Co obejmuje spłata kredytu hipotecznego?

17.02.2021
Category: Kwoty Pożyczki

Ostatnia aktualizacja 15.11.2017 przez GS Staff

Co obejmuje spłata kredytu hipotecznego?

DyrektorKwota główna to istniejące saldo kredytu hipotecznego. Jest to kwota, którą musisz spłacić do zera, zanim będziesz wolny i zwolniony z kredytu hipotecznego. Kiedy spłacasz kredyt hipoteczny, pewna część spłaty jest przeznaczona na zmniejszenie tego kapitału.

Kiedy po raz pierwszy zaczynasz spłacać kredyt hipoteczny, niewielka część płatności idzie na spłatę kapitału, podczas gdy większość spłaty pokrywa odsetki. W miarę upływu czasu więcej płatności trafia na kapitał niż odsetki.

Poniższa tabela przedstawia przykład tego, jak to działa. Większość płatności stanowią odsetki w ratach od 1 do 5. Podczas końcowych spłat kredytu (spłaty 359 i 360) większość spłaty kredytu hipotecznego przeznaczana jest na spłatę kwoty głównej. # Płatności
Dyrektor Zainteresowanie
Główny dotychczasowy
Aktualne odsetki
Główne saldo 1 67.09 666,67 67.09 666,67 99 932,91 2 67,54 666,22 134,63 1332,89 99,865,37 3 67,99 665,77 202,62 1,998,66 99,797,38 4 68,44 665,32 271.06 2663,98 99,728,94 5 68,90 664,86 339,96 3,328,84 99,660,04 . 359 724.03 9,73 99,264,28 164,155,56 735,72 360 735,72 4.90 100 000 164,160,46 0,00

Źródło: domena publiczna, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=461535

Powodem, dla którego początkowo większa część płatności przeznaczana jest na odsetki, jest fakt, że wypłata odsetek jest oparta na saldzie kwoty głównej. Kiedy spłacasz kapitał, należne są mniejsze odsetki jako płatność.

ZainteresowanieOdsetki są pobierane za pożyczkę. Wysokość odsetek, które zapłacisz, zależy od wysokości oprocentowania i kwoty pożyczki. Im wyższe oprocentowanie i im więcej pożyczysz, tym wyższe będą Twoje odsetki. Jak wspomniano powyżej, kwota, którą płacisz jako odsetki, będzie zmniejszana w miarę spłaty salda głównego.

PodatkiWydaje się, że rząd znajduje sposób na opodatkowanie prawie wszystkiego. Właściwości nie są wyjątkiem. Twój lokalny rząd oprze podatek od nieruchomości na wartości rynkowej Twojego domu. Twoje podatki są uwzględnione w spłacie kredytu hipotecznego, chyba że pożyczkodawca zezwala na ich samodzielne opłacanie. Twoje podatki od nieruchomości będą się różnić w zależności od miejsca zamieszkania.

Ubezpieczenie domówWiększość pożyczkodawców wymaga wykupienia ubezpieczenia domu w celu uzyskania kredytu hipotecznego. Kredytodawcy zazwyczaj wymagają, aby ubezpieczenie wystarczało na pokrycie przynajmniej kwoty kredytu hipotecznego. Twoje ubezpieczenie jest wliczone w spłatę kredytu hipotecznego, chyba że zdecydujesz się je spłacić samodzielnie, a Twoja pożyczka na to pozwala. Jeśli znajdujesz się na wyznaczonym obszarze powodziowym, Twój pożyczkodawca może również wymagać wykupienia ubezpieczenia na wypadek powodzi.

Ubezpieczenie kredytu hipotecznegoTwój pożyczkodawca może wymagać wykupienia ubezpieczenia kredytu hipotecznego, jeśli wartość Twojego kredytu do wartości (LTV) przekracza 80%. Więc jeśli masz 80% LTV, oznacza to, że odłożyłeś 20% lub już masz 20% zgromadzonego kapitału w przypadku refinansowania. Pozostałe 80% pożyczasz od banku jako kredyt hipoteczny.

LTV powyżej 80% postrzegane są jako transakcje bardziej ryzykowne dla kredytodawców. Kredytodawcy wymagają ubezpieczenia kredytu hipotecznego w przypadku pożyczek powyżej 80% LTV, ponieważ ubezpieczenie to chroni ich przed utratą w przypadku niewywiązania się z płatności. Jeśli masz ubezpieczenie kredytu hipotecznego, często będziesz płacić miesięczne składki uwzględnione w spłacie kredytu hipotecznego.

Możesz obliczyć LTV, biorąc kwotę pożyczki i dzieląc ją przez mniejszą z wartości wyceny lub ceny zakupu. Należy pamiętać, że cena zakupu nie dotyczy transakcji refinansowania.

Opłaty HOA i PUDTwój pożyczkodawca uwzględni opłatę stowarzyszenia właścicieli domów (HOA) lub planowanego rozwoju jednostki (PUD) jako jeden z twoich długów, gdy kwalifikujesz się do pożyczki, jeśli dotyczy. Jednak opłata ta jest płacona oddzielnie od spłaty kredytu hipotecznego.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy