardziej skłonni do umorzenia długu, gdy współpłacący jest wyraźnie niezdolny do spłaty zadłużenia lub gdy w grę wchodzą media.

A jeśli jesteś żonaty?

Jeśli umrzesz, twój owdowiały małżonek może zostać odpowiedzialny za spłatę twoich pożyczek studenckich, w zależności od twojego legalnego miejsca zamieszkania i tego, czy pożyczki zostały pożyczone podczas małżeństwa.

W dziewięciu stanach będących własnością wspólnoty – Arizonie, Kalifornii, Idaho, Luizjanie, Nevadzie, Nowym Meksyku, Teksasie, Waszyngtonie i Wisconsin – pozostały przy życiu małżonek może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za spłatę prywatnej pożyczki studenckiej po śmierci męża lub żony, nawet jeśli nie spłacali pożyczek, ale tylko wtedy, gdy pożyczka została zaciągnięta po ślubie.

Jeżeli pożyczka została pożyczona przed zawarciem małżeństwa lub para nie mieszkała w państwie będącym własnością społeczną, małżonek ten nie ponosi odpowiedzialności za pożyczki, chyba że pożyczkę zaciągnął.

Zminimalizuj swoje ryzyko

Śmierć nigdy nie jest wygodnym tematem do przemyślenia lub rozmowy, ale jeśli chodzi o reperkusje finansowe, jakie może wywołać na Twoich bliskich, przygotuj się z wyprzedzeniem na najgorsze. Rozważ te wskazówki, aby pomóc swoim bliskim poradzić sobie z długami w przypadku przedwczesnej śmierci:

  • Wszystkie federalne pożyczki studenckie są spłacane po odejściu pożyczkobiorcy. W przypadku pożyczek Federal Parent PLUS dług jest również umarzany w przypadku śmierci ucznia, na którego pożyczkę została pożyczona.
  • W przypadku prywatnych pożyczek studenckich zasady zwolnienia z powodu śmierci różnią się w zależności od pożyczkodawcy, dlatego przed zaciągnięciem pożyczki należy rozważyć zasady każdego pożyczkodawcy. Jeśli już zdecydowałeś się na prywatną pożyczkę, rozważ refinansowanie pożyczki do prywatnej pożyczki studenckiej, która oferuje opcje wypisu z powodu śmierci.Poszukaj pożyczkodawców, którzy mogą oferować specjalne polisy dotyczące wybaczania śmierci i niepełnosprawności, takich jak College Ave, Discover i Sallie Mae.Jeśli pożyczkodawca nie oferuje zwolnienia z tytułu śmierci, uzyskaj terminową polisę na życie o wartości nominalnej równej aktualnemu saldzie kredytów studenckich i innych długów, aby spadkobiercy nie musieli pokrywać kosztów spłaty studenta zadłużenie kredytowe.Jeśli jesteś w związku małżeńskim i mieszkasz w państwie będącym własnością społeczną, zapoznaj się z prawem swojego stanu. Umowa przedmałżeńska lub przedmałżeńska może chronić współmałżonka przed pożyczkami studenckimi. Aby zapoznać się z dostępnymi opcjami, skonsultuj się z wykwalifikowanym prawnikiem od nieruchomości lub podatkowym.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy