Co sprawia, że ​​pożyczka częściowo zamortyzowana jest inna

17.02.2021
Category: Stopy Procentowej

Photodisc / Getty Images

Pożyczka częściowo zamortyzowana to szczególny rodzaj zobowiązania lub zobowiązania, które obejmuje częściową amortyzację w okresie kredytowania oraz płatność balonową – kwotę ryczałtową – w dniu zapadalności pożyczki. Amortyzacja to rozłożenie płatności na mniejsze, regularne płatności, takie jak w przypadku pożyczki na samochód. W przypadku pożyczek częściowo amortyzowanych tylko część pełnej wartości pożyczki jest amortyzowana, a saldo jest wymagalne w określonym terminie.

Pożyczki komercyjne

Pożyczki te są powszechnie stosowane w niektórych komercyjnych umowach kredytowych, takich jak finansowanie hoteli. Umożliwiają one bankowi lub instytucji finansowej ustalenie stałej stopy procentowej na określony okres, np. Siedem lub dziewięć lat. Pożyczka wymaga znacznie niższych płatności, niż byłoby to możliwe w innym przypadku, dzięki czemu samemu projektowi czas się rozwija i docenia lub zaczyna przynosić dochody.

Jest to korzystne zarówno dla pożyczkobiorcy, jak i pożyczkodawcy. Pożyczkodawca nie musi podejmować znacznego ryzyka czasu trwania. Dłuższe obligacje mają realną możliwość, że inflacja obniży ostateczną zapadalność zabezpieczenia pożyczki.

Wady

Pomimo potencjalnych korzyści w zakresie przepływów pieniężnych – a mogą być przydatne, zwłaszcza dla niektórych typów firm operacyjnych – być może największym zagrożeniem związanym z zaciągnięciem częściowo amortyzowanej pożyczki jest prawie zawsze ogromna spłata należna pod koniec umowy. Częstym błędem popełnianym przez ludzi jest założenie, że będą w stanie refinansować.

Refinansowanie nie zawsze jest dostępne, a jeśli tak, nie zawsze jest dostępne na ekonomicznie akceptowalnych warunkach. Akta sądów upadłościowych są zasypane korporacjami, spółkami i osobami prywatnymi, które generowały duże zyski lub osiągały znaczny, stabilny dochód tylko po to, by stwierdzić, że świat się rozpadł i nie było nikogo, kto mógłby wypełnić lukę.

Pożyczka częściowo zamortyzowana a pożyczka w pełni zamortyzowana

Wyobraź sobie, że chcesz zaciągnąć pożyczkę w wysokości 1 000 000 USD podlegającą częściowej amortyzacji. Masz stałą stopę procentową w wysokości 8,5%. Bank zgadza się przyznać Ci 7-letni okres zapadalności z 30-letnim harmonogramem spłat.

Twoja płatność wyniesie 7 689,13 USD miesięcznie. W końcu zapłacisz 645.886,92 $. Pod koniec siedmiu lat będziesz winien zryczałtowaną kwotę 938 480,15 USD i musisz jakoś spłacić całą kwotę, w przeciwnym razie spłacisz zaległość. Jeśli nie wywiążesz się ze zobowiązań, bank zajmie zabezpieczenie i być może zmusi Ciebie lub projekt do ogłoszenia upadłości, w zależności od jego struktury. W końcu spłacisz łącznie 1 584 367,07 $.

W przeciwieństwie do tego, gdybyś miał tradycyjną pożyczkę w pełni amortyzowaną z siedmioletnim okresem zapadalności, zapłaciłbyś 15.836,49 $ miesięcznie. W końcu spłacisz 1330265,16 USD. Pod koniec semestru nie będziesz nic winien. Saldo jest spłacane w całości.

Dlaczego firmy stosują amortyzację częściową

Dlaczego w takiej sytuacji ktoś miałby zdecydować się na kredyt częściowo amortyzowany? Pomimo wyższych kosztów i zapotrzebowania na płynność na koniec okresu, przez 7 lat pożyczkobiorca mógł cieszyć się 8 147,36 USD więcej gotówki każdego miesiąca niż w innym przypadku w wyniku niższej miesięcznej płatności.

Mogło to dać projektowi wystarczająco dużo czasu, aby ruszyć z miejsca lub sprzedać wszystko, co opracował sponsor. W innych przypadkach, zgodnie z teorią, wzrost biznesu będzie wystarczający, aby zburzyć równowagę (np. Szybko rozwijająca się firma produkująca napoje, która nie nadąża za popytem, ​​więc buduje znacznie większą fabrykę, która przy tempie obecne rozszerzenie, powinno spowodować, że płatność balonu będzie błędem zaokrąglenia)

Oprócz swojej alternatywy, czyli pożyczki w pełni amortyzowanej, istnieje również pożyczka nieumortyzowana lub „tylko odsetki, jak to się częściej nazywa. Większość inwestycji w obligacje ma taką strukturę. W tym przypadku pożyczkobiorca zapłaci tylko odsetki należne z weksla przy każdej płatności. W terminie zapadalności pożyczki pożyczkobiorca musi spłacić kapitał lub uzyskać nową pożyczkę.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy