Bank zależny

17.02.2021
Category: Który Jest

Co to jest bank zależny?

Bank zależny to rodzaj podmiotu zagranicznego, który ma siedzibę i jest zarejestrowany w obcym kraju, ale jest w całości własnością lub jest w dużej części własnością korporacji dominującej w innym kraju. Ten konkretny model bankowy pomaga spółce macierzystej uniknąć niekorzystnych regulacji obowiązujących w kraju macierzystym. Banki zależne nie przestrzegają przepisów obowiązujących w kraju lub w krajach, w których zarejestrowana jest spółka dominująca. Zamiast tego działają zgodnie z prawem i przepisami kraju przyjmującego.

Kluczowe wnioski
 • Bank zależny to rodzaj podmiotu zagranicznego, który znajduje się i jest zarejestrowany w obcym kraju, ale większościowym udziałowcem jest spółka macierzysta z innego kraju.
 • Banki zależne muszą działać wyłącznie zgodnie z prawem i przepisami kraju goszczącego.Ten konkretny model bankowy pomaga spółce macierzystej uniknąć niekorzystnych regulacji obowiązujących w kraju macierzystym.Banki zależne zazwyczaj nie są w stanie zaoferować pełnego zestawu usług bankowości detalicznej.Jak działa bank zależny

  Bank zależny zezwala bankowi macierzystemu na wykonywanie pewnych czynności w kraju przyjmującym. W ramach tego modelu bank macierzysty może zaistnieć w banku związanym z kupnem i sprzedażą papierów wartościowych. Platforma byłaby korzystna dla banku w USA, na przykład, który chce rozszerzyć bankowość inwestycyjną i operacje handlowe w Wielkiej Brytanii. Firma macierzysta musi pobierać opłatę zgodną z krajem przyjmującym za świadczone usługi. Gwarantuje to, że przychodzące banki pozostają konkurencyjne w stosunku do krajowych instytucji finansowych, a także innych banków będących własnością zagraniczną obecnych w kraju.

  Banki zależne zazwyczaj nie są w stanie zaoferować pełnego zestawu usług bankowości detalicznej. Sam rozmiar pożyczek, które bank zależny może udzielić, blady w porównaniu z zagranicznym bankiem oddziału. Banki zależne godzą się z tym niedociągnięciem, doskonaląc się w innych działaniach, takich jak gwarantowanie emisji papierów wartościowych.

  Bank zależny vs. zagraniczny bank oddziałowy vs. bank stowarzyszony

  Banki zależne i zagraniczne banki oddziałów różnią się pod względem różnych usług, jakie mogą zaoferować klientom. Na przykład zagraniczne banki oddziałowe są związane przepisami, które mają zastosowanie do spółki macierzystej i kraju, w którym bank prowadzi działalność. Ponadto banki oddziałowe mogą udzielać większych pożyczek niż bank zależny, ponieważ aktywa posiadane przez spółkę macierzystą wpływają na wielkość pożyczek.

  I odwrotnie, bank zależny może gwarantować papiery wartościowe, podczas gdy większość oddziałów banków koncentruje się na usługach detalicznych. Wybór międzynarodowego modelu bankowego ostatecznie zależy od tego, jak firma zamierza działać w kraju-gospodarzu. Na przykład bank amerykański, który zamierza sprzedawać papiery wartościowe w Kanadzie, powinien utworzyć bank zależny. Jednak bank, który chce udzielać pożyczek, może zdecydować się na skorzystanie z formatu oddziału banku.

  Bank stowarzyszony to taki, który jest tylko częściowo własnością swojej zagranicznej spółki dominującej, ale nie jest przez nią kontrolowany. Zarówno banki zależne, jak i zrzeszone działają zgodnie z prawem bankowym kraju, w którym są zarejestrowane. Zarówno banki zależne, jak i zrzeszone mogą zajmować się gwarantowaniem gwarancji.

  We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy