Co jest potrzebne do kredytu biznesowego

17.02.2021
Category: Rzecz Biorąc

Aby ubiegać się o kredyt biznesowy, wnioskodawcy muszą dostarczyć kilka dokumentów oprócz formularza wniosku. Każdy bank lub instytucja pożyczkowa różni się pod względem wymaganych dokumentów, ale ogólnie rzecz biorąc, większość z nich wymaga następujących dokumentów: biznesplan, sprawozdania finansowe, zeznania podatkowe, dokumenty prawne, plan spłaty kredytu, identyfikacja zabezpieczeń i kilka dodatkowych elementów.

Plan biznesowy

Biznesplan jest najważniejszą częścią wniosku o pożyczkę biznesową. Dokument ten umożliwia zarówno pożyczkodawcom, jak i pożyczkobiorcom wyobrażenie sobie przyszłości firmy. Biznesplan jest obszernym dokumentem i powinien być często aktualizowany, ponieważ firma nigdy nie znajduje się w stagnacji.

Plan zawiera informacje, takie jak podsumowanie firmy, analiza rynku, plany marketingowe i prognozy finansowe. Ponadto dobrze skonstruowane plany zawierają kilka dokumentów finansowych, które są niezbędne dla gwarantów pożyczek, w tym wniosek o finansowanie i prognozy finansowe.

Sprawozdania finansowe

Wymagane sprawozdania finansowe dotyczące kredytu biznesowego obejmują wyciągi bankowe, bilanse, zestawienia dochodów i prognozy przepływów pieniężnych. Ponadto większość pożyczkodawców wymaga aktualnego sprawozdania z sytuacji finansowej, obejmującego należności i zobowiązania. Te stwierdzenia pokazują pożyczkodawcom stabilność finansową lub niestabilność potencjalnego pożyczkobiorcy.

Zwrot podatku

Deklaracje podatkowe pokazują pożyczkodawcom biznesowym mnóstwo informacji finansowych i dają pożyczkodawcom lepsze wyobrażenie o tym, jak finansowo odpowiedzialny jest potencjalny pożyczkobiorca. Wielu pożyczkodawców wymaga osobistych sprawozdań finansowych każdego poręczyciela lub właściciela związanego z firmą ubiegającą się o nową pożyczkę biznesową. Niektóre firmy pożyczkowe wymagają kilkuletnich zeznań podatkowych, więc pożyczkobiorcy powinni sprawdzić wymagania swoich indywidualnych pożyczkodawców.

Oprócz osobistych deklaracji podatkowych firmy pożyczkowe będą wymagać deklaracji podatkowych od osób prawnych. Jeżeli pożyczkobiorca zakłada firmę po raz pierwszy, dokumenty te będą niedostępne. Pożyczkobiorcy powinni sprawdzić, za ile lat wymagane są zeznania podatkowe od osób fizycznych, podobnie jak w przypadku deklaracji podatkowych dla przedsiębiorstw.

W przypadku zeznań podatkowych zarówno biznesowych, jak i osobistych, jeśli zeznanie podatkowe za bieżący rok nie zostanie sfinalizowane, pożyczkobiorcy mogą dostarczyć przygotowane sprawozdanie finansowe za ostatni rok.

Legalne dokumenty

Firmy pożyczkowe wymagają, aby pożyczkobiorcy przedstawili dokumentację prawną dotyczącą ich działalności, w tym licencje biznesowe, dokument założycielski, kopie umów z firmami zewnętrznymi, umowy franczyzowe i umowy leasingu komercyjnego. Dostarczenie wszystkich tych dokumentów ilustruje legalność firmy, a także obecną i przyszłą strukturę biznesową.

Plan spłaty kredytu

Plan spłaty pożyczkobiorcy powinien zawierać zarówno kwotę, jaką zamierza pożyczyć, jak i opis wyszczególniający sposób spłaty kredytu biznesowego.

Jasny plan spłaty pokazuje potencjalnego pożyczkodawcę, jeśli pożyczkobiorca poważnie rozważył ramy czasowe wymaganego do spłaty swoich długów, a także logiczne prognozy finansowe dla firmy i jej sukcesu.

Identyfikacja zabezpieczenia

Wymagania dotyczące zabezpieczenia zależą od wnioskowanej kwoty, oprócz wymagań poszczególnych pożyczkodawców.

Chociaż dokument zabezpieczający nie zawsze jest konieczny, dostarczenie go na początku pomoże przyspieszyć proces składania wniosku.

Wnioskodawcy powinni przygotować dokument zabezpieczający, wyszczególniający wartość rynkową kilku wartościowych przedmiotów. Ta dokumentacja pomaga dodać kolejną warstwę zabezpieczeń do wniosku o pożyczkę biznesową.

Dodatkowe przedmioty

Oprócz głównych wymagań pożyczkodawcy będą żądać danych osobowych od pożyczkobiorcy. Może to obejmować informacje ogólne, takie jak poprzednie adresy, używane nazwiska, rejestr karny i wykształcenie. Niektórzy pożyczkodawcy wymagają zaktualizowanego CV od pożyczkobiorcy.

Ostatnim wymogiem złożenia pomyślnie zakończonego wniosku o pożyczkę biznesową jest raport kredytowy. Chociaż pożyczkodawca może łatwo sprawdzić zdolność kredytową pożyczkobiorcy, jeśli pożyczkobiorca obawia się podejrzanej liczby lub niedawnego powiadomienia, dostarczony raport może zwiększyć szansę pożyczkobiorcy na akceptację. Jeśli firma została już założona, pożyczkobiorca powinien dołączyć do wniosku zarówno osobisty, jak i biznesowy raport kredytowy.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy