Bank Run

17.02.2021

Co to jest bieg bankowy?

Run bankowy ma miejsce, gdy wielu klientów wycofuje wszystkie swoje pieniądze jednocześnie ze swoich rachunków depozytowych w instytucji bankowej Kariery bankowe (od strony sprzedaży) Banki, znane również jako Dealerzy lub zbiorczo jako strona sprzedająca, oferują szeroki zakres ról, takich jak inwestycje bankowość, badania kapitału, sprzedaż i handel z obawy, że instytucja jest lub może stać się niewypłacalna. Sytuacja taka ma miejsce w systemach bankowych opartych na rezerwie cząstkowej, w których banki utrzymują jedynie niewielką część swoich aktywów Aktywa finansowe Aktywa finansowe to aktywa wynikające z umownych umów dotyczących przyszłych przepływów pieniężnych lub z posiadania instrumentów kapitałowych innego podmiotu. Klucz jak gotówka. Ponieważ coraz więcej klientów wypłaca swoje pieniądze, istnieje prawdopodobieństwo niewypłacalności, co spowoduje więcej wypłat, do momentu, w którym w banku zabraknie gotówki.Niekontrolowana panika bankowa może doprowadzić do bankructwa, a gdy zaangażowanych jest wiele banków, wywołuje panikę w całej branży, która może doprowadzić do recesji gospodarczej.

Run na bank ma miejsce z powodu paniki klienta, a nie faktycznej niewypłacalności banku. Run na bank, który emanuje z publicznego strachu i popycha bank do faktycznego bankructwa, jest przykładem samospełniającej się przepowiedni. Im więcej osób wypłaca pieniądze, tym większe jest ryzyko bankructwa, co powoduje jeszcze więcej wypłat. Bank może ograniczyć liczbę wypłat na klienta lub całkowicie zawiesić wszystkie wypłaty jako sposób radzenia sobie z paniką. Ponadto bank może otrzymać więcej gotówki od innych banków lub z banku centralnego, aby zwiększyć stan gotówki w kasie.

Pierwszy bank działaKrach na giełdzie w 1929 roku w Stanach Zjednoczonych naraził opinię publiczną na pogłoski o zbliżającym się kryzysie finansowym. Nastąpił spadek wydatków inwestycyjnych i konsumpcyjnych, co doprowadziło do wzrostu bezrobocia i spadku produkcji przemysłowej. Fala paniki bankowej pogorszyła sytuację, a niespokojni deponenci spieszyli się z wycofaniem depozytów bankowych. Jednoczesne wypłaty zmusiły banki do upłynnienia kredytów i sprzedaży swoich aktywów, aby sprostać wypłatom.

Pierwsza operacja bankowa rozpoczęła się w Nashville w stanie Tennesse w 1930 r., Co wywołało falę paniki bankowej na południowym wschodzie, gdy klienci pospiesznie wycofywali swoje depozyty. Banki przechowują tylko ułamek wszystkich depozytów, a reszta jest pożyczana innym klientom. Z powodu braku gotówki banki zostały zmuszone do upłynnienia kredytów i sprzedaży aktywów po najniższych cenach w celu uzupełnienia masowych wypłat. Kolejne paniki bankowe miały miejsce w 1931 i 1932 r. Najwięcej panowały w stanach, których przepisy nakładały na banki obowiązek prowadzenia tylko jednego oddziału, co zwiększało ryzyko niepowodzenia.

Największą ofiarą kryzysu bankowego był Bank Stanów Zjednoczonych w grudniu 1930 roku. Klient wszedł do oddziału banku w Nowym Jorku i poprosił o wyprzedanie swoich akcji. Akcje Co to jest akcja? Osoba, która jest właścicielem akcji spółki, jest nazywana udziałowcem i jest uprawniona do ubiegania się o część pozostałych aktywów i zysków firmy (w przypadku rozwiązania spółki). Terminy „akcje, „akcje i „kapitał własny są używane zamiennie. w banku. Jednak bank odradził mu sprzedaż akcji, ponieważ była to dobra inwestycja. Klient opuścił bank i zaczął rozpowszechniać plotki, że bank odmówił sprzedaży jego akcji i grozi mu niewypłacalność. W ciągu kilku godzin klienci banku ustawili się w kolejce przed bankiem i dokonali wypłaty w wysokości 2 milionów dolarów w gotówce.

Odzyskiwanie z przebiegów bankowychPo objęciu urzędu w 1933 r. Jako 32. prezydent Stanów Zjednoczonych, Franklin D. Roosevelt ogłosił narodowe święto państwowe. Święto pozwoliło na federalną inspekcję wszystkich banków w celu ustalenia, czy były one wystarczająco wypłacalne, aby kontynuować działalność. Prezydent wezwał także Kongres Stanów Zjednoczonych do opracowania nowych przepisów bankowych, które pomogą chorym instytucjom finansowym.

W 1933 r. Prezydent Roosevelt wygłosił przemówienia, które były transmitowane przez radio, zapewniając obywateli amerykańskich, że rząd nie będzie chciał oglądać innych przypadków upadłości banków. Zapewnił opinię publiczną, że banki zabezpieczy ich depozyty po wznowieniu działalności i że bezpieczniej będzie trzymać pieniądze w banku niż pod materacem. Działania i słowa Roosevelta zapoczątkowały proces odbudowy, w którym obywatele ponownie zaufaliby bankom.

Ustawa bankowa z 1933 r. Doprowadziła do powstania Federalnej Korporacji Ubezpieczeń Depozytów (FDIC). Ustawa nadała organowi uprawnienia do nadzorowania, regulowania i zapewniania ubezpieczeń depozytów dla banków komercyjnych. Organ był również odpowiedzialny za promowanie dobrych praktyk bankowych wśród banków i utrzymanie zaufania publicznego do systemu finansowego. Aby uniknąć wywołania run na banki, FDIC przeprowadza operacje przejęcia w tajnych i zamkniętych bankach, które są ponownie otwierane w następnym dniu roboczym pod nowym właścicielem.

Środki łagodzące Bank RunW sytuacji, gdy instytucja bankowa stoi w obliczu zagrożenia niewypłacalnością z powodu paniki bankowej, może zastosować następujące techniki w celu ograniczenia ucieczki:

ZwolnijBank może spowolnić prowadzenie banku poprzez sztuczne spowolnienie tego procesu. Podczas recesji w Stanach Zjednoczonych banki, które bały się run na bank, zmuszały swoich pracowników i krewnych do ustawiania długiej kolejki przed kasjerami i dokonywania niewielkich i powolnych wpłat lub wypłat. Pomogłoby to bankowi kupić czas przed zamknięciem. Jednak ta technika może nie działać w obecnej erze technologicznej bankowości internetowej. Idealnym rozwiązaniem byłoby zamknięcie banku przez władze na jakiś czas, aby klienci nie mogli wypłacić wszystkich swoich pieniędzy.

Pożyczać pieniądzeGdy rezerwy gotówkowe banku nie są w stanie obsłużyć liczby wypłat gotówki, bank może pożyczyć pieniądze od innych banków lub banku centralnego. Jeśli uda się im pożyczyć ogromną sumę pieniędzy, może to zapobiec bankructwu banku. Bank centralny, jako pożyczkodawca ostatniej instancji, ma obowiązek pożyczać pieniądze bankom borykającym się z trudnościami, aby zapobiec ich upadłości. Również wyraźne dostawy gotówki do banku mogą przekonać klientów, że nie ma potrzeby dokonywania szybkich wypłat.

Ubezpieczenie depozytuUbezpieczenie depozytów klientów gwarantuje uczestnikom, że w przypadku upadku banku odzyskają swoje pieniądze. Ubezpieczenie depozytów rozpoczęło się w Stanach Zjednoczonych po Wielkim Kryzysie, kiedy to Federalna Korporacja Ubezpieczenia Depozytów (FDIC) Federalna Korporacja Ubezpieczenia Depozytów (FDIC) Federalna Korporacja Ubezpieczenia Depozytów (FDIC) jest instytucją rządową, która zapewnia ubezpieczenie depozytów na wypadek upadłości banku. Powstało ciało. Organ przywrócił zaufanie opinii publicznej do systemu bankowego i zapewnił klientom odzyskanie wszystkich swoich pieniędzy, gdy bank stanie się niewypłacalny. Jeśli bank upadnie, FDIC umożliwia bankowi z wysokimi rezerwami kapitałowymi przejęcie wraz z klientami podatnego banku. Klienci mają wtedy dostęp do swoich depozytów w nowym banku. W najgorszych przypadkachFDIC może licytować aktywa upadłego banku w celu spłaty deponentów.

Warunki przechowywaniaBank może zachęcić swoich klientów do składania lokat terminowych i otrzymywać od nich procent odsetek. Klienci mogą wypłacić pieniądze dopiero po upływie ustalonego okresu, a nie na żądanie. Jeśli depozyty terminowe stanowią ogromny procent zobowiązań banku, bank może przetrwać runę bankową, nawet jeśli klienci wycofają inne depozyty. Lokaty terminowe są zwykle inwestowane w inne dochodowe przedsięwzięcia, które przynoszą bankowi pewne odsetki.

Ucz się więcej:Dziękujemy za przeczytanie przewodnika CFI po kursach bankowych. Aby dowiedzieć się więcej o branży bankowej, CFI oferuje następujące zasoby:

  • Co robią bankierzy inwestycyjni? Co robią bankierzy inwestycyjni? Co robią bankierzy inwestycyjni? Bankierzy inwestycyjni mogą pracować 100 godzin tygodniowo, wykonując badania, modelowanie finansowe i prezentacje dotyczące budowania. Chociaż obejmuje jedne z najbardziej pożądanych i satysfakcjonujących finansowo stanowisk w branży bankowej, bankowość inwestycyjna jest również jedną z najtrudniejszych i najtrudniejszych ścieżek kariery, Przewodnik po IB
  • Rezerwa Federalna Rezerwa Federalna (Fed) Rezerwa Federalna to bank centralny Stanów Zjednoczonych i organ finansowy odpowiedzialny za największą na świecie gospodarkę wolnorynkową.Bank of England Bank of England Bank of England (BoE) to bank centralny Zjednoczonego Królestwa i model, na którym zbudowana jest większość banków centralnych na całym świecie. Od momentu powstania w 1694 roku, bank zmienił się z prywatnego banku, który pożyczał pieniądze rządowi, w oficjalny bank centralny Wielkiej Brytanii.Ryzyko systemowe Ryzyko systemowe Ryzyko systemowe można zdefiniować jako ryzyko związane z upadkiem lub upadkiem przedsiębiorstwa, branży, instytucji finansowej lub całej gospodarki. Jest to ryzyko poważnej porażki systemu finansowego, w wyniku której pojawia się kryzys, gdy dostawcy kapitału tracą zaufanie do użytkowników kapitału

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy