Certyfikat kwalifikowalności i uprawnienia VA

17.02.2021

Przewodnik po kwalifikowalności pożyczki VA

Sprawdź uprawnienia VAVA określa twoje uprawnienia i, jeśli jesteś uprawniony, VA wyda ci certyfikat kwalifikowalności do wykorzystania przy ubieganiu się o pożyczkę VA. Jeśli chcesz zażądać certyfikatu od VA, musisz wypełnić formularz VA 26-1880, Wniosek o certyfikat kwalifikowalności. Możesz również ubiegać się o COE online za pośrednictwem portalu e-świadczeń lub pożyczkodawca VA może o to poprosić w Twoim imieniu. Poniższe pytania i odpowiedzi będą dotyczyły najczęściej zadawanych pytań dotyczących COE:

Która usługa się nie kwalifikuje?Nie kwalifikujesz się do finansowania VA z następujących powodów:

 • Służba czynna do szkolenia w rezerwach.
 • Czynny obowiązek szkolenia w Gwardii Narodowej (chyba że „aktywowany z upoważnienia tytułu 10 Kodeksu Stanów Zjednoczonych).Co może zrobić weteran, który zgubił swoje oryginalne wypisy i nie ma czytelnej kopii?Weteran powinien uzyskać certyfikat zastępujący zagubiony lub zniszczony zrzut. Doradca ds. Zasiłków dla weteranów w najbliższym biurze weteranów pomoże weteranowi uzyskać niezbędny dowód odbycia służby wojskowej.

  Czy wygasa prawo do kredytu mieszkaniowego weterana?Nie. Prawo do kredytu mieszkaniowego jest ogólnie ważne do momentu wykorzystania. Osoby kupujące domy na służbie czynne z wystarczającą ilością czasu w służbie mogą być w stanie zażądać zautomatyzowanego certyfikatu kwalifikowalności za pośrednictwem Departamentu Spraw Weteranów. W przypadku zwolnienia lub zwolnienia z czynnej służby przed skorzystaniem z uprawnienia, należy ponownie określić ich kwalifikowalność, w oparciu o staż pracy i rodzaj otrzymanego zwolnienia.

  Jakie uprawnienia ma każdy weteran?Pierwotnie maksymalne dostępne uprawnienie wynosiło 2000 USD; Jednak ustawodawstwo uchwalone od tego czasu zapewniło weteranom zwiększenie podstawowych uprawnień do obecnego maksimum 36 000 USD (lub do 113 275 USD w przypadku niektórych pożyczek powyżej 144 000 USD). 36 000 USD może jednak zostać zmniejszone, jeśli uprawnienie zostało wykorzystane wcześniej do uzyskania pożyczki VA. Kwotę pozostałego uprawnienia można określić, odejmując kwotę wykorzystanego uprawnienia od bieżącego maksymalnego dostępnego uprawnienia w wysokości 36 000 USD. (Zobacz pytanie 8 poniżej, aby uzyskać informacje na temat wykorzystania pozostałych uprawnień).

  Czy prawo do kredytu mieszkaniowego VA zapewnia weteranowi gotówkę?Nie. Wysokość roszczenia odnosi się tylko do kwoty, którą VA zagwarantuje pożyczkodawcy przed utratą.

  Czy weteran może odzyskać uprawnienia do ponownego użycia?Jeśli wykorzystałeś całość lub część swojego uprawnienia, możesz je odzyskać, aby kupić kolejny dom, jeśli spełnione są następujące warunki „przywrócenia:

  • Nieruchomość została sprzedana, a pożyczka została w całości spłacona, lub
  • Wykwalifikowany weteran-przejmujący (kupujący) musi zgodzić się na przejęcie pozostałego salda pożyczki i zgodzić się na „zastąpienie swojego uprawnienia taką samą kwotą, jaką pierwotnie wykorzystałeś do uzyskania pożyczki. Kupujący musi również spełniać wymogi prawne dotyczące obłożenia, dochodów i kredytu.TYLKO JEDEN RAZ: jeśli spłaciłeś w całości poprzednią pożyczkę VA, ale nie zbyłeś nieruchomości zabezpieczającej tę pożyczkę, prawo, z którego korzystałeś w związku z tą pożyczką, może zostać przywrócone.Przywrócenie uprawnień nie jest automatyczne. Musisz się o nie ubiegać, wypełniając i przesyłając formularz VA 26-1880 do dowolnego regionalnego biura lub centrum VA. Formularze wniosków o zamianę uprawnienia można zwrócić się do biura VA, które gwarantowało pożyczkę.

   Jeśli nie można spełnić wymagań dotyczących renowacji, czy istnieje inny sposób, w jaki weteran może uzyskać kolejną pożyczkę dla VA?Tak. Weterani, którzy wcześniej mieli pożyczkę na VA, mogą nadal mieć „pozostałe uprawnienia do wykorzystania innej pożyczki na VA. Aktualna kwota podstawowego uprawnienia dostępna dla każdego uprawnionego weterana wynosi 36 000 USD. Jednak pożyczkobiorcy VA w większości miejsc mają dodatkową warstwę uprawnień do premii o wartości 77 025 USD. Większość pożyczkodawców wymaga, aby połączenie prawa do gwarancji i jakiejkolwiek zaliczki w gotówce było równe co najmniej 25% rozsądnej wartości lub ceny sprzedaży nieruchomości, w zależności od tego, która z tych wartości jest niższa. Weterani, którzy mają inną aktywną pożyczkę VA lub którzy nie spłacili poprzedniej pożyczki VA, mogą być w stanie wykorzystać to prawo do premii.

   Czy kilku weteranów może skorzystać z prawa do wspólnego nabywania majątku?Tak. Gwarancja opiera się na udziale każdego weterana w nieruchomości, ale gwarancja pożyczki nie może przekraczać 40 procent kwoty pożyczki lub 36 000 USD (113 275 USD w przypadku niektórych pożyczek powyżej 144 000 USD).

   Jeśli zarówno mąż, jak i żona są uprawnieni, czy mogą wspólnie nabyć majątek, zwiększając w ten sposób kwotę, która może być gwarantowana?Mogą nabywać nieruchomości wspólnie z pożyczkami VA, ale mogą łączyć uprawnienia tylko do maksymalnej gwarancji dla swojego hrabstwa. Nie ma również maksymalnej kwoty pożyczki w przypadku pożyczek VA.

   Czy weteran może połączyć się z nie-weteranem w uzyskaniu pożyczki dla VA?Tak, ale gwarancja opiera się tylko na części pożyczki dla weterana. Gwarancja nie może obejmować części pożyczki niebędącej weteranem. Nie dotyczy to pożyczki dla weterana i współmałżonka, gdy małżonek nie jest weteranem. (Skonsultuj się z pożyczkodawcami, aby ustalić, czy byliby skłonni przyjąć wnioski o wspólne pożyczki tego typu).

   Czy wydanie zaświadczenia o kwalifikowalności gwarantuje zatwierdzenie kredytu VA?Nie. Weteran musi nadal zostać uznany za kwalifikującego się do pożyczki z punktu widzenia dochodów i kredytu.

   Jeśli masz dalsze pytania dotyczące świadectwa kwalifikacji, zapoznaj się z tymi często zadawanymi pytaniami lub skontaktuj się z najbliższym biurem regionalnym VA.

   • Aktualny certyfikat kwalifikowalności i uprawnienia VA
   • Do następnego dnia Wymagania kwalifikacyjne dla współsygnatariuszy pożyczek VA

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy