6 Podstawowe wskaźniki finansowe i co ujawniają

17.02.2021
Category: Przy Użyciu

Stosunek – termin ten wystarczy, aby skręcić sobie włosy, wyczarowując te złożone problemy, które napotkaliśmy w licealnej matematyce, które sprawiały, że wielu z nas bełkotało i było sfrustrowanych. Ale jeśli chodzi o inwestowanie, nie musi tak być. W rzeczywistości istnieją wskaźniki, które odpowiednio zrozumiane i zastosowane mogą pomóc w uczynieniu z Ciebie bardziej świadomego inwestora.

Kluczowe wnioski
 • Analiza fundamentalna polega na wyodrębnianiu danych ze sprawozdań finansowych przedsiębiorstw w celu obliczenia różnych wskaźników.
 • Istnieje pięć podstawowych wskaźników, które są często używane do wybierania akcji do portfeli inwestycyjnych.Obejmują one zysk z ceny (P / E), zysk na akcję, stosunek zadłużenia do kapitału i zwrot z kapitału (ROE).5 Podstawowe wskaźniki finansowe i co ujawniają1. Współczynnik kapitału obrotowego

  Kapitał obrotowy to zdolność firmy do regulowania bieżących zobowiązań jej aktywami obrotowymi. Kapitał obrotowy jest ważną miarą kondycji finansowej, ponieważ wierzyciele mogą mierzyć zdolność firmy do spłaty swoich długów w ciągu roku.

  Kapitał obrotowy stanowi różnicę między aktywami obrotowymi firmy a bieżącymi zobowiązaniami. Wyzwaniem może być określenie właściwej kategorii dla szerokiego wachlarza aktywów i pasywów w bilansie przedsiębiorstwa oraz rozszyfrowanie ogólnej kondycji firmy w zakresie wywiązywania się z jej krótkoterminowych zobowiązań.

  Ocena kondycji firmy, w którą chcesz zainwestować, wymaga zrozumienia jej płynności – jak łatwo firma może zamienić aktywa w gotówkę, aby spłacić krótkoterminowe zobowiązania. Współczynnik kapitału obrotowego oblicza się poprzez podzielenie aktywów obrotowych przez zobowiązania krótkoterminowe.

  Tak więc, jeśli XYZ Corp. ma aktywa bieżące w wysokości 8 milionów dolarów, a zobowiązania bieżące w wysokości 4 milionów dolarów, to stosunek 2: 1 – całkiem rozsądny. Ale gdyby każda z dwóch podobnych firm miała stosunek 2: 1, ale jedna miała więcej gotówki w swoich aktywach obrotowych, ta firma byłaby w stanie szybciej spłacić swoje długi niż druga.

  2. Wskaźnik szybkości

  Nazywany również testem kwasowości, współczynnik ten odejmuje zapasy od aktywów obrotowych przed podzieleniem tej kwoty na pasywa. Chodzi o to, aby pokazać, jak dobrze bieżące zobowiązania są pokrywane gotówką i pozycjami o gotowej wartości gotówkowej. Z drugiej strony zapasy wymagają czasu, aby je sprzedać i przekształcić w aktywa płynne.

  Jeśli XYZ ma 8 milionów dolarów w aktywach bieżących minus 2 miliony dolarów w zapasach ponad 4 miliony dolarów w bieżących zobowiązaniach, to jest to stosunek 1,5: 1. Firmy lubią mieć tutaj stosunek co najmniej 1: 1, ale firmy, które mają mniej niż ten, mogą być w porządku, ponieważ oznacza to, że szybko przekazują swoje zapasy.

  3. Zysk na akcję (EPS)

  Kupując akcje, uczestniczysz w przyszłych dochodach (lub ryzyku utraty) firmy. Zysk na akcję (EPS) mierzy dochód netto uzyskany z każdej akcji zwykłej spółki. Analitycy spółki dzielą zysk netto przez średnią ważoną liczbę akcji zwykłych występujących w ciągu roku.

  Jeśli firma ma zerowe lub ujemne zarobki (tj. Stratę), wówczas zysk na akcję również będzie zerowy lub ujemny.

  4. Stosunek ceny do zysku (P / E)

  Nazywany w skrócie P / E, wskaźnik ten odzwierciedla oceny inwestorów dotyczące przyszłych zysków. Określasz cenę akcji spółki i dzielisz ją przez EPS, aby otrzymać wskaźnik P / E.

  Jeśli na przykład firma zamknęła obrót po 46,51 USD za akcję, a zysk na akcję za ostatnie 12 miesięcy wyniósł średnio 4,90 USD, wówczas wskaźnik P / E wyniósłby 9,49. Inwestorzy musieliby wydać 9,49 dolara na każdego wygenerowanego dolara rocznych zarobków.

  Zwróć uwagę, że jeśli firma ma zerowe lub ujemne zyski, wskaźnik P / E nie będzie już miał sensu i często będzie wyświetlany jako N / D lub nie dotyczy.

  Gdy wskaźniki są właściwie rozumiane i stosowane, użycie któregokolwiek z nich może pomóc poprawić wyniki inwestycyjne.

  Mimo to inwestorzy byli gotowi zapłacić ponad 20-krotność zysku na akcję za niektóre akcje, gdyby mieli przeczucie, że przyszły wzrost zysków zapewni im odpowiedni zwrot z inwestycji.

  5. Stosunek zadłużenia do kapitału własnego

  Co się stanie, jeśli potencjalny cel inwestycyjny pożyczy zbyt dużo? Może to zmniejszyć margines bezpieczeństwa za to, co jest winien, podnieść swoje stałe opłaty, zmniejszyć zarobki dostępne na dywidendy dla osób takich jak Ty, a nawet spowodować kryzys finansowy.

  Wskaźnik zadłużenia do kapitału (D / E) oblicza się, dodając niespłacony dług długo- i krótkoterminowy i dzieląc go przez wartość księgową kapitału własnego. Powiedzmy, że XYZ ma około 3,1 miliona dolarów pożyczek i kapitał własny w wysokości 13,3 miliona dolarów. To daje skromny stosunek 0,23, który jest akceptowalny w większości przypadków. Jednak, podobnie jak wszystkie inne wskaźniki, miernik należy analizować pod kątem norm branżowych i wymagań specyficznych dla firmy.

  Premia! 6. Zwrot z kapitału (ROE)

  Zwykli akcjonariusze chcą wiedzieć, jak zyskowny jest ich kapitał w przedsiębiorstwach, w które go inwestują. Zwrot z kapitału własnego oblicza się, biorąc zysk netto firmy (po opodatkowaniu), odejmując uprzywilejowane dywidendy i dzieląc wynik przez dolary akcji spółki.

  Powiedzmy, że zarobki netto wynoszą 1,3 miliona dolarów, a preferowane dywidendy to 300 000 dolarów. Weź to i podziel przez 8 milionów dolarów kapitału własnego. Daje to ROE na poziomie 12,5%. Im wyższe ROE, tym lepiej firma generuje zyski.

  Podsumowanie

  Stosowanie formuł w grze inwestycyjnej może pozbawić romansu procesu powolnego wzbogacania się. Ale powyższe wskaźniki mogą pomóc Ci wybrać najlepsze akcje do swojego portfela, zbudować bogactwo, a nawet dobrze się przy tym bawić. Istnieją dziesiątki wskaźników finansowych, które są wykorzystywane w analizie fundamentalnej, tutaj tylko pokrótce wskazaliśmy sześć z najbardziej powszechnych i podstawowych. Pamiętaj, że firmy nie można właściwie ocenić ani przeanalizować przy użyciu tylko jednego wskaźnika oddzielnie – zawsze łącz wskaźniki i metryki, aby uzyskać pełny obraz perspektyw firmy.

  We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy