Angel Investment vs Venture Capital

17.02.2021
Category: Możesz Również

Różnica między Angel Investment a Venture Capital

Inwestycje aniołów to inwestycje dokonywane przez nieformalnych inwestorów o wysokiej wartości netto, podczas gdy w przypadku kapitału wysokiego ryzyka inwestycje są podejmowane przez firmy venture capital, które są finansowane przez firmy, które gromadzą środki od różnych inwestorów instytucjonalnych lub osób fizycznych.

Inwestycje aniołów są zwykle najwcześniejszymi inwestycjami w start-upy dokonywanymi przez zamożnych inwestorów, którzy potencjalnie wnoszą wkład w nowy biznes poprzez swoje porady i doświadczenie poza własnymi środkami. Aniołowie inwestorzy to na ogół byli przedsiębiorcy, którzy lubią podejmować ryzyko, czasami nawet przed komercjalizacją pomysłu na nowy biznes.

Inwestycje Venture Capital to wczesne inwestycje dokonywane zwykle w rozwijające się firmy przez organizacje, które łączą środki od osób fizycznych, korporacji, funduszy emerytalnych i fundacji. Oprócz wkładu w fundusz inwestorzy kapitału podwyższonego ryzyka biorą aktywny udział, reprezentując część rady dyrektorów firmy inwestycyjnej, rekrutując kadrę kierowniczą wyższego szczebla i doradzając najwyższemu kierownictwu w podejmowaniu strategicznych decyzji. Inwestorzy venture capital podejmują skalkulowane ryzyko, dokładnie analizując potencjał wzrostu przychodów firmy, która ma zostać zainwestowana, i muszą zwracać szczególną uwagę na należytą staranność, ponieważ ponoszą odpowiedzialność powierniczą wobec inwestorów, których reprezentują.

Infografiki dotyczące inwestycji aniołów a kapitał wysokiego ryzykaZobaczmy najważniejsze różnice między inwestycjami aniołów a kapitałem wysokiego ryzyka.

Kluczowe różnice
  • Inwestycje aniołów są finansowane przez inwestorów, którzy zwykle są osobami fizycznymi o dużej wartości netto (HNI), ale inwestycje Venture Capital są finansowane przez firmy, które gromadzą środki od kilku inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych.
  • Aniołowie inwestorzy to zazwyczaj przedsiębiorcy, którzy odnieśli sukces, lubią podejmować ryzyko i wykorzystywać swoje doświadczenie do oceny pomysłów, zanim jeszcze zostaną sprawdzone lub skomercjalizowane. Inwestorzy kapitału wysokiego ryzyka to zazwyczaj inwestorzy profesjonalni, którzy podejmują skalkulowane ryzyko i zwracają większą uwagę na należytą staranność ze względu na ich relacje powiernicze z inwestorami zbiorowymi.Analizując inwestycje, inwestorzy aniołów koncentrują się głównie na czynnikach jakościowych, takich jak pochodzenie założycieli, powód sukcesu biznesowego, dopasowanie do rynku produktów itp., Ponieważ większość start-upów przyciągających ich uwagę nie ma wielu stabilnych wskaźników ilościowych, na których mogliby polegać. Inwestorzy kapitału wysokiego ryzyka biorą pod uwagę bardziej konkretne wskaźniki, takie jak stopa wzrostu przychodów, średni przychód na użytkownika (ARPU), wartość klienta w całym okresie użytkowania itp. Jest to tym bardziej związane z większą odpowiedzialnością inwestorów kapitału wysokiego ryzyka za uzasadnienie decyzji inwestycyjnej przed swoimi inwestorami.Aniołowie inwestorzy lubią udzielać wskazówek mentorskich właścicielowi start-upu. Jednak inwestorzy kapitału wysokiego ryzyka zajmują miejsce w Radzie Dyrektorów w zamian za dokonane finansowanie. Dlatego są bardziej zaangażowani w podejmowanie strategicznych decyzji w zainwestowanej organizacji.Tabela porównawcza Angel Investment a Venture Capital Kryteria Angel Investment Venture Capital Znaczenie W przypadku inwestycji Angel inwestorzy indywidualni inwestują w biznes przed osiągnięciem przychodów.Inwestycje w biznes przed zyskiem są zwykle dokonywane przez firmę, która gromadzi pieniądze od osób fizycznych i instytucji. Poziom ryzyka Ta inwestycja jest wysoce ryzykowna, ponieważ strumień przychodów nie jest pewny.Inwestycja ta jest stosunkowo mniej ryzykowna, ponieważ strumień przychodów został udowodniony, ale rentowność zainwestowanej firmy nie jest jeszcze widoczna. Wielkość inwestycji Wielkość inwestycji ograniczona jest do kilku milionów.Dzięki połączeniu funduszy wielkość inwestycji może wahać się od kilku do kilkudziesięciu milionów, ponieważ liczba funduszy, którymi dysponuje inwestor venture capital jest znacznie wyższa. Rodzaj inwestycji Typ inwestycji obejmuje kapitał i / lub SAFE (prosta umowa dotycząca przyszłego kapitału), w której inwestowana działalność daje aniołowi inwestorowi prawo do zakupu akcji w przyszłych ofertach akcji.Inwestycja obejmuje kapitał własny i / lub dług zamienny. Czas na decyzję inwestycyjną i propozycję sprzedaży Ta inwestycja zajmuje krócej czasu na podjęcie decyzji, ponieważ dotyczy indywidualnego inwestora.Inwestorzy kapitału podwyższonego ryzyka potrzebują więcej czasu na podjęcie decyzji inwestycyjnej, ponieważ muszą zwrócić się do kilku interesariuszy o różnych interesach. Stąd trudniej jest przekonać inwestora venture capital do decyzji inwestycyjnej. Potencjał stopy zwrotu Inwestycja ta ma wysoki potencjał zwrotu, czasem nawet 100-krotność inwestycji.Kapitał wysokiego ryzyka wiąże się z bardziej wyliczonym ryzykiem, gdzie zwroty z inwestycji na późniejszym etapie mogą być znacznie niższe niż z inwestycji Angel.WniosekZarówno inwestycje aniołów, jak i kapitał wysokiego ryzyka są istotnymi czynnikami napędzającymi wzrost gospodarczy, ponieważ wspierając nowe organizacje, wiążą się z wysokim ryzykiem. Firmy o ugruntowanej pozycji, takie jak Google, PayPal itp., Zaczęły z pomocą tego typu inwestycji.

    Powstaje więc pytanie, jakiego inwestora szukać rozpoczynając nowy biznes.

    • Inwestorzy-aniołowie mogą zdecydować się na ograniczone nakłady pieniężne, łatwiej ich przekonać na boiskach sprzedażowych i są bardziej zainteresowani rolą mentora, co wiąże się z mniejszą ingerencją w firmę inwestującą. Stąd inwestycje aniołów są idealne do finansowania zalążkowego, gdzie zainwestowana organizacja prawie nie ma żadnych sprawdzonych danych, takich jak strumień przychodów, aby przekonać inwestora.
    • W przeciwieństwie do tego, chociaż inwestorzy kapitału podwyższonego ryzyka mogą zainwestować większą kwotę w biznes, domagają się miejsca w zarządzie. W przypadku, gdy zapotrzebowanie na fundusze jest wysokie, jak w przypadku firm rozwijających się, firma musiałaby znosić podejmowanie decyzji w zgodzie z inwestorem venture capital.Polecane artykułyTen artykuł jest przewodnikiem dotyczącym inwestycji aniołów a kapitał wysokiego ryzyka. Tutaj omawiamy najważniejsze różnice między nimi, wraz z infografiką i tabelą porównawczą. Możesz również zapoznać się z następującymi artykułami –

    We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy